Kokemuksia RUN-EU-verkoston tapaamisesta Suomessa

0

Osallistuin osaltani bio- ja elintarviketekniikan opiskelijana ensimmäistä kertaa RUN-EU-verkoston ”Students Week ja General Assembly”-tapahtumiin Hämeenlinnassa 7.-11.11.2022, koska olen jäsenenä HAMKin RUN-EU Student Council’issa. Nämä olivat siis kaksi rinnakkaista tapahtumaa, joista Students Week oli maanantaista perjantaihin ja tarkoitettu opiskelijoille ja torstaista perjantaihin oli yleiskokous General Assembly, joka oli tarkoitettu rehtoreille ja muille johtaville hahmoille.

Ryhmätyöskentelyä SAPissa

Viikko meni nopeasti ja oli sisällöltään intensiivinen, koska viikon aikana suoritettiin myös RUN-EU:hun olennaisena osana kuuluva ryhmätyö SAP eli Short Advanced Programme, jonka teemana oli tällä kertaa hyvinvointi. Hyvinvointi oli jaettu neljään osa-alueeseen, jotka olivat: ecological, personal, financial ja societal path. Olin mukana ecological path-ryhmässä. Ajatuksena oli yhdessä ryhmän kanssa suunnitella konkreettisesti jokin asia, joka parantaisi (opiskelijan) hyvinvointia. Ryhmätyömme tulos, joka oli eräänlainen hiilijalanjälkeä mittaava sovellus, esiteltiin perjantaina RUN-EU-verkoston rehtoreille ja muille silmäätekeville.

RUN-EU-viikon antia

Maanantai oli aloituspäivä ja sen aikana meidän ryhmätyömme ”speksit” esiteltiin ja muutenkin esittäydyttiin ja vähän ryhmäydyttiin. Tiistai, joka myöhemmin muodostui koko viikon suosikiksi ainakin ulkomaalaisten opiskelijoiden keskuudessa, oli Evon kampusvierailupäivä ja metsässä tarpomista sekä saunomista.

Hämeenlinnan Korkeakoulukeskus

Keskiviikkona jatkoimme ryhmätyön tekemistä, johon saimme lisäeväitä kahdelta luennoitsijalta, joista yksi oli Stora Ensolta ja toinen Hämeenlinnan Setlementti Ry:stä. Erityisesti Hämeenlinnan Setlementti Ry:n esitys keräsi kehuja, koska sen lähestymistapa oli erilainen tavalliseen yritysesittelyyn verrattuna ja esitys sydämellinen. Punaisena lankana viimeksi mainitussa oli yhdistyksen selviytymistaistelu rahoituksen kanssa ja kuinka motivoida henkilökuntaa.

Kansainväliset opiskelijat työskentelemässä ryhmissä

Torstaina oli tärkeitä kokouksia, joissa kaikkien RUN-EU-verkoston korkeakoulujen oppilaskunnat sekä rehtorit kokoustivat. Myöhemmin perjantaina saimme kuulla kokouksien antia. Torstaina oli myös odotettu cocktail-tilaisuus, johon oli kutsuttu sekä opiskelijat että henkilökuntaa ja verkoston korkeakoulujen sidosryhmiä. Samassa syssyssä juhlittiin HAMKin 30-vuotispäiviä Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella.

Mikael ja muut opiskelijat HAMKin juhlissa

Perjantaina koko viikko huipentui ja ryhmätöidemme tulokset esiteltiin ja päätöstilaisuudessa kiiteltiin kilpaa toinen toisiamme onnistuneesta viikosta. Isot kiitokset oppilaskuntamme puheenjohtajalle Milla Rädylle, jonka työpanos viikon järjestelyissä oli korvaamaton sekä varapuheenjohtajalle Rami Pennaselle, joka osaltaan loi myös hyvää ryhmähenkeä.

Erinomaista harjoittelua työelämään

Voin suositella osallistumista RUN EU-verkoston opiskelijoille suunnattuihin Short Advance Programmeihin eli SAPeihin, mikäli verkostoituminen muihin opiskelijoihin eri puolilla Eurooppaa kiinnostaa. Ryhmätyöskentelyssä on virkistävää kuulla eri alojen opiskelijoiden näkökulmia ja samalla oppii ainakin kuuntelemaan, vaikkei samaa mieltä olisikaan. Tänä päivänä myös työelämässä tulee vastaan poikkitieteellistä työskentelyä ja ryhmiä, joissa on muidenkin alojen edustajia. Kaiken kaikkiaan viikko oli siis erinomaista harjoittelua työelämään! Oli myös erityisen mukava huomata, että kaltaisiani aikuisopiskelijoita on muuallakin Euroopassa ja opintojen haasteet ovat hyvin samanlaisia.


Kirjoittaja

Mikael Pronin, bio- ja elintarviketekniikan opiskelija

Lue lisää RUN-EU-verkostosta täältä: https://www.hamk.fi/run-eurooppa-yliopisto/ 

Leave A Reply