Opinnäytetyössä vertailussa robottiruohonleikkuri ja ajettava malli

0

Opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa Lepaalla Rakennetun ympäristön koulutusohjelmassa hortonomiksi ja tein toisen opiskeluvuoden aikana opinnäytetyöni robottiruohonleikkureista.

Tilaajana toimi Husqvarna, joka antoi tutkimusta varten käyttöön kaksi Automower®-robottiruohonleikkuria: toisen Lepaalle, jossa tehtiin pääasiallinen tutkimus, ja toisen Espoossa sijaitsevan liikekiinteistön viheralueelle. Opinnäytetyö keskittyikin vahvasti juuri tämän robottiruohonleikkurimerkin toiminnan tarkasteluun, vaikkakin tuloksia voinee jokseenkin hyödyntää esimerkiksi yrityksen pohtiessa jonkun muun robottimerkin käyttöönottoa.

Tutkimus toteutettiin kenttäkokeina, joissa yksi suuri nurmialue jaettiin kahteen osaan: toista puolta hoiti robotti, ja toista puolta, eli vertailualuetta, hoiti työntekijä ajettavalla ruohonleikkurilla hoitoluokan A2 mukaisesti. Esimerkiksi Lepaalla robotti hoiti 1900 neliön kokoista aluetta ja työntekijä 1400 neliön nurmikkoa. Työntekijä myös kirjasi ylös tiedot nurmikon leikkuuseen menneestä ajasta päivämäärineen ja säästä aina jokaisen hoitokerran jälkeen.

Opinnäytetyön tilaaja antoi käyttöön kaksi robottileikkuria.

Kenttäkokeiden tulokset kuivasta ja kuumasta kesästä huolimatta olivat selvät: robotti tekee siistimpää jälkeä kuin ajettava ruohonleikkuri. Nurmikko oli kauttaaltaan tasaisempi ja siistimpi robottiruohonleikkurin puolella kuin vertailualueella, jossa näkyi selvät jäljet viimeisimmästä ruohonleikkuusta. Tulosten analysoinnissa perehdyttiin nurmikon silmämääräisen kunnon lisäksi myös muun muassa kustannuksiin, koneiden keskinäiseen vertailuun, kokeissa esiintyneisiin ongelmiin ja ympäristövaikutuksiin.

Koen saaneeni paljon tukea opinnäytetyöprosessin aikana eri tahoilta. Oma tuutoriopettaja kannusti ottamaan rohkeasti yhteyttä tekijöitä etsineeseen opettajaan, kun vielä pohdin aiheeseen tarttumista. Tilaaja oli aktiivinen ja vastaili ahkerasti kysymyksiin niin tapaamisissa kuin viestittelyissäkin. Ohjaajalta sain paljon arvokasta palautetta ja vastauksia mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin. Lisäksi Lepaan kampuksen puiston työntekijät auttoivat suuresti kenttäkokeen tietojen keräämisessä sekä robottiruohonleikkuriin liittyvien ongelmien korjaamisessa.

Yksi korvaamattomimmista asioista koko prosessin aikana oli kanssaopiskelijan tuki. Husqvarnan toista opinnäytetyön aihetta, Fleet Serviceä, lähti tekemään toinen lepaalainen rakennetun ympäristön opiskelija, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä koko prosessin ajan. Kirjoittaminen vaati toisinaan paljon keskittymistä, työtä ja tiedon prosessointia, jolloin vertaistuki, kuulumisten vaihto ja opparin työstämiseen liittyvien asioiden puiminen helpotti purkamaan mielen solmuja. Häneltä sain mielettömästi kannustusta ja tsemppiä, joka antoi osaltaan intoa opinnäytetyön kirjoittamiseen silloinkin, kun motivaatio oli hukassa.

 

Teksti: Nina Lehtonen

Leave A Reply