Kehittäen digivalmennusta

0

Nykyajan digitaalisessa kehityksessä mukana pysyminen edellyttää meiltä kaikilta nopeata kykyä omaksua uusia asioita ja soveltaa niitä käytäntöön. Yksin ei tarvitse kuitenkaan tuskailla erilaisten välineiden ja menetelmien viidakossa. Apuun astuvat niin erilaiset koulutukset kuin webinaarit ja työpajat.

Digiope-erikoistumiskoulutuksen osana suunniteltujen kehittämistehtävien kautta valmennettiin suuri joukko henkilökuntaa ja opiskelijoita ottamaan käytännönläheisesti haltuun tämän päivän digitaalisia opetusta ja oppimista tukevia välineitä. Samalla oli mahdollista tehdä digivälineisiin liittyviä osaamismerkkejä. Digivälineiden käyttöä harjoiteltiin esimerkkien ja harjoitusten kautta. Työpajoissa oltiin ’kynnet savessa’ ja toimittiin yhteisöllisesti toimivia käytänteitä rakentaen. Webinaarit nauhoitettiin, joten niihin voidaan palata jälkeenpäin. Palaute oli positiivista ja taas ollaan lähempänä valmiimpaa maailmaa.

Lue tarkemmin aiheesta HAMK Unlimited -artikkelista https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/diivailemalla-opettajat-digivalmiiksi/

Johanna Salmia, kehittämispäällikkö, HAMK Biotalouden yksikkö, Biotalouden insinööri -koulutus Jaana Nuuttila, lehtori, HAMK Biotalouden yksikkö, Maaseutuelinkeinojen koulutus

Leave A Reply