Evon opiskelijat leikkivät tulella

0

Metsätalouden opiskelijoiden metsäekologian moduulissa kulotetaan joka kevät. Jokainen Evolla koulunsa käynyt muistaakin oman kulotuksensa vielä vuosien päästä. Kulotuksessa uudistettavan metsän pohja poltetaan, jolloin alue uudistuu luontaisesti tai kylvämällä. Evon opetusmetsän alueella metsää on poltettu säännöllisesti vuosikymmenten ajan eli kulotusjatkumo on hyvin pitkä. Kulotus lisää metsän monimuotoisuutta ja auttaa erityisesti palanutta puuta hyödyntävää lajistoa. Opiskelijat ovat tässä työssä tärkeässä roolissa ja näin he saavat myös nauttia opetusmetsän tarjoamista oppimismahdollisuuksista.

Sytyttäjä tulen keskellä

Kulotus kuuluu osana jokaisen opiskelijan opintoihin. Se ei ole vain yksi harjoitus, vaan iso tiimityö, jossa koko vuosikurssi toimii yhdessä. Kolmannen vuoden opiskelija Perttu Latvala osallistui omissa opinnoissaan kahteen kulotukseen.  Perttu kuvaakin kulotusta ainutlaatuiseksi tapahtumaksi, jossa päästään itse tekemään koko prosessi.

Kulotus alkoi alueen ympäri tehtävien palokäytävien suunnittelusta, jatkui pumppujen testauksella ja letkujen levittämisellä. Alueen ympäri rakennettiin letkulinjasto, jotta ympäröivät metsä saatiin kasteltua, eikä tuli päässyt näin leviämään ympäröivään metsään. Varsinaisena kulotuspäivänä säätilaa seurattiin tarkasti, ympäröivä metsä kasteltiin huolella. Kulon sytyttäjän rooliin on aina tunkua, kukapa ei haluaisi tuikata metsää tuleen, kun sen saa tehdä ihan luvan kanssa.

Perttu kertoo itse olleensa sytyttämässä kuloa ja toimineensa myös kastelu ja sammutustöissä. Erityisen hyvin hänelle on jäänyt mieleen jälkivartiointi, jossa kulon sammumista tarkkaillaan yön ylitse savuavaa mustaa metsään seuraten, vettä ruiskuttaen ja perinteiseen tapaan mustaa maata kuokkien.

Perttu kuvaa kulotuksen olevan hieno tapahtuma ja osa Evon opetusmetsässä tehtäviä käytännön töitä. Opetusmetsä ei ole Pertun mukaan vain havaintokohde, vaan hän kertoo opinnoissa kerättävän metsävaratietoa, suunniteltavan leimikoita ja riistanhoitokohteita sekä myytävän puuta opetusmetsästä. Antoisaksi hän kokee sen, että opiskelijoiden suunnitelmat toteutetaan oikeasti ja niiden tuloksia pääsee seuraamaan metsässä ja oppimaan näin, kuinka työssä onnistuttiin.

Evon opiskelijatyönä tehtävät kulotukset ovat jatkuneet vuosikymmeniä ja tätä perinnettä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Vaikka työn on aikaa ja vaivaa vaativa projekti, on palaute opiskelijoilta vuosi toisensa jälkeen erittäin hyvää. Ensikeväänä tulevat metsäammattilaiset pääsevätkin harjoittelemaan tätä taitoa Syrjänalusen harjun vaativassa luonnonhoitokulotuksessa.

Katso 360 kuvat kulon tuloksista

Esa Lientola, opetusmetsästä vastaava lehtori Evolta

Leave A Reply