Ilmiöoppiminen tuotti osaamista ja mansikkaa Lepaan kasvihuoneessa

0

Kevään sää ja viljelytekniikka vaikuttavat mansikan kasvuun ja sadon ajoitukseen myös kasvihuoneoloissa. Sen oppivat HAMK:in ensimmäisen vuoden puutarhatalouden opiskelijat, jotka seurasivat kasvuolojen vaikutusta mansikan kasvuun ja sadontuottoon kolmen kuukauden ajan Lepaan kasvihuoneessa.

Keskeisenä tavoitteena oli viljelyosaaminen, mikä toteutettiin pääasiassa mansikan, mutta myös muiden puutarhakasvien viljelytöitä tekemällä, mansikan kasvua ja olosuhteita havainnoimalla ja mansikkatietoa lukemalla. Lisäksi matematiikan, ruotsin, teknologian ja maaperäopin tehtävät suunniteltiin tukemaan mansikan viljelyosaamista. Viljely toteutettiin kasvualustakokeena yhteistyössä Kekkilä Oyn kanssa ja punaisena lankana oli mansikan viljely luomuna rajoitetulla kasvualustalla.

Opiskelijoiden tehtävänä oli viljelyolojen ja mansikan kasvun seuranta säännöllisten mittausten sekä aistinvaraisten havaintojen avulla. Viljelytekniikat-moduulista vastasi Sirkka Jaakkola yhdessä neljän opettajan kanssa. Lepaan kasvihuoneiden henkilökunnalla oli myös tärkeä osuus opiskelijoiden ohjaamisessa.

Mansikan kasvihuoneviljelyssä rajoitetuilla luomualustoilla koettiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Kasvustossa havaittiin sekä vihannespunkkeja että kirvoja, mutta niiden leviäminen ja vioitus saatiin pysäytettyä levittämällä kasvustoon petopunkkeja ja jättikirvavainokaisia kirvapankeissa. Biologinen torjunta mansikalla onnistui, kuten myös pölytys onnistui hyvin kimalaisten

avulla ja mansikat olivat suurimmaksi osaksi hyvin muodostuneilta. Luomulannoitettujen kasvualustojen käyttäytymisen ennakointi aiheutti viljelyn suurimman haasteen. Poikkeuksellisen kylmä ja pilvinen sää keväällä ja luomukasvualustojen käyttö viivästyttivät mansikkasadon alkua muutamia viikkoja ennakoidusta, mutta kypsyneet mansikat toimitettiin rasioissa kevätmyyntiin Lepaan viinitilan myymälään.

Opiskelijat saivat käyttää ahkerasti ongelmanratkaisutaitojaan, mikä monen mielestä oli projektin parasta oppia. Vastuunotto, kattavaan mansikan viljelyyn keskittyminen sekä tulokset, joiden avulla tuotteita ja luomumansikan viljelyohjeita voidaan edelleen kehittää, toivat esiin uutta tietoa mansikan viljelystä luomulannoitteella.

Elina Lepistö kasvualustojen parissa.

Kun luonto jo valmistautuu tulevaan talveen ja lepotilaan, puutarhatalouden opiskelija ja henkilökunta suuntaa ajatuksensa ensi kevään mansikkaprojektiin miettien viljelyn suunnittelun ja materiaalien hankinnan sekä markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen opiskelijavetoisia vastuuryhmiä…

Teksti: Sirkka Jaakkola ja Soile Peltoniemi
Kuva: Sirkka Jaakkola

Leave A Reply