Työelämä opiskelun tukena

0

 

Minulla on HAMKin biotalouden opintoja takana kaksi vuotta, kolmas vuosi pian alkamaisillaan. Opiskelen kestävän kehityksen koulutusohjelmassa (210 op). Mahdollinen työelämään siirtyminen valmistuneena ympäristösuunnittelijana ei siis ole enää vain hamassa tulevaisuudessa. Henkinen valmistautuminen on onneksi jo aloitettu.

Olen ihminen, joka oppii parhaiten tekemällä. Tällaista oppimista on koulutusohjelmassani tuettu koko opiskelujeni ajan, sillä jokaisen opintomoduulin projekti on tullut oikean, työelämän edustajan toimesta. Projekteilla on siis ollut tilaaja, joka toivoo tuloksia. Usein projekteihin on liittynyt myös erilaisia sidosryhmiä, jotka on otettava huomioon. Moduuleissa opiskellaan varsinaisten ympäristöalan opintojen lisäksi työelämän taitoja, kuten tiimi- ja etätyöskentelyä. Olen osallistunut myös lyhyempiin, korkeintaan muutaman päivän toimeksiantoihin, kuten kahteen vesistökunnostukseen ja biokaasukonferenssin järjestelyihin. Näistä koen saaneeni arvokasta kokemusta, lisäarvoa opintoihini.

Ensimmäisen harjoitteluni (15 op), suoritin Hämeenlinnassa Vanajavesikeskuksessa. Pääsin harjoittelujaksollani tekemään ja näkemään konkreettisia asioita liittyen ympäristökasvatukseen, viestintään ja hanketyöskentelyyn. Olin mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, tekemässä vesistökunnostusta sekä päivittämässä organisaation sosiaalista mediaa. Sain seurata Vanajavesikeskuksen ja muiden paikallisten ympäristöalan vaikuttajien toimintatapoja.

Työelämän toimeksiannot opiskelijoille varsinaisten harjoittelujaksojen lisäksi ovat mielestäni oivallinen ja turvallinen väylä syventää osaamista. Näin saa myös paremman kuvan alasta, johon on mahdollisesti valmistumassa. Yhteistyötaitojen merkitystä ei voi mielestäni korostaa liikaa opintojen aikana. Muut huomioonottava työntekijä on mielestäni arvokas lisä mihin tahansa organisaatioon. Työpaikan hyvä yhteishenki tukee työntekijöiden jaksamista, mikä taas mahdollistaa parempia tuloksia. Paremman yhteistyön mahdollistavaa vastuunkantoa ja myötätuntoa on onneksi mahdollista opetella koko elämän ajan.

Nelli Niemimaa
Kestävän kehityksen opiskelija, HAMK

 

Leave A Reply