Evolla noustiin ilmaan – uutta opetusta ilma-aluksien käyttöön

0

Metsätalouden opiskelijat pureutuivat drone-opintoihin ensimmäisinä HAMKissa. Kauko-ohjatut ilma-alukset biotaloudessa -moduuli aloitti uuden ja ajankohtaisen aiheen opetuksen, sillä kauko-ohjatut ilma-alukset tekevät tuloaan nopeasti ja käyttömahdollisuuksia löytyy luonnonvara-alalla paljon.

Kevään aikana toteutuneisiin profiloiviin opintoihin osallistui 22 opiskelijaa metsätalouden ja rakennetun ympäristön koulutuksista. Moduulissa aktiivisesti mukana ollut opiskelija Santtu Pakarinen kertoon valinneensa moduuliin, koska näkee kauko-ohjattavissa ilma-aluksissa paljon potentiaalia. Santulla ei ollut aiempaa kokemusta lentämisestä, mutta yrittäjänä hän uskoo itsekin hankkivansa dronen työkäyttöön.

 Vaikka määräyksiä dronejen ammattimaiseen käyttöön on paljon, ovat ne kuitenkin selkeitä ja helposti omaksuttavia. Lennättäminen on tehty erittäin helpoksi ja turvalliseksi, jolloin kynnys lentotoiminnan aloittamiseen on matala. Lisäksi hinnat ovat melko kohtuullisia, Santtu summaa.

Santtu Pakarinen

Metsäalan opiskelijana Santtu arvioi nopeasti kehittyvän teknologian mahdollistavan tulevaisuudessa mm. metsikön puustotietojen mittaamisen ja metsäsuunnitelmien nopean päivittämisen.

– Toisaalta näen myös paljon mahdollisuuksia näiden palveluiden tuottamisessa metsänomistajille.

Oppia opinnäytetyöhön

Jukka Mäkinen innostui moduulista saatuaan samaan aikaan opinnäytetyötilauksen Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen drone-toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Moduuli osui juuri oikeaan kohtaan ja antoi erittäin hyvät pohjatiedot opinnäytetyön tekoon. Metsänhoitoyhdistyksellä osaamista ei vielä aiheeseen ole, mutta kiinnostus laitteiden hyödyntämiseen on kova.

Jukka testaa opinnäytetyössään dronen käyttöä sekä ohjeistaa metsäasiantuntijoita lentämisen saloihin ja dronen hyödyntämiseen metsätalouden töissä.

Turvallista lennättämistä

Dronet tai muut miehittämättömät ilma-alukset lisääntyvät erittäin nopeasti ammattikäytössä, jossa näistä käytetään termiä kauko-ohjatut ilma-alukset eli RPAS. Julkisuudessa on viimeisen vuoden aikana esitetty useasti huoli alan turvallisuudesta ja osaamattomien tai tietämättömien käyttäjien määrän lisääntymisestä

HAMKissa opinnot lähtivätkin liikkeelle turvallisen lentotoiminnan opettelusta sekä lainsäädännön, määräysten ja ilmatilan tuntemisesta. Ennen ensimmäistä lentoa osaaminen osoitettiin tentillä. Lentämistä opiskeltiin käytännön harjoituksilla kolmella kopterilla. Moduulin lopputehtävänä opiskelijatiimit suorittivat erilaisia lentokokeita ja analysoivat tuloksia. Kokeilla pyrittiin kehittämään uusia ratkaisuja alan töiden suorittamiseen ja käyttökelpoisten aineistojen keräämiseen. Opiskelijat arvioivat moduulin antaneen heille hyvät taidot turvalliseen lentotoimintaan ja kokivat voivansa hyödyntää opittuja taitoja tulevaisuudessa.

Kauko-ohjatut ilma-alukset nähtiin biotalouden yksikössä ajankohtaiseksi ja tärkeäksi asiaksi. Täysin uuden aiheen taustatyötä tehtiin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, jossa opinnoille luotiin tavoitteet ja sisällöt. Moduulin toteutuksessa vierailevia asiantuntijoita kävi Luonnonvarakeskuksesta, Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta, Geotrimiltä sekä Revi Oy:stä. Vierailijoiden antina nähtiin erilaisia laitteita ja kuultiin sovellusmahdollisuuksista.

Aiheen opetusta tullaan jatkamaan ja tuleviin toteutuksiin otetaan mukaan opiskelijoita yli HAMKin koulutusalojen.

Teksti ja kuva: Esa Lientola

Leave A Reply