Harjoittelijana hankkeessa ja hallinnossa

0

Suvi Takala opiskelee kolmatta vuotta hevostaloutta HAMKissa. Agrologitutkintoon kuuluvasta asiantuntijaharjoittelustaan Suvi sai vahvistuksen sille, että maatalous ja maaseutu sekä luonto- ja ympäristöasiat ovat aiheita, joiden parista hän toivoisi löytävän tulevaisuuden työnsä. ”En ole itse saanut valitettavasti syntyä ”maatalon tytöksi”. Opintojeni kautta toivonkin löytäväni väylän, jota kautta pääsisin työskentelemään maaseudun ja maatalouden pariin siitä huolimatta.”, toteaa Suvi ja jatkaa: ”Asiantuntijaharjoittelun tarkoituksena on ottaa askelia lähemmäs työelämää. Itse ajattelin sen niin, että tämä on oivallinen tilaisuus päästä kurkistamaan niihin työpaikkoihin, joista itselläni ei ollut minkäänlaista kokemusta.”

Suvi suoritti osan harjoittelustaan HAMKin ja Suomen Hippoksen Uudet hevoskasvattajat-yhteishankkeessa jo toisen vuoden opintojen lomassa. Suvi osallistui hankkeen koulutuspäivien järjestelyihin ja oppi koulutuspäivien asiantuntijaluennoilta itsekin uutta ja ajantasaista tietoa hevoskasvatuksesta. Suvin toimenkuvaan kuului mm. sisällön tuottaminen hankkeen nettisivuille. Haastattelujen muodossa hän pääsi myös kokeilemaan toimittajan roolia. Facebook live-lähetykset hevosnäyttelyistä ja koulutuspäivien chat-assistenttina toimiminen olivat Suville uudenlainen aluevaltaus some-maailmaan. ”Oli mukava kommunikoida ihmisten kanssa chatin kautta ja välittää heidän kysymyksiään luennoiville asiantuntijoille”, kertoo Suvi.

Toisen osan harjoittelustaan Suvi suoritti Kouvolan kaupungin maaseutupalveluissa kausityöntekijänä kesällä 2018. Virkamiestyöskentely vaati tarkkuutta, tiimityötä ja keskittymistä. Kun ollaan tekemisissä lakien ja tukiehtojen kanssa, on tärkeää, että asiat tehdään tietyllä tapaa ja oikeassa järjestyksessä. Kouvolan kaupungin maaseutupalveluissa Suvi toimi viljelijätukipalvelujen osastolla, jossa hoidetaan mm. maataloustuet, hirvi- ja petoeläinvahinkojen korvaushakemukset, hukkakaurarekisterin ylläpito ja siihen liittyvät viranomaistoimet sekä eläinrekisterien ylläpito.

Viljelijöiden kanssa asioidessa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot kehittyivät. Erilaiset työpaikkapalaverit ja henkilöstökoulutukset olivat uusia asioita Suville, joka kertoo aiemmin työskennelleensä lähinnä käytännön töissä. ”Esimerkiksi kellokortin käyttö, työajan seuranta, kaavakkeiden täyttö, tallennus, arkistointi ja monien erilaisten tietoteknisten ohjelmien käyttö olivat täysin uusia asioita.”

Suvin mielestä hanketyöskentelyssä oli parasta erilaisten ihmisten kohtaaminen, asiakaspalvelu sekä uusien viestintätapojen oppiminen. Maaseutupalveluissa harjoittelemisen parasta antia olivat ehdottomasti hukkakauran viranomaisvalvontoihin liittyvät peltolohkojen kenttätarkastukset ympäri Kouvolan maaseutua. ”Paikallistuntemukseni lisääntyi paljon ja pääsin olemaan tekemissä myös viljelijöiden kanssa. Se oli kerrassaan huippuhommaa!” innostuu Suvi kertomaan kokemuksistaan.

Suvi koki asiantuntijaharjoittelun toimivaksi kokonaisuudeksi, vaikka jakoi sen kahden työpaikan kesken. ”Lopuksi tulee pohdittua oppimansa asiat ja havainnot omasta kehityksestä. Omalla kohdallani harjoittelun ajoitus toisen vuoden kesään oli erittäin hyvä ratkaisu. Kokemukseni selkeyttivät kolmannen vuoden valinnaisten opintojen suhteen tehtäviä ratkaisuja. Jokainen voi kehittää omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan vielä koko kolmannen opiskeluvuoden ajan.” toteaa Suvi 15 opintopistettä ja roppakaupalla kokemuksia rikkaampana.

Agrologiopiskelija Suvi Takala ja projektipäällikkö Menna Rantala (HAMK) Ypäjällä Uudet hevoskasvattajat-livelähetyksen äärellä.

 

Teksti: Terhi Thuneberg, hevostalouden lehtori ja Suvi Takala, hevostalouden opiskelija

Kuva: Menna Rantala

Leave A Reply