Tiimitöitä, ohjelmointia, kiertotaloutta ja data-analyysia – niistä on bioinssit tehty

0

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi Suomen kärkihankkeista. Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden insinööri -koulutus tukee tavoitteita kouluttaen bio- ja kiertotalouteen erikoistuneita luonnonvara-alan ympäristöissä toimivia tekniikan ammattilaisia. Koulutus perustuu pitkälti Teollisuus 4.0 -malliin, joka tuo opintoihin tulevaisuuden tekniikoiden osaamisen lisäksi hyvät digitaaliset perustaidot.

Pohjalle perusopinnot bio- ja kiertotalouteen, sitten tekniikkaa

Biotalouden insinööri -koulutukseen on HAMKin Forssan kampuksella rakennettu aktiivisesti niin yhteistä opetusta kahden yksikön eli Biotalouden ja Tekniikan opettajien kesken kuin alueellista yritysyhteistyötä alojen toimijoiden kanssa. Kahdeksanviikkoisiin opintomoduuleihin pyritään etsimään aina ‘punainen lanka’ ja rakentamaan kokoava tehtävä, joka koostaa yhteen moduulin opittavat asiat. Tyypillisesti nämä ovat hankkeiden tai yritysten kanssa tehtäviä yhteistyöprojekteja, kuten prosessien visualisointia, 360-ympäristöjen rakentamista tai mitta-anturin suunnittelua ja toteuttamista aitoon ympäristöön.

Ensimmäisenä vuonna uudet opiskelijat perehtyvät erityisesti bio- ja kiertotalouteen teorian ja käytännön kautta. Tutuiksi tulevat biotalouden perusprosessien ja arvoketjujen lisäksi muun muassa ohjelmoinnin perusteet ja robotiikka, videotuotanto, nettisivujen toteuttaminen sekä data-analyysimenetelmät. Opiskelijat tuovat osaamisensa näkyväksi ePortfolioihinsa, joiden kautta oma ammatillinen identiteetti alkaa rakentua. Moduuleissa käydään oppimassa käytäntöä HAMK Biotalouden kampuksilla. Toinen vuosi alkaa syvemmällä perehtymisellä kiertotalouteen ja sen jälkeen uppoudutaan tekniikkaan.

Yritysyhteistyö ja kummiyritystoiminta

Koulutuksessa opiskellaan paljon tiimeissä ja tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Projektityöskentely ja yhdessä toimiminen tulevat siis luonnolliseksi tavaksi tehdä töitä jo alusta alkaen antaen valmiuksia myös tulevaan työelämään. Yritysten kanssa rakennetaan pitkäjänteistä yrityskummi-toimintaa, jossa edistetään kummiryhmän työelämätuntemusta ja ammatillista kasvua. Yhteistyö räätälöidään yrityksen kanssa yhdessä ja siihen voi kuulua esimerkiksi vierailuita, opiskelijoiden mentorointia sekä projektityöaiheita opintomoduuleihin. Yrityksen kautta voi löytyä myös harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita.

Biotalouden insinööri -opiskelija Katja Pouta on ottanut opintoihin liittyvän yritysyhteistyön vastaan todella innostuneena:

Tämä on tosi hyvä juttu. Opiskelen uudessa koulutusohjelmassa, joten pääsemme markkinoimaan yrityksille koulutusta ja osaamistamme jo nyt. Muutaman vuoden päästä olemme kovalla vauhdilla tulossa yrityksiin töihin. Itselläni ei ole ennestään kokemusta biotaloudesta tai tekniikasta, joten on hienoa, jos saan jo opiskeluaikana meriittejä siitä, että olen päässyt yrityksissä tekemään monenlaisia käytännön tehtäviä. Se on todella arvokasta pääomaa minulle.

Katja on mukana sekä Envor Group Oy:n että Stera Technologies Oy:n kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kolmen hengen opiskelijaryhmä ottaa säännöllisesti näytteitä Envorin biokaasulaitoksella, jossa on samalla opittu näytteenottolaitteiston käyttöä ja huoltoa. Steralle Katja tekee ostoprosessin suoraviivaistamistehtävää:

Olen havainnoinut ostajien työtä ja samalla haastatellut henkilökuntaa. Teen prosessin näkyväksi piirtämällä siitä vuokaavion opinnoissa käytetyllä MS Visiolla ja sen lisäksi teen selvityksen prosessin optimoitavista ja automatisoitavista kohdista.

Opiskelijat voivat myös itse ehdottaa yhteistyökuvioita. Katja on rakentanut yhteistyötä tuttavan kautta Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kanssa. Yritys on profiloitumassa kiertotalousyritykseksi ja osallistuu syksyllä HAMKissa järjestettävään Frush-kiertotaloustapahtumaan, jota Katjakin on järjestämässä. Samassa yhteydessä yritys käynee tutustumassa Biotalouden insinööri -koulutukseen, jonka kautta voi syntyä uusia projektitehtäviä opiskelijoille. Muutama opiskelukaveri onkin päässyt jo alan kesätöihin opintojen aikaisten yritysyhteistyökuvioiden kautta.

 

Johanna Salmia, kehittämispäällikkö, HAMK Biotalouden yksikkö ja Biotalouden insinööri -koulutus.

Leave A Reply