Metsissä on tulevaisuus

0

Koulutehtävää tehdessä törmäsin aiheeseen ”metsien uudet innovaatiot”. Luin artikkelin ja sen jälkeen toisen samasta aiheesta kertovan heti sen perään. Tämä on oikeastaan aika hieno sekä mielenkiintoinen aihe, totesin itsekseni. Tutustuin netissä uusiin puualan ideoihin: mitä siitä voidaan valmistaa ja mitä siitä jo nykyään valmistuu.

Metsäteollisuus on merkittävä teollisuuden toimiala Suomessa. Ja tulee aina olemaankin. Olemme tottuneet siihen ajatukseen, että puusta tehdään paperia ja sellua, sahatavaraa ja polttopuita. Joten se, että puusta tehdään nykyään monenlaisia uusia tuotteita, sai kiinnostukseni heräämään. Tekstiilikuitua on tehty liukosellusta jo pitkään. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että nyt on kehitteillä uusia ympäristöystävällisempiä menetelmiä puupohjaisten tekstiilien tuotantoon. Lisäksi nanosellu ja sen käyttömahdollisuudet saivat minut perehtymään kyseisiin tuotteisiin enemmän.

Tiesitkö sinä, että metsäteollisuuden yritykset investoivat vuositasolla jopa 300 miljoonaa euroa puualan tutkimus- ja kehitystoimintaan?

On mahtavaa, että Suomessa yritykset perehtyvät ja haluavat keksiä jatkuvasti uusia tapoja käyttää puuta.

Monta tapaa hyödyntää sellua

Uusia metsäteollisuuden innovaatioita löytyi niin paljon erilaisia, että osa hämmästytti ja ihmetytti itseäkin. Oikeastiko puuta käytetään jo hammasimplantteihinkin? Vastaus on kyllä. Nanoselluloosaa saadaan suomalaisesta koivusta ja se on erittäin pieneksi jauhettua selluloosaa. Sitä kutsutaan maailmalla ihmeaineeksi ja sille kehitetään jatkuvasti uusia käyttökohteita. Sen lujuutta kuvastetaan teräslaatuihin ja sitä on kokeiltu jopa luotiliivien valmistuksessa. Nanosellun valmistus on nykyään vielä sen verran arvokasta, että sen kaupallinen tuotanto on vielä pienessä mittakaavassa.

Puupohjaisia tekstiilikuituja tutkin enemmänkin. Lisäksi ajattelin, että olisi joskus hienoa pukeutua sellaiseen vaatteeseen. Niin pitkälle en toistaiseksi vielä päässyt, että olisin alkanut nettishoppailemaan. Mutta se varmasti tulee tapahtumaan! Puupohjaisia tekstiilikuituja on valmistettu pitkään liukosellusta, josta se jatkojalostetaan viskoosiksi. Viskoosin valmistukseen liittyy kuitenkin ongelmia, sillä sen valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.  Metsäteollisuudessa on kuitenkin lähdetty kehittämään ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja viskoosille. Suomessa ensimmäinen uudella tekniikalla valmistettu tekstiilikuituerä valmistui vuonna 2020 Metsä Groupin Äänekosken koetehtaalla. On hienoa nähdä ja lukea uutisia, joissa uusiutuvaa raaka-ainetta kehitetään jatkuvasti. Ja on innostavaa lukea artikkeleita, kuinka suomalaisia kehitysideoita esitetään maailmalla.

Metsäala on tulevaisuuden ala

Metsien merkitys yhteiskunnalle kasvaa koko ajan taloudellisesta ja ilmastollisesta näkökulmasta. Metsäalalla on paljon erilaisia sekä monipuolisia tehtäviä. Myös uudenlaisia työtehtäviä tulee jatkuvasti esille uusien investointien ja metsä- ja puutuoteteollisuuden kehittymisen myötä.

Oletko huomannut, miten metsäteollisuuksien yrityksien ovat uudistaneet tuotteitaan ja tehtaitaan ja sen, kuinka he ovat muokanneet julkisuuskuvaansa? Yritykset esittelevät nykyään itseään hyvin ”vihreästi”. Päästöistä, käytetyistä polttoaineista ja tavoiteaikatauluista kerrotaan aiempaa avoimemmin.

Yrityksiltä myös odotetaan nykyään konkreettisempaa tietoa, kuten laskelmia, joista nähdään kuinka he ovat ympäristöä suojelleet. Me tulevaisuuden ammattilaiset tulemme olemaan mukana myös näissä!

Vastuullisuus

Vastuullisuudella pyritään ratkaisemaan nykyisiä ja tulevia globaaleja haasteita.

Suomessa metsäteollisuuden eri alat ovat tehneet vastuullistyötä useampien vuosikymmenien ajan. Heidän omat ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullisuus on iso osa nykyisiä metsäalan toimijoita.

Me ihmiset vaadimme heiltä tietoja ja näyttöjä mitä he ovat valmiita tekemään, jotta metsämme ja ympäristömme säilyy ennallaan tai muuttuu vielä paremmaksi. Ja yritykset tämän tekevät, koska haluavat että me olemme heidän puolellaan ja tuemme heitä. Ja siihen ainakin itsekin pyrin. Tukemaan suomalaista vastuullista metsänhoitoa ja puuteollisuuden tuotantoa.

Vastuullisuudella turvataan muun muassa ympäristöjä, vesistöjä, kulttuurimaisemia ja metsien erilaisia lajistoja. Teollisuudessa vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että pyritään käyttämään puumassasta kaikki, ettei mitään menisi hukkaan. Kierrätys ja ilmastoystävälliset tuotteet ovat nykyajan normi.

Lähde

Metsäteollisuus. (n.d.). Tutkimus ja innovaatiot. https://www.metsateollisuus.fi/tutkimus-ja-innovaatiot

 

Teksti: Niina Savela, tuleva metsätalousinsinööri (AMK)
>> Koulutuksen kotisivu: https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/metsatalous-metsatalousinsinoori-amk/

Leave A Reply