Tagged: uudistuva opettajuus

0

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu käynnisti viime toukokuussa osana OPEKE-hankkeen B1 kehittämisosiota pilotin opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Pilotissa aloitti…More

0

Jokaiselle työyhteisölle ja jokaiselle ammattialle muodostuu oma ”kaanaan kieli”, munkkilatina, jota ymmärtävät vain saman ammatti-identiteetin…More