Osaamista on!

0

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu käynnisti viime toukokuussa osana OPEKE-hankkeen B1 kehittämisosiota pilotin opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Pilotissa aloitti yhteensä 48 opettajaopiskelijaa eri puolilta Suomea. Opiskelijoita yhdistää kokemus ammatillisena opettajana toimimisesta. He toimivat niin ammatillisen koulutuksen kuin ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävissä.  

OPEKE-hankkeen pilottikoulutuksessa on mahdollista, että vahvan osaamisen omaava opiskelija suorittaa opinnot hyvinkin lyhyessä ajassa. Opintojen alussa opiskelijat kartoittavat omaa osaamistaan opettajakorkeakoulun vastuuopettajan ja omalla työpaikallaan toimivan mentorin tuella ja ohjauksessa. Henkilökohtaisen osaamiskartoituksen avulla selvitetään jokaisen opiskelijan osaaminen opintojen aloitusajankohtana. Osaamista verrataan HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli opiskelijan osaaminen on esimerkiksi laajan ja pitkäkestoisen kokemuksen ansiosta tavoitellulla tasolla, voidaan sopia osaamisen tunnistamisen menetelmistä.

Puuttuvan osaamisen hankintamenetelmät sovitaan henkilökohtaisten edellytysten ja oman oppilaitoksen tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta. Opiskelijoita ei siis ohjata osallistumaan erillisille kursseille tai opintojaksoille, vaan oppimisen tilanteet etsitään opiskelijan oman organisaation ja työtehtävien puitteista. Osaamisen kehittämisessä täten ratkaisevassa roolissa on työpaikalla toimiva mentori. Hän on opiskelijan kanssa samassa organisaatiossa työskentelevä pätevä opettaja. Alussa laadittavan osaamiskartoituksen lisäksi hän auttaa opiskelijaa löytämään sellaisia työtehtäviä ja tilanteita, joissa osaaminen kehittyy opetussuunnitelman asettaman viitekehyksen suunnassa. Tätä henkilökohtaistettua oppimista tukee pilottiryhmän opiskelijoiden vertaistuki ja yhteisöllisyys. Teoreettisen tiedon kehittämisen tueksi tarjotaan eri teemoja käsitteleviä webinaareja, perinteisempiä oppikirjoja ja muita lähteitä.

OPEKE-muotoinen opettajankoulutus asettaa suuret haasteet osaamisen tunnistamiselle ja osaamisen näyttöjen arvioinnille. Toisin kuin toisen asteen tutkintotilaisuuksissa, OPEKE-mallissa ei kuitenkaan pyritä arvioimaan kaikkea näkyvän työsuorituksen kautta, vaan opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan esimerkiksi portfoliolla tai millä tahansa tavalla, joka parhaiten sopii sekä heille oppijoina että kyseisen osaamisen osoittamiseen.

Käytännön kokemukset ovat vasta alussa, mutta opiskelijat ovat ottaneet ilolla vastaan mahdollisuuden rakentaa osaamistaan omista lähtökohdistaan. Mentorit ovat olleet samalla tavalla innostuneita päästessään kehittämään uutta mallia. Pilottiryhmien vetäjät ovat tietoisia edessä olevista haasteista mutta ottavat ne vastaan motivoituneina, sillä ne antavat tilaisuuden rakentaa kokonaan uudenlaisen käsityksen siitä, miten opettajan osaaminen kehittyy – ja miten tulevaisuuden opettajia koulutetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtori Keijo Hakala, Lehtori Heikki Hannula, Lehtori Sanna Ruhalahti ja Yliopettaja Marko Susimetsä. OPEKE – Henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä -ryhmän vastuukouluttajat. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulu.

Leave A Reply