Ympäristökasvatusta lähiluonnossa

0

Reilut parisataa lasta on kevään ja talven aikana oppinut nimeämään neljä puuta, kasvia ja kalaa. Muun muassa tämä on lopputulemana hankkeessa, jossa Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan eskarilaisia on viety luontoon.

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Jari Salonen

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Mika Soramäki, projektipäällikkö Biotalousosaamisen yksikössä. Tutkimus- ja kehityshankkeeni liittyvät yleensä ympäristökasvatukseen, luontoon ja kestävään elämäntapaan. Nyt olen vetänyt hanketta, jossa viemme esikoululaisia, joukossa muutamia viskarilaisiakin, luontoon. Mukana on 19 päiväkotiryhmää Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Hattulasta. Lapset ovat tutkineet monipuolisesti luontoa ja leikin avulla lajituntemus on lisääntynyt roimasti. Talviaikaan on käyty pilkillä ja nyt mato-ongella.

Miksi tämä aihe on tärkeä?

Tämä tukee päiväkotien ympäristötoimintaa, koska resurssit siellä ovat usein tiukat. Lisäksi ilmastoahdistus lasten ja nuorten keskuudessa on tänä päivänä suurta. Uskon, että luonnossa toimimalla se voidaan kääntää toiveikkuudeksi, keksimisen ja elämyksellisyyden kautta. Lasten innostus tarttuu myös heidän vanhempiinsa.

Lapset myös helposti vieraantuvat luonnosta. Tällaiset ympäristökasvatushankkeet tuovat osaltaan luonnon lähemmäksi lapsen arkea ja innostavat tutustumaan siihen lähemmin.

Mikä on tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja oivaltaa päiväkotien lähiympäristön mahdollisuudet. Luontotuokioiden pohjalta kootaan paikalliskirjastoihin kiertävä näyttely, jossa esitellään lasten taideteoksia sekä kurkistetaan vedenalaiseen maailmaan. Teemme opintomateriaalia, jota päiväkodeissa voidaan hyödyntää myöhemmin. Järjestimme myös tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi kolmituntisen webinaarin ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille.

Tulosta syntyy joka kerta, kun olemme luonnossa. Tavoitteenani on ollut, että jokainen lapsi tuntee neljä puuta, kalaa ja kasvia, ja tavoitteessa on pysytty.

Ketkä toiminnasta hyötyvät ja miten?

Tästä hyötyy kuntien varhaiskasvatus, sillä toiminta monipuolistaa päiväkotien arkea. Lapset puolestaan oppivat lisää luonnosta ja sen merkityksestä, ja lasten kautta myös heidän vanhempansa. Myös luonto kiittää, jos meillä on enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät luonnon arvon.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten tämä kytkeytyy niihin?

Kestävyys on iso teema. Tämä tukee esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin strategiaa ja Kestävän elämäntavan opinpolku -ajatusta, jossa kestävyysnäkökulmat tuodaan esille eri ikäisten koulutuksessa.

Miten opiskelijat ovat mukana?

HAMKin opiskelijat eivät tällä kertaa ole mukana, mutta toisen asteen opiskelija Hyriasta on ollut mukana luontoretkillä ohjaajana.

Lähiluonto tutuksi -hankkeen toteuttavat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankeaika: 1.2.-31.12.2021. Rahoitus: Maaseuturahaston Leader-ryhmä, Linnaseutu ry ja Vanajavesisäätiö.

Leave A Reply