Työ kohti Eurooppa-yliopistoa on alkanut

0

Kahdeksan eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta ovat sitoutuneet yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Tätä työtä tehdään RUN-EU-hankkeen puitteissa ja ensimmäiset käytännön toimet ovat jo alkaneet.

RUN Eurooppa-yliopiston tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa. RUN-EU toteuttaa tämän tuottamalla tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta, joka kohtaa muuttuvan toimintaympäristön haasteet, osallistuu yhteiskunnallisiin muutostarpeisiin ja vahvistaa aktiivista kansalaisuutta.

”HAMKin vastuulla verkostossa on erityisesti pedagoginen kehittäminen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvän kilpailukyvyn rakentaminen”, kertoo HAMKin kansainvälisten asioiden päällikkö Kati Heikkinen.

Verkoston ensimmäisinä käytännön toteutuksina ovat kaksi tutkimusyksikkö HAMK Edun vetämää webinaaria. Ne pyrkivät tukemaan opiskelijakeskeistä ja vuorovaikutteista opettamista sekä jakamaan käytännönläheisiä ideoita verkko-oppimisen edistämiseen RUN-EU-verkoston kesken. Webinaarien sisältö pohjautuu keväällä 2020 toteutettuun kyselyyn, jossa selvitettiin RUN-EU:ssa mukana olevien korkeakoulujen kokemuksia opetuksen ja oppimisen haasteista korona-aikana.

Tekstilaatikoita saksaksi
RUN-korkeakouluissa verkko-opetuksen tueksi on otettu monipuolisesti digityökaluja käyttöön. Esimerkiksi itävaltalaisessa FH Vorarlbergissa opiskelijoiden kanssa on hyödynnetty virtuaalista seinää Padletia. Kuvakaappaus.

”Henkilöstömme ja opiskelijamme ovat tärkeintä sosiaalista pääomaamme. Meidän pitää olla kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan”, totesi Johan Postema NHL Stenden korkeakoulusta Alankomaista, kun hän esitteli koronakevään aikana toteutetun kyselyn tuloksia verkoston henkilöstölle.

eModuulin tavoitteita ja toteutustapoja kuvattuna piirroksin
Opiskelijat ja opettajat voivat luoda yhdessä verkko-oppimisen tavoitteita ja tapoja. HAMKin lehtori Jonna Niemelä esitteli RUN-verkostolle, miten tavoiteprosesseja voi esimerkiksi visualisoida. Kuvakaappaus.

Jokainen RUN-korkeakoulu on joutunut mukauttamaan opetustaan koronapandemian takia. Webinaareissa jaettiinkin yhteisesti kokemus yllättävästä ja nopeasta siirtymisestä kokoaikaiseen etäopetukseen.

Enhancing interaction and engagement in online learning webinaarit ovat katseltavissa tallenteina: 1. webinaari  ja 2. webinaari.

Mitä RUNissa tapahtuu seuraavaksi?

Kesällä 2020 Euroopan komissio myönsi Hämeen ammattikorkeakoululle ja verkoston seitsemälle muulle korkeakoululle Eurooppa-yliopisto -statuksen ja rahoituksen RUN Eurooppa-yliopiston toiminnan käynnistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Myönnetty RUN-EU (Regional University Network – European University) -hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, joiden eteenpäin viemiseen osallistuvat kaikki kahdeksan korkeakoulua. Nämä työpaketit tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen.

RUN Eurooppa-yliopiston korkeakoulut tulevat toteuttamaan esimerkiksi yhteisiä kursseja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.

“Eurooppa-yliopistoa rakentaessa tiivis yritys- ja työnantajayhteistyö ja yhteinen aluekehittäminen ovat keskeisiä, mikä tulee näkymään myös HAMKin toiminta-alueella. RUN-korkeakoulut ovat sitoutuneet osaltaan edistämään alueidensa elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Tämä toteutuu esimerkiksi tarjoamalla työnantajien tunnistamiin osaamistarpeisiin vastaavaa tutkinto-, täydennys- ja lisäkoulutusta sekä tuottamalla RUNin tutkimus- ja innovointitoimintaa biotalouden, sosiaalisen innovoinnin sekä tulevaisuuden teollisuuden ja kestävän alueellisen kehityksen edistämiseksi”, Heikkinen sanoo.

Yksi ensimmäisistä yhteisistä RUN-verkoston käytännön toteutuksista on opiskelijaprojektin toteuttaminen osana HAMKin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikön järjestämää kansainvälistä Freezing Week -tapahtumaa. Opiskelijoiden Virtual Design Sprint on ensimmäinen RUN-verkostossa pilotoitava monialainen opintokokonaisuus, jonka yhdessä toteuttavat  HAMK ja portugalilainen Polytechnic of Cavado and Ave (IPCA) korkeakoulu. Tulevaisuudessa kuulemme varmasti lisää myös esimerkiksi Design Factorysta  ja tämän poikkitieteellisen tuote- ja palvelukehityksen alustan levittymisestä muihin verkoston korkeakouluihin.

 

Tervetuloa myös seuraamaan RUN –verkoston virtuaalisia avajaisia keskiviikkona 25.11.2020 klo 15.30-18! Avajaisissa esitellään RUN Eurooppa-yliopiston tavoitteita ja toteutusta. Lisäksi kuullaan RUN-EU -maiden ministeriöiden edustajien sekä verkoston korkeakoulujen johdon ja opiskelijoiden puheenvuoroja. Lisätietoja avajaisista tapahtumasivulla.

 

Kuva: RUN-EU
Kirjoittaja: Inka Stormi

RUN Eurooppa-yliopisto pähkinänkuoressa

Euroopan komissio myönsi kesällä 2020 rahoituksen Eurooppa-yliopiston muodostamiseksi Hämeen ammattikorkeakoululle ja seitsemälle muulle eurooppalaiselle korkeakoululle, jotka yhdessä muodostavat RUN-verkoston. RUN-EU (The Regional University Network – European University) -hankerahoituksen myötä korkeakoulut rakentavat kolmessa vuodessa RUN Eurooppa-yliopiston rakenteet ja prosessit sekä käynnistävät yhteisen koulutustuotannon ja tutkimustoiminnan.

Kaikki verkoston korkeakoulut sijaitsevat maansa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Verkostoon kuuluvat:
Polytechnic of Leiria (Portugali)
Polytechnic of Cavado and Ave (Portugali)
Athlone Institute of Technology (Irlanti)
Limerick Institute of Technology (Irlanti)
NHL Stenden (Alankomaat)
Hämeen ammattikorkeakoulu (Suomi)
Széchenyi István University (Unkari)
FH Vorarlberg (Itävalta)

Lisätietoja verkostosta saat seuraamalla RUN-kuulumisia sosiaalisessa mediassa #run_eu sekä verkkosivuiltamme ja RUNin verkkosivuilta.

Leave A Reply