Tutkittavana: Sirkoista syötävämpiä

0

Mikä maistuisi sirkoille, ja maistuisivatko sirkat sitten paremmin meille? HAMKin Biotalouden tutkimusyksikössä ratkotaan kuumaa kysymystä: hyönteisten hyödyntämistä ihmisten ravintona.

Array

Kuka olet ja mitä tutkit?
Olen projekti-insinööri Satu Nokkonen Biotalouden tutkimusyksiköstä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksesta. Tällä hetkellä tutkimme erilaisten puutarhatalouden sivuvirtojen, kuten tomaatin, kurkun ja kaalin lehtien, maistuvuutta ihmisravinnoksi tarkoitetuille kotisirkoille.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?
Uusia kotimaisia proteiinilähteitä etsitään jatkuvasti. Kasviproteiinien lisäksi hyönteisproteiinin kasvattaminen koti-Suomessa kiinnostaa ja asian ympärille on syntynyt sekä yrityksiä että tutkimusta. Yksi osa tutkimusta on sirkkojen ruoka, joka on tärkeä osa koko ketjun ekologista jalanjälkeä ja sirkkojen makua.

Hyönteistalous ei ole Suomessa pelkästään ihmisravintona uusi asia, vaan se on sitä myös kasvattajille. Sen vuoksi on tärkeää löytää taloudellisesti kannattavia ja kestäviä tapoja tuottaa sirkkoja. Puutarhoilta syntyy runsaasti hyödyntämättömiä 1- ja 2-laadun tuotteita sekä erilaisia sivuvirtoja, jotka päätyvät syystä tai toisesta esim. kompostiin. Tällaisia raaka-aineita on mahdollista hyödyntää sirkkojen ruokana.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?
Tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön edistämiseksi sekä edistää hyönteisten käyttöä ravintona. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa. Tutkimus on osa ArvoBio-hanketta, joka jatkuu 30.11.2018 saakka, mutta sirkkojen ravintoon liittyviä tuloksia saadaan jo tämän vuoden aikana.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?
Tutkimus tuottaa niin nykyisille kuin tulevillekin hyönteiskasvattajille uutta tietoa vaihtoehtoisista raaka-aineista sirkkojen ruoaksi. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät puutarha-alan toimijoita ja rohkaisevat heitä mahdollisesti uusiin toimintatapoihin.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?
Sekä kotimaiset ekologisesti kestävät proteiinilähteet että sivuvirtojen yhä valistuneempi ja tehokkaampi hyödyntäminen ovat isoja ilmiöitä alallamme. Sirkkakasvatuksen rinnalla koko hyönteistuotekehitys käy kuumana. Toinen kiinnostava aihe on mikrolevien tutkimus, sillä niitä voidaan hyödyntää ravinteiden kierrättäjinä, ravintona, rehuna ja lannoitteena.

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous -tutkimushanke eli ArvoBio
Hankkeen toteutusaika on 1.12.2015−30.11.2018. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria ÖSL:n (Österbottens Svenska Lantbrukssällskap) kanssa.

 

Leave A Reply