Tutkittavana: Digitrail tuo luontoreitit puhelimeen

0

DigiTrail kartoittaa olemassa olevia luontoreittejä ja tuo reitit mobiililaitteisiin. Kartoille merkitään myös muun muassa reittien läheisyydessä olevat nähtävyydet ja palvelut, kuten laavut, majoitus-, ravintolapalvelut.

Array

Kuka olet, mitä kehität?
Olen Heidi Kerkola, DigiTrail -hankkeen projektipäällikkö ja työskentelen HAMKin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä. Yksikössä on käynnissä on useita hankkeita, joista yksi on matkailun projekteihin liittyvä DigiTrail. Sen tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen luontoreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta digitaalisuuden keinoin.

Miksi tätä aihetta on tärkeää kehittää?
Luontomatkailu on vahvassa kansainvälisessä kasvussa, ja matkailijat hakevat kokemuksia kohteista, joita ei tunneta vielä niin hyvin. Kanta-Hämeessä on runsaasti kiehtovaa, puhdasta ja kaunista luontoa. Luontoa, jossa saa nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta matkustamatta kauas suurista kaupungeistamme.

Kanta-Hämeessä on myös paljon mahdollisuuksia luonto- ja hyvinvointimatkailun kasvattamiseksi ympärivuotiseksi. Niiden avulla matkailijoille voidaan tarjota ainutkertaisia ja autenttisia luontoelämyksiä.

Mikä on kehittämisen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?
Päätavoite on kartoittaa olemassa olevista ja ylläpidetyistä reiteistä laatukriteerit täyttäviä luontoreittejä myös kansainvälisille matkailijoille. Reiteille luodaan erilaisia teemoja ja aktivoivaa toimintaa, kuten metsäjoogaharjoitteita. Kävijöitä kiehtovat erilaiset tarinat, siksi myös tarinallistaminen on tärkeässä roolissa teemoittamisessa.

Digitaalisille kartoille merkitään teemojen lisäksi reittien läheisyydessä olevat nähtävyydet ja palvelut, kuten laavut, majoitus-, ravintola, kahvila- ja opaspalvelut. Palveluiden näkymisessä teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, kehittäen samalla heidän digiosaamistaan ja luomalla luontomatkailijoille houkuttelevia matkailupaketteja.

Reiteistä tuotetaan videoita, valokuvia, 360-kuvia ja -videoita, jotka ovat myös alueen toimijoiden käytettävissä heidän omassa toiminnassaan. Kaikki nämä materiaalit lisätään kevään aikana aukeaville www-sivuille digitrail.fi. Sosiaalisesta mediasta löydymme #digitrailfinland.

Kehitteillä on myös mobiilisovellus, joka toimii auton navigaattorin tavoin, mutta metsässä. Sovelluksessa tuodaan esille samoja asioita kuin verkkosivuillamme (palvelut, nähtävyydet, teemat). Ensimmäinen versio sovelluksesta on ladattavissa Android-mobiililaitteille kesäkuussa 2018.

Ketkä kehittämistyöstä hyötyvät ja miten?
Kehittämistyöllä edistämme alueen ja matkailualan toimijoiden toimintaa yhdessä heidän kanssaan. Samalla teemme yhteistyötä yli maakuntarajojen, jotta päällekkäiseltä työltä vastaavien muiden hankkeiden kanssa vältytään.

Tuloksistamme hyötyvät myös matkailijat, kesäasukkaat, koululaiset, ja kaikki luonnossa liikkujat, jotka voivat käyttää sovellustamme luontopoluilla kulkiessaan.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma kehityksenne kytkeytyy niihin?
Digitalisaatio, virtuaalitodellisuus, kuvat ja videot, sosiaalinen media, blogit ja muiden kertomukset omista matkakokemuksista vaikuttavat entistä enemmän matkakohteiden valintaan ja matkustuspäätöksiin. Matkailijat etsivät inspiraatiota kohteen valintaan verkosta erilaisista palveluista, joissa kohteiden tulee olla helposti löydettävissä ja houkuttelevasti esillä.

Pienten matkailuyritysten digiosaamisen lisääminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa hankkeemme toimintaa, mutta myös toimijoiden yhteistyö ja yhteisenä alueena näkyminen.

Näen, että kasvavaan luontomatkailuun, luonnon hyvinvointivaikutuksien sekä ainutlaatuisten matkailukokemusten kysyntään Kanta-Hämeen kohteilla on hyvät mahdollisuudet vastata. Menestyksen avain on vahva yhteistyö – yhdessä alueen, kuntien, kaupunkien ja toimijoiden kanssa ennakkoluulottomalla ja positiivisella asenteella.

Lisätietoa löydät sivun oikeasta ylälaidasta.

Hankkeen nimi, kesto ja rahoittaja?
Hankkeen nimi:  DigiTrail – Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys
Kesto: 1.1.2016–31.12.2018
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto

Leave A Reply