Tutkittavana: Digiope selvitti opetushenkilöstön digitaitoja

0

HAMKin toteuttama Digiope-selvitys selvitti ammatillisten opettajien ja ohjaajien digitaitoja sekä toimimista työelämän organisaatioiden kanssa.

Array

Keitä olette ja mitä tutkitte?
Opettajankouluttaja Sanna Ruhalahti ja tutkimussuunnittelija Virve Kenttä.  Työskentelemme HAMKin ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä. Uusin Digiope-selvityksemme käsittelee ammatillisten opettajien ja ohjaajien digitaitoja ja sitä, miten yhteistyö oman alan yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa toimii tällä hetkellä.

Miksi tätä aihetta on tärkeä tutkia?
Ammatillinen koulutus on suuressa muutoksessa ja se lisää tarvetta kehittää osaamista. Tässä digitaalisuus on tärkeässä roolissa.

Koska digitalisaatio muuttaa ammatteja ja työpaikoilla tehtävää työtä, vaikuttaa se myös koulutukseen ja sen sisältöihin. Tehdyllä nykytilaselvityksellä saatiin selkeä kuva opettajien ja ohjaajien tämän hetken osaamisesta. Sen pohjalta opetushenkilöstön osaamista voidaan viedä eteenpäin.

Selvityksen toinen osa käsitteli yhteistyön nykytilaa työelämän kanssa. Yhteistyötä toivotaan opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä sekä siinä, että oppilaitos osallistuu alueelliseen ja taloudelliseen kehitystyöhön. Kun työelämä on läsnä koulutuksissa, voi koulutuksen järjestäjä paremmin ottaa huomioon aluekehityksen tarpeet ja tukea opiskelijoiden työllistymistä.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?
Digiope-selvitys valmistui viime vuoden lopulla ja tulokset julkaistiin joulun alla.

Selvitys kertoo, että digitalisaatiota tukevat peruslaitteet, kuten kannattava tietokone, älypuhelin ja kamera ovat kaikkien saatavilla. Sen sijaan uudemman teknologian osalta tilanne ei ole yhtä hyvä.

Esimerkiksi 360-kamera samoin kuin 3D-tulostin on saatavilla joka viidennellä vastaajalla. Myös simulaatiotekniikkaan pääsee käsiksi yhtä moni, mutta tarvetta sille olisi enemmänkin.  Valtaosa vastaajista kertoi myös, että esimerkiksi älyvaatteille ei vielä ole käyttöä opetuksessa. Virtuaaliteknologiaa on käytössä tai saatavilla vain vähän.

Uusien mobiilisovellusten osalta käyttöönotto riippuu myös opettajan persoonasta, ja siitä rohkeasti kuinka tämä uskaltaa ottaa uusia sovelluksia mukaan opetukseen.

Selvityksen toinen puoli osoitti, että opetushenkilökunta piti yhteistyötä oman alan yritysten ja organisaatioiden kanssa tärkeänä osana ammatillisen opettajan ja ohjaajan työnkuvaa. Sitä on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen, ja luoda oppilaitoksille tarkempia malleja sen käytännön toteuttamiseen.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?
Hyötyä tästä on ammatillisen koulutuksen kaikille osapuolille, sekä erityisesti koulutuksen järjestäjille. Selvitys auttaa myös suuntaamaan opettajien täydennyskoulutusta tarkemmin sekä kehittämään oppilaitosten toimintaa. Selvitys tuottaa tärkeää tietoa ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Selvitys on osa Opetushallituksen käynnistämää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteistyötä koskevaa tiedonkeruuta. Tietoa tarvitaan ajankohtaiseen ammatilliseen koulutusreformiin, jossa opetusta kehitetään entistä digitaalisemmaksi. Toisaalta reformi monimuotoistaa opetuksen ja oppimisen paikat, eli opetus tapahtuu yhä enemmän työelämässä.

Hankkeen nimi, kesto ja rahoittaja? 
Digiope-selvityksen tilasi ja rahoitti Opetushallitus. Selvityksestä vastasi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja siihen osallistui yli tuhat ammatillista opettajaa ja ohjaajaa ympäri Suomea.

Lisätietoja löydät sivun oikeasta ylälaidasta.

Teksti: Mia Jouslehto

Leave A Reply