Tutkittavana: Avoin data luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle

0

AvoinHäme-hanke tutkii, miten avointa dataa voidaan hyödyntää yrityksissä sekä luo sille edellytyksiä Kanta-Hämeeseen. Parhaimmillaan sen avulla toimintaa voidaan tehostaa tai synnyttää jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Array

Keitä olette, mitä tutkitte?
Olemme Joni Kukkamäki, Juha-Matti Torkkel ja Juuso Saarinen. Tiimimme toteuttaa AvoinHäme -hanketta HAMKin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään edellytyksiä hyödyntää avointa dataa Kanta-Hämeessä, erityisesti liiketoiminnassa.

Miksi tätä aihetta on tärkeää kehittää?
Avointa dataa hyödynnetään vielä verrattain vähän, etenkin liiketoiminnassa. Sitä hyödyntämällä voitaisiin kuitenkin tuottaa uutta ja parempaa liiketoimintaa, lisätä organisaatioiden läpinäkyvyyttä ja tehostaa toimintaa. Onkin siis tärkeää tutkia ja tunnistaa avoimen datan käyttökohteita ja mahdollisuuksia ja lisätä eri toimijoiden tietotaitotasoa aiheesta.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?
Tavoitteena on kasvattaa eri toimijoiden tietämystä ja taitoja sekä luoda maakuntaan avoimen datan aktiivinen yhteisö, joka toimii osana kansallista verkostoa. Lisäksi hankkeessa pyritään osoittamaan avoimen datan hyötyjä ja mahdollisuuksia esimerkkien, pilottien ja kokeiluiden kautta. Selvityksessä myös tuotetaan uutta tietoa kaikkien saataville ja levitetään jo saatavilla olevaa tietoa maakunnan toimijoille.

Pyrkimyksenä on, että Kanta-Hämeen julkiset organisaatiot avaavat tietovarantojaan alueen yritysten hyödynnettäväksi. Samalla osaamista ja tietoisuutta kasvattamalla sekä yhteistyötä lisäämällä alueen yritykset voisivat alkaa hyödyntää avointa dataa liiketoiminnassaan. Näin Kanta-Hämeeseen syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle tai nykyisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle.  Esimerkiksi yhdistämällä säätietoja tietoihin museoiden kävijämääristä, voidaan markkinointia kohdistaa paremmin ja ennustaa aiempaa tarkemmin lähiajan asiakasmääriä.

Hankkeen kotisivuilta löytyy jo nyt paljon tietoa avoimesta datasta. Tällä hetkellä käynnissä on Kanta-Hämeen avoimen tapahtumarajapinnan pilotti, joka valmistuu kevään 2018 aikana. Sen tarkoitus on kerätä alueen tapahtumien tiedot yhteen paikkaan kaikkien käytettäväksi. Myös pilotin etenemisestä voit lukea kotisivuiltamme, joilla kaikista tuloksista tiedotetaankin koko hankkeen ajan.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?
Avoin data tarjoaa mahdollisuuksia kaikille, mutta hankkeessa keskitytään erityisesti yritysten tarpeisiin. Lisäksi esimerkiksi kaupungit ja kunnat voivat avoimen datan avulla edistää demokratiaa, kansalaisten osallistamista sekä läpinäkyvyyttä. Avointa dataa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi koulutuksessa aitona harjoitusaineistona kuvitteellisten aineistojen sijaan.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?
Ylätasolla tällä hetkellä puhuttavin ilmiö on digitalisaatio. Sen alle asettuu laaja määrä erilaisia toimintoja, muun muassa Big data, data-analytiikka, tekoäly ja Internet of Things. Niitä hyödynnetään esimerkiksi tietojohtamisessa ja yritysten toiminnan tehostamisen tukena.

Avoin data on yksi merkittävä datan lähde, jota näissä voidaan käyttää ja jonka olemassaolo tulee tunnistaa hyödyntäen sitä jatkossa aiempaa enemmän. Suurin hyöty saadaan yhdistämällä sitä muuhun yrityksissä olevaan dataan. Tätä kautta avoin data siis kytkeytyy osaksi isompaa ja merkittävää kokonaisuutta.

AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
Kesto 2½ vuotta (1.5.2017–31.10.2019)
Rahoittaja: Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoittajana toimii Hämeen liitto. Myös Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupungit ovat tukemassa hanketta kuntarahoittajina.

Lisätietoa löydät sivun oikeasta ylälaidasta.

Leave A Reply