Insinööritaidot seuraavalle tasolle

0

HAMK Tech -tutkimusyksikön johdolla on pari vuotta rakennettu tekniikan osaajien täydennyskoulutusta, joka tekee tutuksi teollisuuden neljännen vallankumouksen tuomat uudet teknologiat.

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock

Kuka olet, mitä tutkit?

Timo Kärppä, konetekniikan lehtori ja projektipäällikkö hankkeessa, jossa lisätään uusien digitaalisten menetelmien, kuten 3D-tulostuksen ja digitaalisten suunnitteluympäristöjen, tunnettuutta valmistavassa teollisuudessa. Toimin HAMKissa konetekniikan opettajana ja 3D-teknologian käytön kehittämistä edistävissä projekteissa.

Nyt loppusuoralla olevassa hankkeessa kootaan Suomesta löytyvää aihepiirin asiantuntemusta yhteen ja luodaan pedagoginen malli, joka soveltuu erityisesti työssä olevien teknologia-alan ammattilaisten täydennyskoulutukseksi.

Miksi tämä aihe on tärkeä?

Digitaalisuden edistäminen kaikilla aloilla on jo hallitusohjelmassa, ja tämä vastaa omalta osaltaan siihen tarpeeseen. Metalliala on aika vanhoillinen ja suurin osa alan yrityksistä on uusimpien teknologioiden käyttöönotossa alkutekijöissään. Mahdollisuus käyttää kone- ja tuotesuunnittelussa esimerkiksi niin sanottua digitaalista kaksosta on alihyödynnetty, sillä osaaminen puuttuu. Digitaalisessa kaksosessa on kyse siitä, että fyysisestä kappaleesta tehdään virtuaalinen versio, jota pystytään esimerkiksi testaamaan erilaisissa olosuhteissa rikkomatta oikeaa, fyysistä kappaletta. Uutta on myös lisäävä valmistus, eli kappaleita voidaan tarpeen mukaan 3D-tulostaa paikan päällä, jolloin varaosia ei tarvitse hankkia muualta tai varastoida.

Mikä on tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tavoitteena on rakentaa Teollisuuden huippuosaaja -täydennyskoulutuskonsepti, joka tukee yritysten osaamiseen perustuvaa uudistumista ja tukee työntekijöiden elinikäistä oppimista. Määrälliset tavoitteet ylitimme, sillä mukaan haettiin 15 koulutettavaa ja halukkaita oli 40. Myös kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautui tavoiteltua enemmän.

Mukaan haettiin 15 koulutettavaa ja halukkaita oli 40.

Matkan varrella on kokeiltu erilaisia pedagogisia ratkaisuja, kuten tiimiopettamista, mentorointimallia ja opiskelijoiden erilaisia kokeiluja. Opiskelijat tekivät hankkeen aikana muun muassa aseeseen äänenvaimentimen, joka 3D-tulostettiin metallisena. Koeampuminen on vielä tulossa.

Ketkä tästä hyötyvät ja miten?

Isossa kuvassa hyötyvät valmistava teollisuus ja siellä toimivat asiantuntijat, kuten suunnitteluinsinöörit, tekniset esimiehet ja hankintaketjusta vastaavat, saamalla tietoa ja näkemystä uusista mahdollisuuksista.

Täydennyskoulutukseen osallistuvat opiskelijat saivat myös suoraan yritysten yhteystietoja, joten opiskelijat hyötyvät saamalla tiedon lisäksi oikeita kontakteja.

Hankkeessa luotua koulutuskonseptia voivat jatkossa hyödyntää muun muassa oppilaitosten täydennyskoulutuskeskukset, TE-toimistot ja muut ammatilliset täydennyskouluttajat.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten tämä hanke kytkeytyy niihin?

Lisääntyvä digitaalisuus ja uudet teknologiat valmistavassa teollisuudessa liittyvät suoraan isoon ilmiöön nimeltä Teollisuus 4.0 eli teollisuuden neljäs vallankumous. Siinä on kyse lisääntyvästä automaatiosta, jota ilmentävät esimerkiksi tekoäly, robotiikka, 3D-tulostus, virtuaalimaailman hyödyntäminen ja integraatio eri laitteiden ja järjestelmien välillä. HAMK on siinä muutoksessa mukana, auttamassa yrityksiä päivittämään asiantuntijuuttaan ja osaamistaan.

Miten opiskelijat ovat mukana hankkeessa?

Neljä opiskelijaa on ollut mukana assistentteina. He olivat järjestämässä yhtä hankkeen lähitoteutus-päivää, tekemässä opetusvideoita ja he olivat koulutukseen osallistuvien apuna skannauksessa ja mallintamisessa.

Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CEE). Päätoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa. Toteutusaika 1.4.2019–30.4.2021, haettu jatkoa syksylle 2021. Rahoittajana Euroopan Sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020.

Leave A Reply