Hanna Maijala eläkkeelle – taakse jää ”innostava, vaativa ja monipuolinen tehtävä”

0

Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja Hanna Maijala on ollut käynnistämässä koulutuksia ja profiloinut HAMKin hyvinvointialan koulutusta pohjanaan asiantuntemus mielenterveystyöstä. Päällimmäisenä on kiitollisuus työurasta ja ihmisistä, joita se on ympärille tuonut.

Hanna Maijala voi tänä vuonna tuntea erityistä joulurauhaa. Hänen viimeinen työpäivänsä Hämeen ammattikorkeakoulussa on 20.12.

”Mitä eläkkeellä? En ole yhtään miettinyt sitä. Mieheni kanssa olemme sopineet, että suljen tämän työoven nyt ensin. Asia kerrallaan”, Maijala sanoo.

Maijalan rauhallisen määrätietoinen asennoituminen taitaa hyvin kuvastaa koko hänen uraansa. Ehkä siksi hänelle on jo uran alkuajoista saakka osunut vastuuta.

Maijala valmistui sairaanhoitajaksi 1976 ja erikoistui pari vuotta myöhemmin psykiatriseen hoitotyöhön. Se vei hänet erikoissairaanhoitajaksi Pitkäniemen ja Kellokosken mielisairaaloihin, kuten niitä siihen aikaan kutsuttiin. Pian hän kuitenkin tunsi vetoa opetusalaan, valmistuen 1981 sairaanhoidon opettajaksi. Jo seuraavana vuonna hän tuli Hämeenlinnaan, tehtävänään suunnitella ja käynnistää psykiatrinen erikoissairaanhoitajakoulutus silloiseen sairaanhoito-oppilaitokseen.

Maijala eli läpi hoitoalan koulutuksen muutosvaiheet: siirtymän terveydenhoito-oppilaitokseksi ja liittymisen HAMKiin, jossa koulutusta kehitettiin järjestelmällisesti korkeakoulutukseksi. Näinä vuosina hän vietti aikaa myös opintovapaalla hankkien terveystieteiden maisterin paperit Tampereen yliopistosta. Väitöskirja valmistui vuonna 2004. Aiheena oli poikkeavaa lasta odottavien perheiden avunsaanti terveydenhuollossa.

Lisäkouluttautuminen ei katkaissut missään vaiheessa suhdetta HAMKiin, jossa hän ensin vuodesta 2001 alkaen työskenteli hoitotyön koulutusohjelmassa, ja vuodesta 2007 alkaen silloisessa YAMK kt-keskuksessa hyvinvointiteknologian ohjelman vastuuyliopettajana.

”Insinöörit ja sote-opiskelijat suorittivat samaa tutkintoa. Se oli innovatiivinen kombinaatio ja itselleni hyvin opettavainen.”

Myöhemmin mukaan tuli myös sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen vastuuyliopettajuus. Silloin oli mahdollisuus syventää työelämäsuhteita ja verkostoitua kansallisesti muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

”Tein pohjaa opetussuunnitelmalle kiertämällä alan työpaikoilla, kysymässä mitä he odottavat ja toivovat koulutukselta.”

Maijala oli yliopettajana vahvasti mukana opetussuunnitelmatyössä, johon heijastui luonnollisesti hänen suuntautumisensa mielenterveystyöhön. Myös kriisityö oli osa Maijalan opetustehtävää kansainvälisissä yhteyksissä. Hän oli mukana katastrofityöhön keskittyvän Disaster Relief maisterikoulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä kymmenen vuoden ajan yhdessä Walesin ja alussa myös Pohjois-Irlannin yliopistojen kanssa.

”Kädenjälkeni täällä näkyy kolmivaiheisesti. Ensin opetustyönä AMK-koulutuksessa, sitten sote-alan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen suunnittelun ja käynnistämisen vaiheessa ja lopuksi on tämä kahdeksan vuotta kestänyt yksikön johtajuus.”

Yksikön johtajuus ja jäsenyys Hämeen ammattikorkeakoulun johtoryhmässä avasivat uuden näkökulman koko taloon.

”Se on ollut erittäin innostava, vaativa ja monipuolinen tehtävä. Yksikön sisällä olen nähnyt toiminnan kaikessa arjessaan, kun taas johtajiston jäsenenä olen saanut olla mukana strategisen tason suunnittelussa.”

Maijala on vilpittömän onnellinen työyhteisöstään ja esimiehensä tuesta.

”Olen kokenut johtoryhmän ja yksikönjohtajakollegat huipputiiminä. Johtajana olen saanut tutustua myös aivan eri tavalla talon muuhun henkilöstöön esimerkiksi talous-, kiinteistö- ja henkilöstöpalveluissa. Ihmisten halu auttaa ja palvella ovat hämmästyttäneet.”

Maijala itse kiinnostui hoitoalasta omakohtaisten kokemustensa kautta. Ammatillinen suuntautuminen on näkynyt siinä, että on ”saanut säilyttää ihmissuhde-orientaation kaikissa tehtävissä.” Asiantuntemus ja kokemus hankalien asioiden piirissä ovat tuoneet omanlaisensa asenteen tekemiseen.

”Se näkyy varmaakin siinä, että minua ei ole pelottanut mennä vaikeisiin tilanteisiin. Levollisuus on vallitseva olotilani.”

Seuraajalleen Maijala lähettää pyydettäessä terveisiä.

”Toivon hänelle kestävyyttä, lujuutta, kuuntelemista, kärsivällisyyttä, pysähtymistä, tarttumista, rohkeutta, avun pyytämistä kollegoilta ja esimieheltä. Perusteltua luottamusta itseen ja muihin ihmisiin.”

Hanna Maijalan kunniaksi järjestetään seminaari 20.11.2019. Lisätiedot tapahtumasta

 

Hanna Maijala

Syntynyt: 1955 Lahdessa.
Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsen.
Hämeenlinnan sairaanhoito-oppilaitokseen vuonna 1982, HAMKissa vuodesta 2001.
Koulutus: Sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri, terveystieteiden tohtori.
Perhe: Aviomies ja kolme aikuista lasta, kaksi lastenlasta.
Harrastaa: Luonto, meri, matkustelu, oleilu, elokuvat
Jää lomalle 20.12.2019 ja eläkkeelle 31.12.2019.

 

Jaana Siljamäki
viestintäasiantuntija, Strateginen viestintä

Leave A Reply