HAMKin kestävän kehityksen ohjelmaa laatii koko korkeakouluyhteisö

1

Hämeen ammattikorkeakoulun strategiassa HAMK 2030 kestävä kehitys on mainittu keskeisenä toimintaa ohjaavana ja siihen sisältyvänä tekijänä. Kestävän kehityksen ohjelma valmistuu kevään 2020 aikana. Sen laatimiseen osallistuu koko korkeakouluyhteisö eli opiskelijat, henkilöstö ja hallitus. HAMKissa kestävää kehitystä edistävät toimet jäsennetään 1) koulutuksen, 2) tki-toiminnan, 3) kampustoiminnan ja 4) sidosryhmäyhteistyön lohkoihin. Kestävän kehityksen ohjelma rakentuu YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti.

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ollut HAMKille tyypillistä alusta pitäen. Jo 1990-luvulla toteutettiin mm. koulutus-, rakennus- ja metsäprojekteja kehittyvissä maissa. Luonnonvara-alan koulutusympäristöt ovat pitäneet hamkilaiset tietoisina luonnon monimuotoisuudesta ja sen muutoksista. Kampusten kunnossapidossa on menty kestävän kehityksen näkökulmalla.

Olemme nyt vaiheessa, jossa terävöitämme sekä kestävän kehityksen (keke) toimintaamme että siihen liittyvää viestintää, johon luettelonomainen katsaus seuraavassa.

 • Keke-ohjelmaa koskeva keskustelua käydään kampuksilla Mervi Frimanin ja Juuso Puurulan johdolla ja ohjelman toivotaan tulevan hyväksytyksi toukokuun lopussa HAMKin hallituksessa.
 • Keke-ryhmä on alustavasti koottu ja kokoonpano sekä ryhmän tehtävät tarkentuvat syksyyn mennessä.
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden keke-osaamista kasvatetaan koulutuksen keinoin.
 • Green metric -rankingiin osallistuttiin ensimmäisen kerran v. 2019 sijoituksella 78/870. Osallistumista jatketaan ja kehittämistoimissa hyödynnetään ranking-tuloksia.
 • Opinnäytetyön Korkeakoulu kohti hiilineutraaliutta Case Hämeen ammattikorkeakoulu (Juuso Puurula) tuloksia hyödynnetään keke-toiminnassa.
 • Opiskelijoille ja henkilöstölle soveltuva keke-osaamismerkki on valmiina syyslukukauden alkaessa.
 • Koko korkeakouluyhteisölle suunnattuja keke-tilaisuuksia (Ilmastonmuutos nyt! -sarja) järjestetään 1-3/lukukausi.
 • Keke-viestintää vahvistetaan esim. avaamalla tietoa ja toimintoja kokoava keke-sivusto syksyn aikana.
 • Keke-kokonaisuuden integrointi laatujärjestelmään on aloitettu.
 • Haetaan aktiivisesti alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kontakteja keke-toimintojen ja -tutkimuksen vahvistamiseksi.

Asioiden etenemisestä viestitään, ideoita ja kommentteja otetaan mielellään vastaan!

Mervi Friman, keke-koordinaattori
Janne Salminen, vararehtori
Tuomas Salonen, kiinteistöjohtaja

 

Discussion1 kommentti

 1. Pingback: 21 Osaavatko ammattikorkeakoulut viestiä ilmastoteoistaan? - UAS Journal

Leave A Reply