HAMK kehittämässä Baltian raideliikenteen koulutusta

0

Kansainvälisessä EDU-Rail -hankkeessa on kehitetty Viron, Latvian ja Suomen yhteistä rautatiealan opetustarjontaa. Hankkeessa luotiin malli, jossa opiskelijat voivat suorittaa ristiin opintoja kumppanikorkeakouluissa.

Array

Kuva: Transport and Telecommunication Institute, TSI

Keitä olette, mitä tutkitte?

Olemme Nina Karasmaa ja Teppo Sotavalta ja toimimme liikennealan opetustehtävissä HAMKin Riihimäen kampuksella. HAMK on ainoa korkeakoulu, joka tarjoaa Suomessa liikennealan ammattikorkeakoulutusta. Opetustyön ohella teemme tutkimusta erityisesti kestävän kehityksen mukaisten liikkumisratkaisujen parissa. Yksi tällainen hanke on ollut rautatiealan opetuksen harmonisointiin liittyvä EDU-Rail -hanke.

Kansainvälisessä EDU-Rail -hankkeessa kehitettiin vuosina 2015–2018 Viron, Latvian ja Suomen kesken yhteistä harmonisoitua rautatiealan kansainvälistä opetustarjontaa. Suomesta hankkeeseen osallistui HAMKin lisäksi Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy. Vetovastuussa hankkeessa oli Tallinnan TTK University of Applied Sciences.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Baltian maiden näkökulmasta selkeä tavoite oli organisoida uudelleen rautatiealan koulutusta, jota Baltian rautateiden työntekijöille on aiemmin annettu pääosin vain Venäjällä. Samaan aikaan eläköityminen kasvattaa koulutuksen tarvetta. Kansainvälistä koulutustarvetta lisää myös käynnistyvä Rail Baltica -hanke, jonka liikenteen ohjauksen kieleksi on päätetty englanti.

HAMK halusi lähteä tekemään koulutusmateriaalia mahdollisimman ajankohtaisesta aiheesta. Siksi tutkimuskohteeksi valittiin käynnistymässä oleva rautatieliikenteen kilpailutus. Kilpailutusta koskeva opetusmateriaali on ajankohtainen, koska Virossa ja Latviassa rautateiden operointia ei vielä ole kilpailutettu.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Viron ja Latvian kanssa yhteistä harmonisoitua rautatiealan kansainvälistä opetustarjontaa. Hankkeessa luotiinkin viisi erikoistumismoduulia, joita voidaan opiskella ristiin kumppanikorkeakoulujen kesken. Projektiin haluttiin tehdä myös vertailevaa tutkimusta lähialueilta. Koska Ruotsi on yksi rautatieliikenteen kilpailutuksen edelläkävijämaa, selvitykseen haettiin tietoa koulutusorganisaatioiden yhteistyöstä Lundin yliopistosta ja Ängelholmin rautatieopistosta (Trafikverksskola).

Hankkeen lopussa HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa tehtiin ehdotus, minkälaisia virtuaalisen oppimisen periaatteiden tulisi olla. Tämän pohjalta e-oppimisasiaa viedään eteenpäin syksyllä 2018 käynnistyneessä DigiLog-hankkeessa. Siinä kehitetään laajemmin liikenteen ja logistiikan virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Kun ristiin opiskelun periaate saadaan toimimaan käytännössä Latvian, Viron ja Suomen rautatiealan opetustarjoajien kesken, voisivat opiskelijat opiskella pääosin virtuaalisesti hankekumppanien opiskelijaryhmien mukana.

Näin kansainvälisen opiskelun kynnystä voidaan madaltaa liikennealan koulutusohjelmassa ja mahdollistaa kansainvälisten kumppanioppilaitosten kanssa opiskelukokemus, josta opiskelija hyötyy kansainvälistyvässä työelämässä. Samalla se hyödyttää myös raideliikennettä tuottavia organisaatioita.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Raideliikenteen koulutustarpeet liittyvät osaltaan koko liikennealaa koskevaan isoon murrokseen. Liikennealan markkinoiden liberalisointi alkoi EU-alueella jo 1990-luvulla. Se on edennyt systemaattisesti EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön asteittaisen uudistamisen kautta kaikkiin liikennemuotoihin. Suomessa eri liikennemarkkinoiden osia on avattu asteittain kilpailulle.

Kilpailutukset alkoivat jo 1990-luvulla kaupunkien paikallisbussiliikenteestä. EU:n neljän rautatiepaketin kautta kilpailulle on 2000-luvulla avattu kansainvälinen ja kansallinen tavaraliikenne sekä kansainvälinen henkilöliikenne. 2010-luvulla avautuivat kaukobussiliikenteen kansalliset markkinat Suomessa kilpailulle, mikä synnytti halpabussi-ilmiön ja parhaillaan markkinat organisoituvat markkinatalouden periaatteiden mukaisesti alan sisällä uudelleen.

Suomessa on parhaillaan menossa EU:n 4. rautatiepaketin mukainen rautatieliikenteen kansallisen henkilöliikenteen kilpailutuksen avaamisjakso, joka jatkuu pitkälle 2020-luvulle. Tampereella on käynnissä tulevan raitioliikenteen operoinnin kilpailutus. Taksiliikenteen markkinat vapautuivat sääntelyn piiristä kesällä 2018. Lisäksi laajat liikennealan virastouudistukset ovat menossa ja myös tuleva maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi liikennealaan. Olemme siis keskellä liikennealan murrosta, joka alkoi 90-luvulla ja jatkuu vielä pitkään 2020-luvulle. Osana sitä jokaisen liikennealan toimijan on pidettävä huoli tehokkuudestaan ja osaamisestaan.

EDU-Rail -hanke  

EDU-Rail (Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education) 
Kesto 1.10.2016–31.12.2018, Rahoittajana Euroopan rakennerahasto, Interreg Central Baltic ohjelma 2014–2020.  

Leave A Reply