Viisi kirjaa muotoiluajattelusta

0

Muotoiluajattelu ei enää rajoitu pelkkään muotoilun maailmaan. Yhä useammin sitä käytetään viittaamaan muotoilun keinoihin, joilla voidaan lähestyä erilaisia ongelmia. Muotoiluajatteluun liittyy ajatus siitä, että se parantaa ihmisen elämää löytämällä uusia, ihmislähtöisiä ratkaisuja. Seuraavat viisi kirjaa lähestyvät aihetta eri näkökulmista. E-kirjojen käyttö vaatii HAMKin käyttäjätunnuksen.

Lisää muotoiluajattelusta kertovaa kirjallisuutta löydät HAMK Finnan pääsivulta. Vilkaise myös samaa aihetta käsittelevä postaus englanninkielisestä blogistamme.

Miettinen, S. (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiainfo Teknova.

Jos muotoiluajattelu on sinulle uusi asia, aloita tästä. Miettisen toimittama teos kertoo siitä, mitä muotoiluajattelu on ja miten sillä voidaan kehittää yrityksen toimintaa. Kirjoittajat lähestyvät aihetta monesta eri näkökulmasta ja useiden esimerkkien avulla. Sisältö on jaettu kolmeen osioon, joista ensimmäinen esittelee muotoiluajattelua yleisesti. Toisessa asiassa keskiössä on ammattikorkeakouluillekin tärkeä aluekehittäminen. Kolmannessa osassa lähdetään maailmalle ja pohditaan aihetta kansainvälisestä näkökulmasta.

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J., & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent.

Palvelumuotoilussa olennaista on kysymys siitä, millaisia tavoitteita asiakkaat haluavat palvelulla saavuttaa. Yksilöllisyys, helppokäyttöisyys, elämyksellisyys ovat asioita, joita asiakkaat nykyään haluavat. Tässä kirjassa kerrotaan, mihin kaikkeen palvelumuotoilua voidaan käyttää ja miten sitä voidaan hyödyntää yrityksissä. Erilaiset tapauskertomukset tuovat hyvän lisän kirjan antiin. Tämäkin teos on jaettu kolmeen osaan, joita ovat palvelumuotoilun idea, palvelumuotoilun hyödyntäminen ja palvelumuotoilun haltuun ottaminen.

Armstrong, H. (2021). Big data big design. Princeton Architectural Press.

Koneoppiminen ja tekoäly ovat tulleet myös muotoilun maailmaan. Armstrong on kirjoittanut käytännöllisen, suunnittelijoille tehdyn käsikirjan, jonka tarkoituksena on auttaa heitä mukautumaan ja menestymään uusien teknologioiden maailmassa. Miten suunnittelijat voivat hyödyntää uusia teknologioita parhaiten? Onko olemassa riskejä, jopa vaaroja, jotka heidän on huomioitava? Ja ennen kaikkea, mitä mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen uudet teknologiat tuovat?

Koskelo, M., & Helkala, S. (2021). Tehtävänä tulevaisuus: Tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa. Alma Talent.

Tulevaisuusmuotoilun voimme vaikuttaa siihen miltä tulevaisuus näyttää. Koskelo esittelee keinoja, miten jokainen voi kasvattaa kykyään tulevaisuustietoisuudessa ja aktiivisessa tulevaisuuden tekemisessä. Alun teoriaosuutta täydentävät tapausesimerkit ja haastateltujen asiantuntijoiden näkemykset. Koskelolle tärkeitä ovat vuorovaikutus, kumppanuus, luottamus ja ennen kaikkea usko tulevaan, jota voimme kaikki olla luomassa.

Lewrick, M., Thommen, J., & Leifer, L. (2020). The design thinking life playbook : Empower yourself, embrace change, and visualize a joyful life. John Wiley & Sons.

Viimeisenä kirjana muotoilukirja, jossa näkökulmana on ihminen yksilönä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa tulevaisuuttaan, oli sitten kyseessä ura, terveys tai ihmissuhteet. Kirjoittajat tarjoavat erilaisia käytännön työkaluja, joilla jokainen voi parantaa elämäänsä muotoiluajattelun avulla.

Kuvasta kiitos: Tumisu@Pixabay

 

 

Comments are closed.