Näitä HAMK luki 2022

0

Vuonna 2022 kirjaston e-kokoelmien käyttö jatkui aktiivisena. Viime vuoden TOP-listoja hallinneet Alma Talentin e-kirjat saivat haastajan, kun Oppiportin kautta saimme käyttöön Duodecimin oppikirjat. Näistä peräti neljä ylsi TOP10-listalle. HAMKin opinnäytetöistä ladatuin oli Jyrsijän juoksupyörä, joka on useana aiempanakin vuonna päässyt TOP10-listoille. HAMKin omista julkaisuista ladatuinta oli itseopiskelumateriaali Startbana.

Seuraavilla TOP10-listoilla ei näy käyttölukuja, sillä luvut eivät ole yhteismitallisia eri palvelujen välillä. Tarkempia tilastotietoja voi tiedustella kirjastosta.

Sisältö: Kirjat ja e-kirjatSFS-standarditTheseusSanoma- ja aikakauslehdetTiedelehdet

Kirjat ja e-kirjat

Käytetyimmät kirjat ja e-kirjat, kaikki palvelut yhteensä

1. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (Oppiportti)
2. Menestyksen timantti (Bisneskirjasto)
3. Asiakkaista ansaintaan (Bisneskirjasto)
4. Psykiatria (Oppiportti)
5. Strategia arkeen OKR-mallilla (Kauppakamari)
6. OCR AS Business (Ebook Central)
7. Access to Finnish Law (Verkkokirjasto)
8. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito (Oppiportti)
9. Mikrobiologia (Oppiportti)
10. Kehitä kokeillen! – Organisaation käsikirja (Bisneskirjasto)
11. RCM–Gateway to World Class Maintenance (Ebook central)
12. Muutoksen johtaminen arjessa (Oppiportti)
13. Management and Organisational Behaviour (Ebook Central)
14. Strateginen johtaminen (Bisneskirjasto)
15. EKG (Oppiportti)
16. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet (Oppiportti)
17. Cultures and organizations (Ebook central)
18. Strategiakirja – 20 työkalua (Bisneskirjasto)
19. Anestesiologia ja tehohoito (Oppiportti)
20. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM Mbed (Ebook central)

Kirjaston lainatuimmat painetut kirjat

1. Kasvihuoneviljely
2. Kasvioppi
3. Päihdehoitotyö
4. Sosiaaliohjaus
5. Kannattavuuden avaimet
6. Mielenterveyshoitotyö
7. Tutki ja kirjoita
8. Lapsen ja perheen hoitotyö
9. Tekniikan kaavasto
10. Toiminnallinen opinnäytetyö

Alma Talent Bisneskirjasto ja Verkkokirjasto e-kirjat

1. Menestyksen timantti
2. Asiakkaista ansaintaan
3. Access to Finnish Law
4. Kehitä kokeillen! – Organisaation käsikirja
5. Strateginen johtaminen
6. Strategiakirja – 20 työkalua
7. Hyvä hankinta – parempi bisnes
8. Etäjohtaminen
9. Henkilöstövoimavarojen johtaminen
10. Läsnä etänä

Ebook Central e-books

1. OCR AS Business
2. RCM–Gateway to World Class Maintenance
3. Management and Organisational Behaviour
4. Cultures and Organizations: Software of the Mind, Third Edition
5. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM Mbed
6. Linear Algebra
7. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems
8. A Students Guide to Presentations
9. Microsoft Power BI Quick Start Guide
10. Cultures and Organizations: Software for the Mind

Ebsco e-books

1. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
2. C Programming for the Absolute Beginner, Third Edition
3. Principles of Marketing, Global Edition
4. Competing on Analytics: Updated, with a New Introduction: The New Science of Winning
5. Plant Nutrition of Greenhouse Crops
6. Organizational Behavior, Global Edition
7. Incoterms® 2020
8. The Smart Entrepreneur (Part I: Idea Creation and Evaluation)
9. Social Media Marketing For Dummies
10. The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems

Ellibs e-kirjat

1. Ihmisen psykologinen kehitys
2. Yrityksen asiakasmarkkinointi
3. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
4. Tutki ja kehitä
5. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
6. Sosiaalipedagogiikka: Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa
7. Johdatus kasvatustieteisiin
8. Käytännön kirjanpito
9. Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia ja käytäntöjä
10. Tutkimushaastattelun käsikirja

Äänikirjat (Ellibs ja Ebsco audio)

1. Mindset: Menestymisen psykologia
2. Johtajuuden ristiriidat: Miksi johtaja aina epäonnistuu ja miksei se ole ongelma
3. Educated: A Memoir
4. Unbound: My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement
5. Avaimet taskussa – Sattumia sairaalassa
6. Heräämisiä: Kuinka minusta tuli luonnonsuojelija
7. Rekrytoija
8. Saa jännittää: Jännittäminen voimavarana
9. Supervoimani ADHD
10. Aivosi tarvitsevat tauon: Taukokulttuurin elvytysopas

KauppakamariTieto e-kirjat

1. Strategia arkeen OKR-mallilla (2020)
2. Menesty digimarkkinoinnilla (2018)
3. Esimies tuottavuuden kehittäjänä (2018)
4. Pomon parhaat ratkaisut (2021)
5. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja (2021)
6. Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön (2021)
7. Yritysvastuu 2.0 -Johtamisen uusi normaali (2020)
8. Viesti, vaikuta, vakuuta (2021)
9. Erilaisten ihmisten johtaminen (2017)
10. Riko lasi hätätilanteessa (2016)

Oppiportin e-kirjat (Duodecim)

1. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria
2. Psykiatria
3. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
4. Mikrobiologia
5. Muutoksen johtaminen arjessa
6. EKG
7. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet
8. Anestesiologia ja tehohoito
9. Käytännön lastenkardiologiaa
10. Palliatiivinen hoito

Pearson e-books

1. Principles of Marketing, Global Edition
2. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Global Edition
3. Human Resource Management, Global Edition
4. Statics and Mechanics of Materials, SI Edition
5. Innovation Management and New Product Development
6. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Global Edition
7. Essentials of MIS, Global Edition
8. Manufacturing Engineering and Technology, SI Units
9. Modern Control Systems, Global Edition
10. Mechanics of Materials in SI Units


SFS-standardit: ryhmät joista eniten latauksia

1. Rakennusmateriaalit ja rakentaminen
2. Eurokoodit
3. Yleistä. Terminologia. Standardointi. Dokumentointi
4. Metrologia ja mittaus. Fysikaaliset ilmiöt
5. Palvelut. Yrityksen organisaatio, johtaminen ja laatu. Hallinto. Kuljetus. Sosiologia
6. Metallurgia
7. Ympäristön ja terveydensuojelu. Turvallisuus
8. Valmistustekniikka
9. Mekaaniset järjestelmät ja komponentit yleiskäyttöön
10. Fluidijärjestelmät ja niiden komponentit yleensä


Theseus: HAMKIN ladatuimmat opinnäytetyöt

1. Jyrsijän juoksupyörä
2. Structural analysis and design of a warehouse building
3. Crypto Technical Analysis – Tools & BOTs Development
4. The Impact of Advertising on Sales Volume of a Product : A case of Starcomms Plc, Nigeria
5. The application of digital marketing strategies to increase profits of the organization
6. PLC Controlling Program of an Elevator
7. Concrete Skateparks: Design and construction of a skateboarding recreational facility
8. Customer Satisfaction and Service Quality at Fafa’s Restaurant
9. FATIGUE FAILURE AND TESTING METHODS
10. Design of welding fixture for sample parts and user manual for Motoma XRC welding robot

Theseus: HAMKin ladatuimmat julkaisut

1. STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali
2. STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali
3. Biokaasuteknologia: Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen
4. Ammatillisen opettajan käsikirja
5. STARTBANA Vastaukset. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali
6. Oppiminen ja oppimismenetelmät ja niiden hyödyntäminen ammatillisen kehittymisen tukena : Raportti täydennyskoulutuksesta ja sen mahdollisuuksista
7. Innokkaasti edelläkävijänä! kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita
8. Johdatus betonirakenteiden suunnitteluun eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 ja 2 mukaan
9. Building Construction
10. Tekstiilit kodin kaunistaa: kantahämäläisiä sisustustekstiilejä Wetterhoffin tekstiilikokoelmista


Sanoma- ja aikakauslehdet

ePress: sanomalehdet (vain kampuksella)

1. Hämeen Sanomat
2. Helsingin Sanomat
3. Forssan Lehti
4. Aamulehti
5. Aamuposti (Riihimäki)
6. Maaseudun Tulevaisuus
7. Etelä-Suomen Sanomat
8. Kaleva
9. Keski-Häme
10. Hämeenlinnan kaupunkiuutiset

Alma Talent Ammattilaismediat ja Uusi Suomi

1. Talouselämä
2. Tekniikka&Talous
3. Arvopaperi
4. Tivi
5. Mediuutiset
6. Uusi Suomi
7. Mikrobitti

eMagz aikakauslehdet (vain kampuksella)

1. Tekniikan Maailma
2. Kuluttaja
3. Tiede
4. Suomen Kuvalehti
5. Viherpiha
6. Taito-lehti
7. Vauhdin maailma
8. Rakennuslehti
9. Metsälehti (sis. Makasiini)
10. Koneviesti

Flipster e-magazines

1. Livingetc
2. Newsweek Global
3. Digital Photographer
4. EDGE
5. Vogue
6. MIT Technology Review
7. Wallpaper
8. Big Data Quarterly
9. 3D World
10. Wired


Tiedelehdet

Käytetyimmät tiedelehdet, kaikki palvelut yhteensä

1. British Journal of Nursing (Cinahl)
2. Journal of Pediatric Nursing (Elsevier)
3. Harvard Business Review (BSE)
4. Food Chemistry (Elsevier)
5. Bioresource Technology (Elsevier)
6. Construction and Building Materials (Elsevier)
7. Urban Forestry & Urban Greening (Elsevier)
8. Renewable and Sustainable Energy Reviews (Elsevier)
9. Poultry Science (Elsevier)
10. Nurse Education Today (Elsevier)
11. The Leadership Quarterly (Elsevier)
12. BMC nursing (Cinahl)
13. BioMed Research International (Cinahl)
14. Resources, conservation and recycling (Elsevier)
15. Journal of Advanced Nursing (Wiley)
16. Journal of Clinical Nursing (Wiley)
17. British journal of community nursing (Cinahl)
18. ACM Conferences (ACM)
19. Journal of Intellectual Disability Research (Cinahl)
20. Journal of Autism and Developmental Disorders (Cinahl)

TOP10 palveluittain

ACM (käytössä syys-joulukuu 2022)

1. ACM Conferences
2. ACM Other conferences
3. Communications of the ACM
4. ACM Computing Surveys (CSUR)
5. Digital Government: Research and Practice
6. Journal of Computing Sciences in Colleges
7. ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)
8. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)
9. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS)
10. Journal of the ACM (JACM)

Ebsco Business Source Elite

1. Harvard Business Review
2. Educational Management Administration & Leadership
3. California Management Review
4. International journal of leadership in education
5. Journal of Marketing
6. International journal of production research
7. Issues in Accounting Education
8. Machine Design
9. Logistics & Transport Focus
10. The International Journal of Human Resource Management
11. Research-Technology Management

Ebsco Cinahl

1. British Journal of Nursing
2. BMC nursing
3. BioMed Research International
4. British journal of community nursing
5. Journal of Intellectual Disability Research
6. Journal of Autism and Developmental Disorders
7. Child: Care, Health and Development
8. European Journal of Pediatrics
9. Supportive Care in Cancer
10. International Journal of Caring Sciences

Elsevier Science Direct

1. Journal of Pediatric Nursing
2. Food Chemistry
3. Bioresource Technology
4. Construction and Building Materials
5. Urban Forestry & Urban Greening
6. Renewable and Sustainable Energy Reviews
7. Poultry Science
8. Nurse Education Today
9. The Leadership Quarterly
10. Resources, conservation and recycling

Emerald Insight

1. Journal of Business & Industrial Marketing
2. Journal of Knowledge Management
3. Strategic HR Review
4. Management Decision
5. European Journal of Marketing
6. International Journal of Productivity and Performance Management
7. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship
8. Development and Learning in Organizations: An International Journal
9. Journal of Health Organization and Management
10. Leadership & Organization Development Journal

Springer

1. Environment, Development and Sustainability
2. Urban Ecosystems
3. Journal of Business Ethics
4. Environmental Science and Pollution Research
5. Education and Information Technologies
6. Sustainability Science
7. Food and Bioprocess Technology
8. Applied Biochemistry and Biotechnology
9. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
10. Social Indicators Research

Wiley

1. Journal of Advanced Nursing
2. Journal of Clinical Nursing
3. Journal of Product Innovation Management
4. Journal of the Science of Food and Agriculture
5. Business Strategy and the Environment
6. Journal of Nursing Management
7. Strategic Management Journal
8. AORN Journal
9. Business Strategy and the Environment
10. Journal of Organizational Behavior
11. Scandinavian Journal of Caring Sciences

Artikkelikuvasta kiitos: MedinaLab@Pixabay

Comments are closed.