Hoitotyön tiedonlähteitä

0

Kuvituskuva hoitotyön alalta

Listaus kotimaisia ja kansainvälisiä hoitotyön tiedonlähteitä ja hakupalveluita

Kotimaiset lehtiartikkelit, kirjat ja muut julkaisut

  • Terveysportti – luotettavaa kokotekstistä päivittyvää terveystieteellistä tietoa; katso erityisesti Hoitotyön tietokanta
  • Oppiportti – terveystieteellisiä oppikirjoja, verkkokursseja ja videoita
  • Medic – terveystieteiden kirjoja, artikkeleita ja opinnäytteitä
  • Finna.fi – kaikkien Suomen Finna-kirjastojen aineisto, mutta myös kattavasti esimerkiksi kotimaisia artikkeleita ja opinnäytetöitä. Huomaa: et pääse lukemaan e-kirjoja Finna.fi:n kautta. Hae kirjaa HAMK Finnasta.
  • Google Scholar – monialainen, kattava tiedonlähteiden haku
  • Kotimaisia e-kirjoja eri palveluissa HAMK Finnan kautta

Kansainväliset lehtiartikkelit, kirjat ja muut julkaisut

Erityisesti näyttöön perustuvaa tietoa sisältävät tietokannat

Muut tiedonlähteet

Lisää tukea

  • HAMKin kirjaston video-ohjeita yleisesti tiedonhankintaan sekä eri tietokantojen käyttöön
  • Varaa halutessasi aika tiedonhankinnan verkko-ohjaukseen
  • Tee kaukopalvelupyyntö aineistosta, jota et saa auki HAMKin kokoelmien kautta.  Vinkki: kannattaa kokeilla hakea vaikkapa artikkelin nimellä myös Googlella tai Google Scholarilla; artikkeli saattaa löytyä ilmaiseksi heti käyttöösi!
  • Ota halutessasi käyttöön viitteidenhallinnan ilmainen ohjelma ZoteroOhjevideo Zoterosta ja sen käytön hyödyistä.  Voit integroida sen Wordiin ja luoda tekstiviitteitä sekä ylläpitää lähdeluetteloa APA 7-muodossa. Jos kaipaat kevyempää ratkaisua, niin selaimen avulla käytettävä ZoteroBib voisi olla juuri sinulle sopiva palvelu.

Comments are closed.