Viisi kirjaa sosiaalisesta saavutettavuudesta

0

Sosiaalinen saavutettavuus on teemana opiskelijoiden mielenterveysviikolla, jota tänä vuonna vietetään 8. – 14.4. Sosiaalinen saavutettavuus tarkoittaa muiden hyväksymistä ja arvostamista sellaisina kuin he ovat. Hyväksyvä ilmapiiri, osallistumaan kannustaminen ja avoin asenne ovat kaikki sosiaalista saavutettavuutta. Nämä viisi kirjaa kertovat siitä, miten jokainen meistä voi edistää hyväksyvää ja muita arvostavaa opiskeluympäristöä.

Tölli, P. (2024). Minä näen sinut: Arvostuksen psykologiaa. Tammi.

Suomalainen ei kehu, eikä odota kehuja. Silti me niitä kaipaamme, kuten Tölli kirjassan osoittaa. Jokainen meistä haluaa tulla huomatuksi ja arvostetuksi omana itsenämme. Arvostusta voi osoittaa hyvin pienillä asioilla, kuten ilahtumalla kun kohtaat toisen ihmisen. Kun kysyt kuulumisia ja aidosti kuuntelet vastauksen, olet jo pitkällä. Varoitus: luettuasi tämän kirjan et enää katso muita ihmisiä samoin kuin ennen.

Gothóni, R. (2020). Kuuntelijan käsikirja. PS-kustannus.

Aito kuunteleminen on paljon muutakin kuin puhutun vastaanottamista. Gothonin mukaan taitava kuuntelu on dialogia, jossa kuuntelija kohtaa toisen ihmisen kunnioittavasti ja avoimesti, huomioiden myös eleet, ilmeet, äänensävyt, hiljaisuuden. Kirja jakautuu seitsemään lukuun, joiden teoriaosuutta elävöittävät käytännön esimerkit. Harjoitukset auttavat soveltamaan ajatuksia käytännön työhön. Gothoni on kirjoittanut kirjansa ammatikseen kuuntelijoille, mutta siitä hyötyvät kaikki, jotka haluavat parantaa vuorovaikutustaitojaan.

Dunderfelt, T. (2016). Läsnäoleva kohtaaminen. PS-kustannus.

Jos olet joskus kokenut vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa vaikeaksi, et ole ainoa. Vuorovaikutukseen kuuluu puhe, eleet ja ilmeet, mutta myös paljon näkymätöntä. Dunderfeltin kirja pureutuu juuri tähän näkymättömään, sanattomaan osaan viestinnästä: intuitioon, tunteisiin ja valtaan. Kun tunnistamme sanattoman viestinnän omassa ja muiden toiminnassa, ymmärrämme toisia ja itseämme paremmin.

Talvio, M., & Klemola, U. (2017). Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.

Talvion ja Klemolan kirjassa lähtökohtana ovat sosiaaliset taidot ja tunnetaidot, jotka molemmat kuuluvat vuorovaikutukseen. Kunnioittava ja tasa-arvoinen asenne on avainasemassa, tärkeää on myös kyky puolueettomasti arvioida omaa toimintaa. Talvio ja Klemola korostavat sitä, että vuorovaikutustaidot vaativat ylläpitoa ja niitä voi aina kehittää.

Stevanovic, M. (toim.) (2023). Yhdessä päätetty: Kohti tasa-arvoista vuorovaikutusta ja osallistumista. Gaudeamus Oy.

Jokainen amk-opiskelija on jo ensimmäisenä opiskeluvuonna kokenut sen, miten vaativaa ryhmätyö on verrattuna itsenäiseen työskentelyyn. Miten taataan se, että kaikki ryhmän jäsenet ovat yhtä sitoutuneita tavoitteeseen? Entä miten taataan se, että kaikki osallistuvat työhön? Tässä kirjassa tutkitaan yhteistä päätöksentekoa prosessina. Kirjoittajat lähestyvät siihen liittyviä vaikeitakin kysymyksiä eri näkökulmista, mutta myös tarjoavat keinoja siihen, miten parantaa jokaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

Kuvasta kiitos: NoName_13@Pixabay 

Comments are closed.