Maatalousalan opiskelijoita kiinnostaa tekemällä oppiminen

0

Maatalousalan  opiskelijoilla Mustialassa on mahdollisuus käytännönläheiseen ja itsenäiseen opiskeluun sekä verkko-opintoihin. Aiempi kokemus ei ole välttämätöntä, mutta monelta löytyy taustalta kotitila. Tuotantoeläimet ovat läheisiä ja peltokasvit tuttuja.

Oppimisympäristöt
Opetus- ja tutkimusmaatilan päätuotantosuuntana on maidontuotanto. Opetusnavetta on eristämätön pihatto, jossa on lehmien lisäksi tilat myös nuorkarjalle ja vasikoille. Navetassa on yksi lypsyasema. Rehunjako on automatisoitu. Lantakäytävien puhdistuksessa käytetään puhdistusrobottia. Pelloilla viljellään erilaisia kasveja; nurmi- ja palkokasveja sekä viljoja. Lisäksi on erilaisia luonnonhoitopeltoja, erityistukialueita sekä tutkimuksessa hyödynnettäviä koealoja. Traktoreita löytyy tallista toista kymmentä. Täällä tehdään myös paljon yhteistyötä alan tutkimuksen, neuvonnan, maatalouskauppojen, konevalmistajien ja muiden oppilaitosten kanssa.

Miten haluat opiskella?
Käytännön tekeminen ja tekemällä oppiminen ovat siis mieluisia. Kun opiskelijoilta kysyy, miten he haluavat opiskella, he vastaavat:

Käytännönläheisesti, kuuluu kuin yhdestä suusta.
Kun joku näyttää ja selittää, vastaa Lauri.
Nopeasti, sanoo Artturi, jonka tavoitteena on jatko-opinnot ja oman tilan jatkaminen.

Ammatillisen koulutuksen reformi toi mukanaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin. Opiskelu voidaan suunnitella opiskelijan toiveiden mukaiseksi. Jokaiselle rakennetaan oma polku.

Väyläopinnot
HAMK kouluttaa agrologeja, mikä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Kampuksella on helppo suorittaa myös HAMKin tarjoamia moduuleja, jotka voi myöhemmin hyväksi lukea agrologin opintoihin. Väyläopinnot mahdollistavat oman polun rakentamisen AMK agrologi -opintoihin jo ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi päästä suoraan ammattikorkeakouluun, ilman pääsykokeita. Tämä on huikea mahdollisuus kehittyä huippuammattilaiseksi ja laajentaa omaa osaamistaan jatko-opinnoilla.

HAMKin opinnot sovitaan osaksi ammatillista tutkintoa opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti, Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksi lukea myös muissa korkeakouluissa. Opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta, kun 30 op opiskelusopimuksessa määriteltyjä HAMKin opintoja sekä toisen asteen tutkinto on valmis.

Miksi olet hakeutunut HAMI Mustialaan?
Kaikki opiskelijat eivät selvää syytä osaa nimetä, miksi juuri Mustialaan tuli lähdettyä. Joillekin asia oli päivänselvä. Täällä käytiin tutustumassa ja tämä vaikutti parhaalta paikalta heti alusta alkaen. Opiskella voi kotia lähellä. Tavoitteena on kotitilan jatkaminen sitten joskus tulevaisuudessa. Tutuilta ja sukulaisilta on kuultu kehuja talon tavoista ja oppilaitoksen toiminnasta. Tämäkin rohkaisi hakeutumaan maatalousoppiin, toki myös väyläopinnot houkuttivat.

Mikä juuri Mustialan kampuksella on hyvää?
Kysyttäessä kampuksen hyviä puolia, löytyy nopeasti opiskelijoilta vastauksia: Tämä on rauhallinen, viihtyisä paikka, ihana miljöö ja työympäristö. Ruoka ja opetus ovat hyviä. Kaikki ollaan kavereita ja yhteishenki on hyvä. Ne käytännön työt ovat vain niin kivoja ja oppimispaikkana on iso opetusmaatila. Vapaa-ajantoiminta ja liikuntamahdollisuudet ovat innostavia.
Hämeen ammatti-instituutti on mukana yhteishaussa, mutta koulutuksiin on myös jatkuva haku.
www.hami.fi

Teksti: Aulikki Kuisma
Kuva: Marko Rantanen

Leave A Reply