VR-lasit mahdollistavat oppimisen

0

Hämeen ammatti-instituutissa on käynnissä SUJUVA-Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanke. Hankkeen pääideana on helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä elintarviketeollisuuteen. Digitaalisuuden avulla voidaan mukana oleville opettaa erilaisia asioita jo ennen kuin he pääsevät yritykseen töihin. Tässä blogissa lehtori Pekka Puputti kertoo VR:n eri Virtual Realityn (virtuaalitodellisuuden) hyödyntämisestä SUJUVA-hankkeessa.

SUJUVA-hankkeessa Hämeen ammatti-instituutin lehtori Pekka Puputin tehtäviin kuuluu digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen. Digitaalinen oppimisympäristö voi käsittää kaiken verkkokurssialustojen ja LMS:n (Moodle) väliltä. SUJUVA-hankkeessa päädyttiin pohdintojen jälkeen hyödyntämään virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan kokonaan digitaalisesti esitettävää kolmiulotteista ympäristöä. VR-lasit päässä henkilö voi tarkkailla ympäristöä, liikkua ja toimia erilaisten apuvälineiden avulla.

  • VR mahdollistaa oppimisen simuloidussa oppimisympäristössä, missä on turvallista kokeilla ja katsoa yhä uudestaan ja uudestaan asioita. Toistaminen antaa mahdollisuuden oppia asia, vaikka ensimmäisellä kerralla ei opetettavasta asiasta vielä ymmärtäisikään mitään, lehtori Pekka Puputti kertoo.

Virtuaalisen oppimisympäristön voi rakentaa monella eri tavalla. SUJUVA-hankkeessa toteutettiin materiaalia perehdytykseen, työturvallisuuteen ja elintarviketurvallisuuteen liittyen.

  • Kaikki kolme isoa ja tärkeätä kokonaisuutta ovat nyt saatavilla yhdellä alustalla, ajasta ja paikasta riippumatta, Pekka Puputti kertoo.

Syksyn 2023 ja alkutalven 2024 aikana SUJUVA-hankkeessa toteutettiin yrityspilotti elintarviketeollisuusyritykseen. Laajassa pilotissa kuvattiin elintarvikeyrityksen kaksi isoa tuotantolinjaa alusta loppuun.

  • Kuvausten jälkeen teimme opastusvideoita. Koulutin myös uudet työntekijät käyttämään tätä ympäristöä. Koulutettavilla ei ollut juurikaan aikaisempaan kokemusta VR-ympäristön käytöstä, mutta he pääsivät hyvin mukaan ja käyttämään sitä. Palaute koulutettavilta oli hyvää, Pekka Puputti iloitsee.

SUJUVA-hankkeessa mukana olevan elintarvikeyrityksen henkilökunnalta sai koko pilotin ajan neuvoa ja tukea sisältöjen luontiin.

  • Ulkopuolisena on hyvin vaikea hahmottaa esimerkiksi videomateriaalista, että mitä painiketta painetaan tai mitä arvoa säädetään. Onneksi yrityksen edustajat olivat ns. vanhoja tuttuja, joten keskustelu oli luontevaa ja mutkatonta. Yhteistyö toimi paremmin kuin hyvin, Pekka Puputti kehuu.

Hankkeessa saadaan kokemuksia tulevasta työlämästä

SUJUVA-Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hankkeessa tehdään sellaisia uusia kokeiluita, joita ei muuten uskallettaisi tehdä. Hankerahoitus antaa aina mahdollisuuden kokeilla asioita ja tehdä sellaisia toimenpiteitä, joiden onnistumisista ei ole takuita.

  • Oli mainiota kokeilla tätä pilottia ja sen aikana selvisi että, virtuaaliset oppimisympäristöt yhtenä perehdytyksen työvälineenä tulevat olemaan uusi normaali. Virtuaalisuudella ei korvata mitään, mutta se on oiva työkalu oppimiseen, koska meitähän on täällä monenlaista oppijaa. Seuraavaksi olisi tarkoitus kehittää erilaisia tehtäviä, jotka liitettäisiin virtuaaliseen ympäristöön. Tällä hetkellä virtuaaliset ympäristöt ovat vain suomeksi, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti myös englanniksi, Pekka Puputti tuumailee.

SUJUVA-hanke

SUJUVA- Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanke on Euroopan unionin osarahoittama hanke. Sen toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti yhdessä elintarvikealan yritysten kanssa. Hankkeen aikataulu on 1.11.2022-31.10.2025.  SUJUVA-hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kartoittaa hyvin toimivat käytänteet ja esteet ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymiseen elintarvikealalle.
  2. Kehittää elintarvikealan koulutusta selkosuomeksi ja englanniksi.
  3. Sparrata yritysten henkilökuntaa vastaanottamaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
  4. Kouluttaa ulkomaalaistaustaisille henkilöille elintarvikealalla tarvittavia taitoja esim. hygienia-, työturvallisuus- ja suomalainen työelämä.

Tutustu Hämeen ammatti-instituuttiin.

Tutustu SUJUVA-hankkeeseen.

Kuva: Pekka Puputti.

Teksti:  Hämeen ammatti-instituutti lehtori Pekka Puputti ja Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola.

Leave A Reply