Success Stories – Markus Peltomäki, Automaatiotekniikan insinööri

0

Markus Peltomäki valmistui automaatiotekniikan insinööriksi vuonna 2008. Nykyään hän työskentelee Siemensillä voimala-automaatio osastolla.

Olen vuosiluokkaa INA02. Opiskelujen aikana aloitin työskentelyn HAMKin sisäisessä osaamiskeskittymässä AutoMaintissa. Täältä saatujen oppien ja taitojen avulla siirryin Beckhoff Automation Oy:n palvelukseen 2006. Tämä osaltaan aiheutti sen, että valmistumiseni viivästyi aina vuoteen 2008 asti. Beckhoffilla toimin pääasiallisesti teknisenä tukena. Beckhoffin jälkeen 2009 siirryin Siemensille voimalaitoautomaatio-osastolle, jossa olen työskennellyt siitä asti. Toimenkuvaan kuuluu projektointi, SPPA-T3000 automaatiojärjestelmän administrointi, tekninen tuki ja koulutukset. Ihan viime aikojen lisäyksenä opettelen tuntemaan Siemensin toisen automaatiojärjestelmän, PCS7, ja alan toimimaan sen teknisessä tuessa. 

Töissä työt opitaan. Tätä painotettiin opintojen aikana. Opinnot antavat pohjaa siihen, että on jokin suunta mihin voi panostaa enemmän, jotta uskaltautuu lähteä hakeutumaan työmaailmaan. Omalla kohdalla oli hyvä, että opintojen aikana kuuli ja näki paljon eriliaisia pieniä pintaraapaisuja monesta eri aiheesta, jotka ovat sitten tulleet jollain tavalla vastaan töissä. Kun tekniikasta/laitteesta/prosessista/teoriasta on kuullut joskus, on paljon helpompi lähteä lähestymään asiaa kuin aivan tyhjältä pöydältä.

Leave A Reply