Success Stories – Jari Jussila, Automaatiotekniikan insinööri

0

Jari Jussila valmistui HAMKista automaatiotekniikan insinööriksi vuonna 2003. Valmistumisen jälkeen Jarin työura on ollut monipuolinen, nykyään hän työskentelee tietohallintojohtajana ja tutkijatohtorina.

Toimin nykyisin tietohallintojohtajana Moodmetricissä sekä tutkijatohtorina Tampereen teknillisellä yliopistolla. HAMKilla aloitin automaatiotekniikan opiskelut vuonna 2000 osana INAP0 ryhmää. Opiskeluni aikana ja jonkin aikaa vielä sen jälkeenkin olin töissä AutoMaint osaamiskeskittymässä tutkimus-, kehitys- sekä opetustehtävissä. Valmistuin kesällä 2003 automaatioinsinööriksi ja loppuvuodesta perustin myös ICT-asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen.

Toimiessani AutoMaintissa erilaisissa Tekesin ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa heräsi kuitenkin kipinä jatko-opintoihin ja aloitinkin insinööristä tuotantotalouden diplomi-insinööriksi opinnot Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä vuonna 2004. Opintojen ohella toimin toimitusjohtajana Yoso Services Oy:ssä, joka keskittyi verkko- ja pilvipalveluiden toteuttamiseen ja niiden ylläpitoon. Opintojen loppuvaiheessa aloitin myös tutkijantehtävät Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä tuotantotalouden tutkimusryhmässä. Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi valmistuin 2007 ja vuoteen 2009 asti tein myös tuotantotalouden jatko-opintoja Porin yksikössä.

Vuonna 2008 perustimme Yoso Services Oy:lle toimipisteen Valkeakoskelle, HAMKin yhteyteen, jolloin myös muutin perheeni kanssa Akaaseen asumaan. Teknologiakeskus Innopark Oy:lle tekemäni esiselvitysprojektin myötä innostuin uudelleen jatko-opinnoista ja väitöskirjan tekemisestä ja aloitin projektipäällikön tehtävät Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella vuonna 2010. Väitöskirjatyön edetessä jätin yrityksessä työskentelyn vähemmälle ja lopulta myin omistukseni Yoso Services Oy:stä. Väitöskirjani sosiaalisen median hyödyntämisestä B2B-yritysten innovaatiotoiminnassa valmistui 2015, jonka jälkeen olen toiminut tutkijatohtorina Tampereen teknillisellä yliopistolla. Kollegani Henna Salonius TTY:ltä sai houkuteltua minut uudelleen mukaan yritystoimintaan ja 2016 aloitinkin tietohallintojohtajan tehtävät Moodmetricissä.

Omat opinnot HAMKilla oli vahvasti kytköksissä AutoMaintissa tehtävään tutkimus- ja kehitystoimintaan automaattisen tiedonkeruun ja automaation tietojärjestelmien parissa. Parhaiten opinnoista jäi mieleen ohjelmoitavien logiikoiden, robotiikan, automaattisten tiedonkeruujärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelun opetus, joka oli hyvin konkreettista ja sai aikaan onnistumisen kokemuksia. Opinnäytetyön tekeminen Tekesin rahoittamaan KelaPDA projektiin AutoMaintilla oli kaikesta opettavaisempia kokemuksia ja näin jälkikäteen ajatellen vaikuttanut myös omiin uravalintoihin.

Leave A Reply