Opiskelijatarina: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)

0

Olen Martti Virtanen ja opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuottani Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi. Erikoistumislinjani on rakennesuunnittelu. Opintoni alkavat olla tällä hetkellä loppusuoralla ja valmistuminen jo aivan nurkan takana. Edessä ovat vielä muutamat viimeiset kurssit ja lopuksi opinnäytetyön tekeminen, jonka aloitan tulevana kesänä.

Kuinka ja miksi päädyin opiskelemaan juuri tätä alaa?

Jotta saisimme kunnollisen vastauksen, menemme ajassa taaksepäin aina peruskouluun ja ensimmäisiin TET- harjoitteluihin. Silloin miettiessäni harjoittelupaikkaa, tuli tuttavamme rakennusliike mieleeni ensimmäisten joukossa. Kiinnostus alaa kohtaan oli siis jo varhain olemassa, ja olen myös aina tykännyt tehdä käsilläni töitä. Ala tuntui itselle hyvin luontevalta valinnalta- jo silloin. Ensimmäiset harjoittelut, ja niitä seuranneet kesätyöt rakennustyömailla vankistivat tunnetta oikeasta alan valinnasta. Niinpä siirryin peruskoulun jälkeen opiskelemaan Koulutuskeskus Tavastiaan rakennusalan perustutkintoa. Suoritin siellä kaksoistutkinnon, mikä kohdallani tarkoitti talon- ja maarakentajan osaamisaloja. Tällöin monet opettajat ehdottivat minulle ammattikorkeakoulua ja juuri rakennusinsinöörin opintoja.

Lopulta hain keväällä 2016 Hämeen ammattikorkeakouluun. Ahkeran pääsykokeisiin lukemisen tuloksena – iloiseksi yllätyksekseni, pääsin sisään ensi yrittämällä opiskelemaan nykyistä tutkintoani rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa. Täten voikin sanoa, että ympyrä siltä osin sulkeutuu.

Erityisesti olen pitänyt opinnoissani opetuksen monipuolisuudesta ja laajuudesta, jolloin se kattaa monia eri osa-alueita.

Opetus on ollut riittävän käytännönläheistä ja lukuisat esimerkkikohteet ja – tehtävät ovatkin suoraan kuin elävästä elämästä. Tämä on juuri sopivaa kokemusta kohti työelämän tarpeita ja tilanteita. On ajan tasalla olevat tietotaidot alalla enenevässä määrin käytettävistä menetelmistä, kuten piirustus-, laskenta- ja tietomallinnusohjelmista.

Nämä seikat ovat olleet opinnoissa keskeisesti esillä. Kansainväliset projektit, kurssit ja luennot tukevat alalla tarvittavaa hyvää kielitaitoa ja osaamista toimia kansainvälisten toimijoiden kanssa. Opinnot ovatkin kattava läpileikkaus koko rakentamisprosessista. Tästä huolimatta, kukaan ei ole valmistuttuaan täysin pätevä eikä valmis. Opiskelija saa kuitenkin koululta oikeat tiedot ja taidot, joita hyödyntämällä ja jalostamalla hän pääsee urallaan alkuun. Oma motivaatio on tässä myös avainasemassa- ja polttava halu tulla paremmaksi. Opettajat ovat niin ikään olleet hyviä ja ammattitaitoisia. Heistä monilla on vankka työkokemus alaltaan. Osin tämän seurauksena, koululla on ollut hyvät yhteydet työelämään. Mahdollisuudet opiskelijan työllistymiselle jo opintojen aikana ovatkin olleet erittäin hyvät.

Uusia ystävyyksiä, joita opinnot ovat lisäksi tuoneet mukanaan, ja joiden joukossa on niin opettajia kuin opiskelijoita, arvostan suuresti ja toivon niiden säilyvän pitkälle tulevaisuuteen. Ne tulevatkin tiedon ja taidon rinnalla yhtä tärkeinä mieleeni, kun summaan yhteen mitä saan mukaani opintojen päättyessä.

Valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen toivon työskenteleväni insinööritoimistossa. Lisäksi minulla on tavoitteena jatkaa opintojani diplomi- insinööriksi, joten myös tutkivampi uravaihtoehto on käynyt mielessäni.

Urapolkuni lähti siis aikanaan liikkeelle jo mainitusta rakennusliikkeestä, jossa tein rakennusmiehen ja timpurin töitä. Nämä painottuivat kuitenkin pienrakennustyömaihin. Lisäkokemusta suuremmista rakennustyömaista tuli mm. NCC Rakennus Oy:llä ja Lehto Group Oyj:llä, joissa toimin kerrostalotyömailla pääasiassa harjoittelijana ja rakennusmiehenä. Lisäksi työkokemukseeni kuuluvat lapiomiehen työt maarakennusalalta. Monipuolinen rakennusalan työkokemus onkin omiaan kuvaamaan omaa osaamistani ja urapolkuani. Tästä olikin etua päästessäni opintojen ensimmäisenä vuonna 2017 YIT Rakennus Oy:lle työnjohtoharjoitteluun. Työharjoittelut jatkuivat myös seuraavana kesänä 2018, jolloin toimenkuvaan astuivat työmaainsinöörin tehtävät. Loppujen lopuksi harjoitteluista jäi itselle paljon hyvää. Niitä tulen varmasti hyödyntämään myös tulevaisuudessa. Jokainen työkokemus ja – harjoittelu erilaisissa tehtävissä onkin aina paikallaan ja tervetullutta. Valikoidessani erikoistumislinjaksi rakennesuunnittelun mietin myös, millaiset tehtävät itseä kiinnostaisivat- juuri suunnittelun näkökulmasta. Korjausrakentaminen nousi tässä itselläni ylitse muiden. Myös erilaiset kuntotutkimukset kiinnostavat kovasti, sillä onhan niin, että “minkä taakseen jättää, sen edestään löytää”.

Hyvät kontaktit, joita olen opiskeluni aikana solminut, ovat suureksi avuksi. Niiden avulla järjestyikin minulle paikka Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä. Työt aloitan siellä harjoittelijana toukokuussa 2019 kolmannen lukuvuoden päätyttyä.

Lopuksi haluaisin sanoa kaikille, jotka vielä miettivät jatko-opintojen aloittamista ja opiskelua insinööriksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan parissa:

Oikea aika sille on ilman muuta nyt. Mikäli vähänkin kiinnostusta opiskeluille on, kannattaa siihen tarttua kaksin käsin. Puhun erityisesti oman kokemukseni kautta, kun sanon, että lähtötasolla ei ole merkitystä. Itse painin kysymyksien kanssa: riittääkö tietotaitoni, entä aikaisempi kokemukseni alalta? Loppujen lopuksi kaiken keskiöstä löytyy kuitenkin oma motivaatio ja halu oppia uutta. Alan hyvistä puolista voisin mainita lisäksi monipuolisuuden, lukuisat uramahdollisuudet ulkomailla ja kotimaassa, hyvät jatko-opintomahdollisuudet sekä valoisat tulevaisuuden näkymät.

Alalle tullaan tarvitsemaan paljon uusia ja innokkaita tekijöitä tulevaisuuden tarpeisiin, erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksien kanssa taisteluun. Rakentamisen osaajia tullaan tarvitsemaan yhteiskunnassa nyt ja aina!

Lue lisää rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta!

Martti Virtanen, opiskelija
HAMK, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Leave A Reply