Monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan koulutus

0

Projektit ovat iso osa insinöörin työtehtäviä. Opiskelun aikana työstetään useita eri käytännön projekteja, jolloin opitaan käytännössä miten projekti suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja miten toimintaa kehitetään. Iso osa projekteista on aitoja toimeksiantoja yrityksiltä.

Viime syksynä Etteplan Mikko Lindström sekä IBM Cloud Sandra Calvo Martinez ja Mikko Pitkänen pitivät alustuksen tuotekehitystyöstä ja Watson IoT-alusta -pilvipalvelusta sekä julkaisivat tuotekehityskilpailun. HAMK Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat moduulissa Älykkäät järjestelmät saivat 7 viikkoa aikaa kehittää opiskelijoiden hyvinvointia edistävän Esineiden Internet -tekniikoita hyödyntävän sovelluksen.

Tyypillisessä sovelluksessa ympäristöä havainnoidaan mittaamalla ja kuuntelemalla tai käyttäjiltä kerätään aloitteita ja palautetta.  Saamiensa mittausarvojen ja käyttäjän tekstistä analysoidun sisällön perusteella pilvipalvelussa toimiva IBM Cloud Watson IoT tekee hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Päätös voi olla esimerkiksi ohje pitää juuri tietyllä kuormittavalla hetkellä opiskelussa lyhyt liikuntatauko.

Yhteensä seitsemän projektia esiteltiin projektin päätteeksi. Aiheet vaihtelivat kahvinkeittimestä luokanvalvoja robottiin. Haasteitakin kohdattiin, mutta projekteista opittiin paljon, kantapään kautta tai ilman. Lopuksi Etteplanin edustaja yhdessä opettajan kanssa valitsivat voittajan. Voittajaksi valikoitui luokanvalvoja robotti.

Palkintojenjako. HAMK Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat Laura Haro, Noora Pohjalainen, Mariel Malinen sekä Etteplan:n Mikko Lindström.

Voittajatyössä korostui usean tekniikan yhdistäminen toimivaksi sovellukseksi. Kaikki kilpailutyöt yhdistivät todellisen ympäristön mittauksia, mittausarvojen käsittelyä ohjelmakoodissa, pilvipalvelussa tapahtuvaa analysointia ja analyysitulosten käynnistämiä ohjaustoimintoja. Ohjaustoiminnot voivat olla esimerkiksi äänikomentoja syntetisoituna puheena tai kahvinkeittimen käynnistyminen.

Lue lisää koulutuksesta.

 

Leave A Reply