Oskarin urapolku HAMKista Etteplanille suunnittelijaksi

0

Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Riihimäen yksiköstä konetekniikan insinööriksi kesäkuussa 2018 valmistunut Oskari Ilvonen työskentelee Etteplanin Hyvinkään toimipisteessä suunnittelijana. Oskari erikoistui tammikuussa 2015 alkaneissa insinööriopinnoissaan tuotesuunnitteluun. Opinnot pitivät sisällään muun muassa fysiikkaa, matematiikkaa ja muita yleisiä insinööritaitoja sekä kieliopintoja. Käytännön suunnittelutaidot opinnoissa karttuivat CREO-ohjelmiston avulla.

Tästä on ollut paljon hyötyä, sillä useimmat työelämässä käytettävät ohjelmistot toimivat samalla periaatteella, Oskari kertoo. Opinnäytetyöni tein KONEelle, hän jatkaa. Etteplanin esimieheni laittoi pyörät pyörimään tämän suhteen kun keksin hyvän kehitysehdotuksen ja KONEella ottivat työn hyvillä mielin vastaan.

Opiskeluaikanaan Oskari työskenteli osa-aikaisena Motonetissä autojen varaosien myynnissä, sekä yhden kesän insinöörin tehtävissä eräässä insinööritoimistossa ennen Etteplanille siirtymistä. Etteplanilla Oskari on työskennellyt osa-aikaisena opintojen ohella syyskuusta 2017 alkaen ja kokopäiväisesti vuoden 2018 alusta alkaen.

Etteplanista hän kuuli ensimmäisen kerran HAMKilla vuosittain järjestettävässä opiskelijoille suunnatussa rekrytointitapahtumassa. Lisäksi Etteplanin edustajat ovat usein vierailleet HAMKissa kertomassa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tarjolla olevista työmahdollisuuksista, joten Etteplan on tullut hyvin tutuksi jo opiskeluaikana.

Polkuaan Etteplanille suunnittelijaksi Oskari kuvaa siten, että nähtyään ilmoituksen mielenkiintoisesta avoimesta työpaikasta hän oli hakenut sitä. Tämä kannatti, sillä hänet kutsuttiin työhaastatteluun, minkä jälkeen hänelle tarjottiin työpaikkaa. Työt hän aloitti asiakasprojekteissa, joissa hän teki suunnittelutyötä reilut puoli vuotta. Sen jälkeen hän siirtyi tuotekehityksen pariin, jossa hänen tehtäviinsä kuuluu mm. erilaisten selvitysten, laskelmien ja tutkimusten teko. Oskarin mukaan joka viikko tulee uusia projekteja, joissa tehdään asiakkaalle, esimerkiksi KONEelle hissien suunnittelua tai layout-suunnittelua. Käytännössä projekteissa voidaan suunnitella ratkaisuja esimerkiksi KONEen eri maayhtiöiden loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan suunnittelijan työ on monipuolista ja mielenkiintoista hommaa, Oskari summaa.

 

Tärkeää hänen mielestään on, että työ on tarpeeksi haastavaa, että mielenkiinto pysyy yllä. Työtehtäviinsä hän mainitsee saaneensa Etteplanilla hyvää perehdytystä vaikkakin työ tulee parhaiten tutuksi tekemällä. Opintoihin hän toivookin enemmän käytännönläheisiä projekteja, mikä antaa valmiuksia katsoa asioita monelta eri kantilta.

Oskarin tyypillinen työpäivä Etteplanilla sisältää mm. Excel-laskelmien tekoa, piirustusten tutkimista, sähköposteihin vastailua – kollegoiden kanssa kahvittelua unohtamatta. Kaikki työkaverit ovat hänen mukaansa mukavia ja avuliaita, ja asiakkaatkin asiansa tuntevia ammattilaisia.

Mukavaa poppoota kaikki, hän kuittaa.

Koska työ ja monet kollegat ja asiakkaatkin ovat kansainvälisiä, on näissä tehtävissä hyvä englannin kielen taito tarpeen. Opiskelijoille Oskari haluaa painottaa, että kannattaa pitää aikatauluista kiinni, ettei pala loppuun, varsinkin jos opiskelee ja käy työssä samaan aikaan.

Ei kuitenkaan kannata lannistua, koska opiskelu ei ole se hankalin juttu elämässä. Onneksi töitä riittää aina koville tekijöille ja nythän työelämässä on kovaa kasvuakin, hän pohtii. Olen suositellut Etteplania usealle luokkatoverilleni ja nyt meitä onkin Etteplanilla töissä minun lisäkseni jo kahdeksan muutakin, hän jatkaa.

Tulevaisuuden suunnitelmikseen Oskari mainitsee opintojen jatkamisen työn ohella. Tavoitteena hänellä on maisterin tutkinto lujuuslaskentaan tai tekniseen fysiikkaan erikoistuen sekä sitä kautta työuran jatkaminen kohti uusia haasteita.

Hae opiskelemaan konetekniikan insinööriksi! https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/konetekniikka-insinoori-amk/

Tutustu Etteplanin uramahdollisuuksiin täällä: https://www.etteplan.com/fi/ura

Leave A Reply