Liikennealan uratarinoita

0

HAMKin liikennealan AMK-koulutus on Suomessa ainoa laatuaan. HAMK on ainut ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen mahdollisuuksiin osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua sekä hallintaa. Mitä valmistuneet liikennealan insinöörit sitten tekevät valmistuttuaan? Lue alta liikennealan alumnien mielenkiintoisia ja erilaisia uratarinoita!

Valmistuin vuoden 2015 heinäkuussa. Valmistumisen jälkeen olin kuukauden töissä harjoittelijana Vantaan kaupungilla, josta siirryin syyskuussa Rambolliin liikennesuunnittelijaksi. Rambollissa ehdin työskentelemään vuoden ennen kuin jatkoin opiskelua Tampereen teknillisessä yliopistossa tietojohtamisen koulutusohjelman maisterivaiheessa. Nyt olen tekemässä diplomityötä Rambollille, johon palasin täysipäiväiseksi työntekijäksi vuodenvaihteessa. Valmistun oletettavasti syys- tai lokakuussa, jonka jälkeen jatkan liikennesuunnittelua Rambollissa.

Työtehtäväni ovat olleet vaihtelevia, vaikka työurani on vasta alussa: katujen yleissuunnittelua, logistiikkaa järjestelmätasolla, telematiikkaa ja liikennevaloja, pysäköintiä sekä tehdasalueiden liikennesuunnittelua.

Aloitin opiskelun HAMK Liikennealalla vuoden 2014 syksyllä ja valmistuin vuoden 2017 joulukuussa. Opiskeluaika vierähti nopeasti ja sinä aikana olin kesätöissä Vantaan kaupungilla sekä Liikennevirastossa. Nykyisessä työpaikassani, Rambollissa, aloitin tammikuussa 2017 ollessani vielä opiskelija. Työssäkäynti koulun ohessa mahdollistettiin koulun puolelta mainiosti, josta täytyy antaa kiitosta. Rambollissa sain muiden projektien ohessa suoritettua myös opinnäytetyöni. Rambollissa työskentelen Älykäs kaupunkiliikenne -yksikössä Espoossa ja työtehtäviini kuuluvat liikenteen erilaiset esi- ja yleissuunnittelutason tehtävät kuten kaavahankkeita tukeva liikennesuunnittelu, katujärjestelyt, liittymät, kävely ja pyöräily, pysäköinti sekä huoltoliikenne. Teen työssäni myös erilaisten suunnitelmien 3D-visualisointia.
Liikennealan koulutus on kehittynyt kovaa vauhtia ja sen tunnettuus kasvanut. Haluaisin olla mukana kehittämässä toimintaa tulevaisuudessa osallistumalla erilaisiin alumni- ja yhteistyötapahtumiin opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2017 järjestetty Helsinki Race -tapahtuma, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat vierailivat alalta valmistuneiden työpaikoilla, oli loistava kokemus!

Valmistuin liikennealalta keväällä 2017. Hakeuduin alalle, koska liikenneturvallisuus ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen olivat lähellä sydäntäni. Työskentelin aiemmin autokoulun sihteerinä ja olin aktiivinen politiikassa. Huomasin, että koulutuksen kautta pystyin yhdistämään nämä kaksi asiaa.
Opiskeluaikaiset työharjoitteluni suoritin Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafissa ja Destia-Finavian yhteistyöhankkeessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lisäksi olin mukana toteuttamassa Uudenmaan ELY-keskuksen ja Järvenpään kaupungin tutkimusprojektia kävelyn ja pyöräilyn alikulkujen liikenneturvallisuudesta.
Opiskelujeni loppuvaiheessa aloitin työt Strafica Oy:ssä liikennesuunnittelijana. Konsulttityössä olen päässyt osallistumaan monipuolisesti erilaisiin projekteihin, mm.Sattulantien kylätiekokeiluun, jossa on tehty uudenlaisia liikennejärjestelyitä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Lisäksi teen paljon liikenneturvallisuustyötä kunnille liikenneturvallisuustoimijatyön avustajana. Vastuualueenani ovat mm. liikennelaskennat ja -seurannat sekä esteettömyyskävelyiden toteutttaminen osana projekteja. Syksyllä kouluttaudun esteettömyyskartoittajaksi.
Liikennealalle toivon satsattavan erityisesti, koska ala kehittyy vauhdilla. ATK- ja IT-osaamisesta on ainoastaan hyötyä, mutta ei saa unohtaa myöskään nykyisiä ammattiaineita.

Ollaan aidosti ylpeitä osaamisestamme HAMK:ssa, sille on kysyntää.

Aloitin opinnot 2008 liikennealan ensimmäisessä koulutusohjelmassa ja valmistuin kesällä 2012. Harjoittelut tein Rautatievirastolle sekä Lahden kaupungille. Tein opinnäytetyöni Hyvinkään kaupungille Metsäkaltevan joukkoliikenteen järjestämisestä, minkä jälkeen jäin kaupungille liikennesuunnittelijan sijaiseksi ja edelleen vakinaiseksi. Työtehtäväni liittyivät monipuolisesti liikennesuunnitteluun, mutta erityisesti liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen aiheisiin. Syksyllä 2015 siirryin Strafica Oy:öön suunnittelijaksi ja projektipäälliköksi.

Nykyiset työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti edelleen liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämiseen, mutta painotus on siirtynyt yhä enemmän politiikka-, liikennejärjestelmä- ja vuorovaikutustasolle.

Vuosien 2015-2017 aikana suoritin YAMK-tutkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta, opinnäytetyöni aiheena on kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Toimin tällä hetkellä yli 30 kunnan kanssa erilaisissa tehtävissä. Syksyllä olen osallistumassa AaltoPron liikennejärjestelmätyökurssille. Olen mielelläni yhteistyössä HAMKin opiskelijoiden kanssa ja uskon, että alalta löytyy yhä runsaasti tekemistä – myös perinteisen CAD-suunnittelun ulkopuolelta.

Valmistuin AMK-insinööriksi Liikennealan koulutusohjelmasta vuonna 2012. Valmistumisen jälkeen työskentelin vuoden Järvenpään kaupungilla liikennesuunnittelijana, jonka jälkeen siirryin konsulttipuolelle. Konsultilla ensimmäiset 2,5 vuotta meni Destialla ja vuodesta 2016 lähtien olen aina tähän päivään asti työskennellyt Sitowisellä (ent. Sito.) Tehtäväni ovat monipuolisia, mutta keskityn erityiesti pyöräliikenteen edistämiseen osana elinvoimaisten kaupunkien kehittämistä projektipäällikön ja asiantuntijan rooleissa. Työn ohella olen myös suorittanut YAMK -tutkinnon Tulevaisuuden liikennejärjestelmän koulutusohjelmassa, josta valmistuin keväällä 2018.

Tulevaisuudessa haluaisin kehittää liikennealan koulutusta painottamalla käyttäjänäkökulman merkitystä ja polkupyörän roolia koko kaupunkikehityksen toimintakentässä. Kaupunkeja on kehitettävä ihmisten mittakaavassa!

Lue lisää uniikista liikennealan, insinööri (AMK) koulutuksesta! 

Leave A Reply