IoT-ammattilaisia tarvitaan – päivitä taitosi!

0

Esineiden internet alkaa olla arkipäivää monilla eri alueilla kuten rakennuksissa, teollisuudessa, kaupungeissa, terveydenhuollosta jne. Esineiden internetiä kutsutaan Internet of Things (IoT) ja sillä tarkoitetaan kotitalouksissa esimerkiksi ilmastointikoneen ja lämmitysjärjestelmän kytkemistä internetiin siten, että omistaja pystyy ottamaan omalla päätelaitteella yhteyden koneeseen ja näkemään sen tilan ja muuttamaan laitteen parametreja. Eli mökille lähtiessään voi laittaa ilmastoinnin pienemmälle ja lämpötilan alemmaksi sähköä säästääkseen ja lähtiessään mökiltä takaisin voikin laittaa lämpötilan ja ilmastoinnin normaaliksi jo mökiltä lähtiessään. Toisaalta teollisuudessa puhutaan usein ns. smart facory:stä, jossa esimerkiksi laitteet analysoivat omaa tilaansa ja ennustavat kunnossapitotarpeen ennen laitteen vikaantumista.

Esineiden kytkeminen internettiin lisää merkittävästi käytettävissä olevan datan määrää ja tämä data täytyy muuttaa lisäarvoa tuottavaksi tietämykseksi, jotta esineiden kytkemisestä internettiin saadaan konkreettista hyötyä. Tällöin puhutaan usein big datasta ja analytiikasta ja toisaalta IoT alustoista, joilla hallitaan tällaisia kokonaisuuksia.

 

Tarvittava teknologia tällä alueella on kehittynyt huimasti viime aikoina ja toisaalta niiden opetus on ollut toistaiseksi vähäistä. Tämä on ollut yhtenä esteenä käytännön sovellutusten kehittämisessä. Itseasiassa onnistuneissa IoT projekteissa tarvitaan kahdenlaista osaamista: kohde sovellutuksen hyvää ymmärtämistä ja IoT teknologian riittävää osaamista. Tähän tarpeeseen on tehty uusi koulutus ”Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä”, joka vastaa tähän käytännön haasteeseen eli Hämeen Ammattikorkeakoulussa alkaa ensi syksynä YAMK monimuotokoulutus Master tutkintoon, jossa koulutetaan IoT projektien ammattilaisia teollisuuden tarpeisiin. Koulutus toimii myös hyvin teollisuuden täydennyskoulutuksena. Tutustu koulutukseen!

Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä- koulutus on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin edustajille, joiden vastuulla on nykyisissä tai tulevaisuuden työtehtävissä digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen työelämän uudistuksissa. Opintojen tavoitteena on edistää opiskelijoiden kykyä ymmärtää digitaalisia teknologioita ja erityisesti niiden käytännön sovellutuksia, jotta he voivat kehittää nykyisiä työprosesseja tehokkaammiksi ja paremmin asiakkaille lisäarvoa tuottavaksi.

Jukka Pulkkinen, Tutkimusyliopettaja, Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

 

Leave A Reply