Insinööri: haluaisitko opiskella YAMK-tutkinnon? Nyt voit tehdä opintoja etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa!

0

Insinööri, oletko harkinnut YAMK-tutkinnon suorittamista? Nyt voit suorittaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Tammikuussa 2023 alkaa Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot (15 op) -opintokokonaisuus. Se on osa HAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen ja Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoja.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta:
Strateginen johtaminen (5 op)
Osaamisen johtaminen (5 op)
Muutoksen johtaminen (5 op)

Opinnot alkavat 13.1.2023 ja päättyvät 28.4.2023. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Kenelle opinnot sopivat?

Opinnot sopivat insinööreille, tradenomeille ja restonomeille, jotka ovat harkinneet YAMK-tutkinnon suorittamista. Opinnot sopivat myös henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa johtamisosaamistaan.

Miksi minun kannattaisi opiskella YAMK-tutkinto?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto eli se vastaa yliopistojen maisteriopintoja. Tutkinnon suorittamalla olet hakukelpoinen työtehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Millaisista opinnoista on kyse?

Opinnot ovat YAMK-tasoisia ja sisältyvät HAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen ja Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksiin. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta opiskelijalla tulee olla hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä omia työvälineitä (tietokone, internetyhteys).

Miten usein on opetusta?

Opintokokonaisuuden aikana järjestetään kolme yhteistä Zoom-istuntoa, jotka ajoittuvat 17.2.2022, 24.3.2022 ja 28.4.2022 päiville. Istunnot toteutuvat ryhmäkohtaisesti joko aamupäivällä klo 9–12.30 tai iltapäivällä klo 13.15–16.15. Zoom-istunnoissa puretaan opintojaksokohtaiset tehtävät ja alustetaan seuraavan opintojakson opinnot. Näiden päivien lisäksi opiskelijat työskentelevät ryhmissä. Ryhmät sopivat keskenään työskentelyajoista.

Olen kiinnostunut vain Muutoksen johtamisen opintojaksosta. Voinko ilmoittautua siihen erikseen, vai onko minun suoritettava koko opintojakso?

Opinnot ovat tarjolla tällä hetkellä vain opintokokonaisuutena, eli valitettavasti et voi ilmoittautua yksittäiselle opintojaksolle. Kehitämme kuitenkin avoimen AMKin tarjontaa koko ajan, eli voit esittää toiveita avoimen AMKin opintotarjonnasta meille esimerkiksi sähköpostilla avoinamk(at)hamk.fi

Minulla ei ole amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen vielä 2 vuotta työkokemusta? Voinko silti ilmoittautua näihin opintoihin?

Opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joten voit ilmoittautua ja suorittaa opinnot. YAMKin tutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua kuitenkin vasta sen jälkeen, kun sinulla on alakohtaista työkokemusta kaksi vuotta. Mikäli aiot hakeutua yamk-tutkinto-opiskelijaksi voit kerätä työkokemusta vielä keväällä 2023.

Voinko ilmoittautua opintoihin, vaikka en halua suorittaa YAMK-tutkintoa?

Opinnot ovat kaikille avoimia opintoja, eli voit ilmoittautua, vaikka et tähtäisi YAMK-tutkintoon. Opinnot eivät velvoita mihinkään, ja voit käydä ne myös oman osaamisesi kasvattamiseksi.

Mitä tarkoittaa hyväksiluku?

Hyväksiluku tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse suorittaa samoja opintoja toiseen kertaan, vaan aikaisemmat suorituksesi hyväksytään osaksi tutkintoa. HAMKissa hyväksiluku koskee tällä hetkellä Teknologiaosaamisen johtamisen (60 op) ja Liiketoiminnan kehittämisen (90 op) YAMK-tutkintoja.

Mitä tarkoittaa erillishaku YAMKiin?

YAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintoon soveltuvien YAMK-opintojen perusteella. Hakijalla tulee olla lisäksi soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä alakohtaista työkokemusta.

Pystyykö opintokokonaisuuden suorittamaan työn ohessa?

Kyllä, mutta verkkotyöpajapäiviin tulee osallistua (ks. kohta miten usein on opetusta) ja sinulla on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa yksilö- sekä ryhmätöiden tekemiseen. Työn ohessa opiskelu vaatii oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa joka viikko.

Lue lisää avoimen YAMK-opinnoista täältä!

Leave A Reply