Podcastin tekemisestä tuli totta: Tervetuloa Papatuksen pariin!

0

HAMKin kolmannen vuoden ympäristösuunnitteluopiskelijat Johanna Laapio, Anni Lehto ja Noora Leijo ovat Papatus-podcastin taustalla hyörivä työryhmä. Opintojen aikana syntynyt haave omasta podcastista konkretisoitui ja sai tuulta purjeisiinsa keväällä 2024. Kahden moduulin laajuinen projektityö antoi mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa Papatus-podcast, joka on kattavasti kestävän kehityksen eri teemoja käsittelevä kahdeksan jakson mittainen podcast-sarja. Tavoitteenamme oli luoda mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä podcast, jonka kautta kuulijat voivat oppia uutta ja arvioida näkemyksiään kestävästä kehityksestä. Puolessa jaksoista mukana on haastatteluvieras kertomassa HAMKin asiantuntijaosaamisesta, muissa jaksoissa ”papatamme” keskenämme. Tässä blogitekstissä kerromme podcastin tekemisen vaiheista sekä siihen liittyvistä opeista.

Miten laadukas podcast rakennetaan?

Huomasimme, että podcast-kokonaisuuden luominen vaatii paljon työtä, huolellista suunnittelua ja aikataulutusta. Yhteistyössä on onneksi voimaa ja saimme Papatuksessa jaoteltua työtaakkaa hyvin kunkin tiimin jäsenen kiinnostuksenkohteiden ja taitojen mukaan, mikä mahdollisti aikataulussa valmistuneen ja tavoitteidenmukaisen lopputuloksen. Podcastin luominen pitää sisällään monia eri työvaiheita, joiden kautta oma tekemisemmekin eteni. Vaiheet ovat:

  • suunnitteluvaihe
  • toteutusvaihe
  • julkaisuvaihe.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Suunnitteluvaiheen töistä merkittävimmät ovat podcastin tyylin miettiminen, kohderyhmän tunnistaminen, jaksoaiheiden valitseminen, jaksorakenteen luominen, käsikirjoittaminen ja taustatyö jaksojen äänitystä varten. Jaksorakenteella tarkoitamme jakson niin sanottuja raameja, jossa näkyy, mihin kohtaan tulee jakson musiikit, intro, outro, eri puheosiot ja niin edelleen. Raamit toimivat punaisena lankana, jonka sisään jaksot rakentuvat, ja joiden avulla podcastista tulee tunnistettava ja eheä kokonaisuus. Huolellisesti tehty pohjatyö helpottaa toteutusvaihetta merkittävästi. Käsikirjoitus sisältää lisäksi kysymyksiä, joihin olemme jakson aikana halunneet pohtia vastauksia. Jaksorakenteen ja käsikirjoituksen avulla jakso pysyy myös helpommin siinä pituudessa, joka on suunniteltu.

“Papatus-podcastin jaksoja ei ole käsikirjoitettu sanasta sanaan, sillä podcastissa on haluttu antaa runsaasti tilaa omille ajatuksille ja mielipiteille. Käsikirjoitus on silti ehdoton, jotta jakson avainviestit ja se, mitä kuulijalle halutaan viestittää, tulevat selviksi.“

Toteutusvaiheessa keskityttiin äänimaailman

Toteutusvaiheen töihin kuuluvat itse äänitykset, äänimaailman suunnittelu ja musiikkien etsiminen sekä jaksojen editointi. Papatuksen jaksot on taltioitu HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen studiotilassa, jossa on mahdollisuus moniraitaäänitykseen. Moniraitaäänitys on eduksi editointivaiheessa, kun podcastissa on äänessä useampi kuin yksi puhuja. Editointiin voi satsata ja käyttää aikaa sen määrän, joka sopii podcastin tyyliin. Papatuksen tyyli on rento ja keskusteluilla on lupa rönsyillä. Meidän kohdallamme editoinnissa on keskitytty siihen, että selkeästi käyttökelvottomat kohdat, kuten yskähdykset, on leikattu pois ja volyymitasot puhujien välillä on tasattu. Tämän jälkeen jaksoon on tuotu muut äänielementit kuten jinglet, jonka jälkeen jakso on julkaisuvalmis.

“Yksi parhaista hetkistä oli, kun ensimmäiset jaksot oli taltioitu ja materiaalin kuuli ensimmäistä kertaa ihan oikeana jaksona, musiikkeineen kaikkineen.”

Julkaisuvaiheessa tärkeää on saavuttaa kohdeyleisö

Julkaisuvaihe voi yksinkertaisimmillaan sisältää vain jaksojen kuvausten ja nimien miettimisen ja julkaisemisen valitulle alustalle. Papatus-podcast julkaistiin Spotify-alustalla. Meillä oheen on sisältynyt myös sosiaalisen median markkinointia Papatuksen omalla Instagram-tilillä, sillä näin saamme tärkeää lisänäkyvyyttä podcastille. Tätä varten olemme tehneet viestintäsuunnitelman siitä, millaisia julkaisuja teemme ja minä viikonpäivinä. Julkaisemme esimerkiksi jakson teaserin eli pienen äänikohdan joka jaksosta perjantaisin ennen maanantaina julkaistavaa uutta jaksoa.

“Näkyvyyden lisääminen podcastille sosiaalisessa mediassa ei ole välttämätöntä, mutta meille se tuntui luonnolliselta, olemmehan somessa aktiivisia muutenkin. Oli kiva päästä suunnittelemaan pirteitä Papatuksen-brändin mukaisia julkaisuja.”

Opit podcast-projektin aikana

Uskomme, että projektin lopputulos tulee olemaan sama kuin innostus sen tekemistä kohtaan, joten podcastia ei kannata lähteä luomaan ilman motivaatiota ja periksiantamattomuutta. Meiltä onneksi löytyi innostusta, josta ammentaa. Koemme, että Papatus vastasi hyvin sitä, mistä olimme projektin käynnistyessä unelmoineetkin.

No, mitä me tästä koko kevään mittaisesta rupeamasta opimme?

Kaiken kaikkiaan podcastin tekeminen on ollut iso oppimiskokemus. Opimme valtavasti podcastin tuottamisesta sen eri vaiheiden kautta: suunnittelu, toteutus ja julkaisu. Aika menee kuin siivillä, kun luo uutta itseä kiinnostavasta aiheesta. Lopputuloksena syntyy jotain, mistä lisäksemme voi hyötyä lukematon määrä ihmisiä. Mikä olisi sen parempaa? Podcastin tekeminen antoi mahdollisuuden myös verkostoitumiseen ja syntyvän lopputuotteen avulla voimme markkinoida omaa osaamistamme.

Opimme podcastin tekemisen kautta myös paljon omasta alastamme. Vaikka jaksoissa käsiteltiin meille hyvinkin tuttua aihetta, kestävää kehitystä, löytyi siihen uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia jaksovieraiden tai juontajakollegojen kautta. Pintaan nousi asioita, joita ei ole ennen tullut ajatelleeksi tai joita on tutkinut vain yhdenlaisin ajatuksin. Samalla oma asiantuntijapersoona alkoi hahmottumaan. Tämän koemme hyötynä tulevaisuudessa, kun valmistumisemme jälkeen lähdemme etsimään paikkaamme työelämässä. Podcastin tekemisen aikana opimme kaikki itsestämme uutta ja saimme lisää itsevarmuutta omaan tekemiseen.

Vaikka iloinen ja kannustava työryhmä ja ehtymätön motivaatio projektia kohtaan löytyisi, on hyvä muistaa, että podcastin luominen myös vaatii paljon. Sen tekemiseen kuluu paljon aikaa, eikä siihen kannata lähteä ilman perinpohjaista suunnitelmaa. Ei ainakaan silloin, jos tähtäimessä on tasainen ja laadukas lopputulos. Jos halua tekemiseen kuitenkin löytyy, ovat pitkiksi venyneet päivät pientä podcastin tarjoamien hyötyjen ja mahdollisuuksien rinnalla.

“Omaa podcastia kannattaa siis ehdottomasti lähteä tekemään, jos löytyy aihe, josta on kyltymätön kiinnostus puhua ja ihannetilanteessa kaveri tai kaksi, jotka saa houkuteltua projektiin mukaan.”

Toivon mukaan kiinnostus heräsi oman podcastin luomisen ohella myös Papatus-podcastia kohtaan!

Käy kurkkaamassa linkin takaa podcastimme jaksot:
https://podcasters.spotify.com/pod/show/papatus-podcast (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Briefly in English

Making the podcast became a reality: Welcome to Papatus!

HAMK’s third-year sustainable development students Johanna Laapio, Anni Lehto and Noora Leijo are the working group behind the Papatus podcast. The dream of having their own podcast, born during their studies, became concrete and gained momentum in spring 2024. The two-module project work provided opportunities to design and implement the Papatus podcast, which is an eight-episode podcast series that comprehensively covers different themes of sustainable development. Our goal was to create an interesting and thought-provoking podcast through which listeners can learn new things and evaluate their views on sustainable development. In half of the episodes, there is an interview guest talking as HAMK’s expert, in the other episodes we talk with each other. In this blog post, we will tell you about the steps of making a podcast and the lessons learned related to it.

How do you build a high quality podcast?

We found that creating a podcast entity requires a lot of work, careful planning and scheduling. Fortunately, there is strength in cooperation, and we were able to divide the workload well according to the interests and skills of each team member, which enabled a result that was completed on schedule and in line with the goals. Creating the podcast involves many different stages of work, through which our own work progressed. The steps are:

  • planning phase
  • implementation phase
  • publishing phase.

What did we learn during the podcast project

All in all, making the podcast has been a big learning experience. We learned a lot about producing a podcast through its different stages: design, implementation, and release. Time flies by when creating something new about a topic that interests you. The end result is something that countless people can benefit from in addition to us. What could be better? Making a podcast also gave us the opportunity to network, and the resulting end product allows us to market our own expertise.

We also learned a lot about our own field through podcasting. Although the episodes dealt with a topic that we are very familiar with, sustainable development, new perspectives and dimensions were found through episode guests or co-hosts. Things surfaced that have not been thought of before or that have only been studied with one kind of thought. At the same time, our own expertise began to take shape. We will see this as a benefit in the future when we start looking for our place in working life after graduation. During the making of the podcast, we all learned new things about ourselves and gained more confidence in our own work.

Papatus-podcastin tiimi, kolmannen vuoden kestävän kehityksen opiskelijat HAMKIsta:

Johanna Laapio
Anni Lehto
Noora Leijo

Leave A Reply