Opiskelijatiedotus metsätalouden koulutuksessa

0

HAMKissa on määritelty sisäisen viestinnän kanavat:

missä-välineessä-viestin-ohje-hamk

Nämä määritykset tehtiin samassa yhteydessä kun korkeakoululle rakennettiin pari vuotta takaperin uusi intra O365-palveluun. (’Intra’ sisältää tässä tapauksessa staattisten sivustojen lisäksi yhteisöllisen työskentelyn ja organisaatioviestinnän.) Käytännössä opiskelijatiedotuksen tavat ovat edelleen kirjavampia kuin mitä oli ajateltu.

Viimeinen yhteinen sähköposti

Viime syyskuussa metsätalouden koulutus Evolla totesi, että siirtymäaikaa oli ollut aivan riittävästi. Opettajakokouksessa evolaiset päättivät yhdessä, että vuoden harjoittelun jälkeen Yammer otetaan oikeaan käyttöön sähköpostisirkuksen sijaan. Opiskelijoille lähetettiin aiheesta sähköposti, joka oli myös viimeinen yhteinen. Sähköpostissa kerrottiin periaatteet Yammerin ja sähköpostin käyttöön ja tarjottiin linkit ohjeisiin.

Yksi opettaja kiersi ilmoituksen jälkeen kaikissa ryhmissä. Tavoitteena oli toistaa sähköpostissa tullut info sovitettuna ryhmän kanssa käytävään keskusteluun ja kommentteihin. Näiden vierailujen aikana jokaisella oli myös mahdollisuus saada opastusta Yammerin lataamiseen omaan puhelimeensa ja käytön aloittamiseen (mm. oikeisiin ryhmiin liittyminen, sähköposti-ilmoitusten muuttaminen).

Lukuvuoden aloituksen jälkeen uusissa käytännöissä ovat pysyneet niin opiskelijat kuin opettajat.

Metsätaloudessa mentiin suositusta pidemmälle

Moodle on HAMKin virallinen oppimisalusta, ja toteutuksiin liittyvä tiedotus on mahdollista hoitaa Moodlen uutiskanavalla. Metsätaloudessa mentiin askel pidemmälle ja korvattiin Moodlen kanava Yammer-ryhmällä. Näin saatiin kaikki viestintä samaan välineeseen eli Yammeriin, jonka hyvä puoli on keskittämisen lisäksi helppo mobiilikäyttö (Yammerista kun on sovellus kaikkiin käyttöjärjestelmiin).  Edellytyksenä joustavalle ja yhdenmukaiselle toiminnalle eri moduulien välillä on, että kaikilla on Moodlessa yhteinen pohja ja yhtenäinen käyttö.

Käytännössä koulutuksessa toimitaan niin, että jokaiselle vuosikurssille on oma Yammer-ryhmä. Jokaiselle moduulitoteutukselle on oma ryhmä. Vuosikurssin ryhmässä on yleistä asiaa esim. ohjaukseen liittyen, moduulin ryhmässä on vain moduuliin liittyviä asioita. Lisäksi on olemassa metsätalouden harjoittelun ryhmä, Evon ryhmä henkilöstölle ja opiskelijoille, ja käytössä tietysti myös HAMKin opiskelijoiden yleinen ryhmä.

Vastuu tuottaa tietoa ja vastuu hankkia tietoa

Opettajan vastuulla on tiedon tuottaminen oikeaan ryhmään. Opiskelijan vastuulla on liittyä oikeisiin ryhmiin. Opettajat eivät saa ”varmuuden vuoksi” tiedottaa Yammerissa ja sähköpostissa. Opiskelijat eivät voi valittaa tiedon puutteesta, jos eivät ole Yammerissa.

Sähköpostia käytetään edelleen yksittäisten ihmisten väliseen viestintään, mutta ryhmien keskustelut tapahtuvat täysin Yammerissa. Yammerilla on pystytty käytännössä myös korvaamaan tuntiperumisten tekstiviestit, sillä kaikilla on kännykkä koko ajan käytössä. Moodlen tekstiviestitoiminnallisuus on edelleen olemassa, mutta se on varattu todella akuutteja ja painavia asioita varten.

Palaute toimintatavasta on ollut positiivista niin koulutuksen palautekeskusteluissa kuin rehtorin kuulemisissa: ”Järjestelmä on juuri niin hyvä kuin sen käyttäjät”.

Lauri-Värri-opettajatuutori-HAMKin-metsäalan-koulutus

Lauri Värri toimii opettajatuutorina ja sekatyömiehenä HAMKin metsätalouden koulutuksessa Evolla.

Lisätietoa O365-intran rakentamisesta

Leave A Reply