HAMKin tenttiakvaariot tulossa

0

Esittelin tammikuun lopussa lyhyesti HAMKin tenttiakvaario-projektin. HAMK on siis liittynyt laajaan kansalliseen EXAM-konsortioon ja uusien tenttiakvaarioiden käyttöönotot ovat jo lähellä. Kevään ja kesän aikana kerätään ensimmäisiä käyttökokemuksia Riihimäellä ja Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Ensi lukuvuonna opiskelijoiden mahdollisuudet tehdä esim. kypsyysnäytteitä tai opettajien valikoimia tenttejä laajenevat merkittävästi.

Käyttöönottoprojekti on ollut jo tässä vaiheessa hyvin mielenkiintoinen ja moninainen. Tekijöitä ja osallistujia on ollut jo nyt projektissa runsas joukko. Opiskelijakunta HAMKOn kautta kuullaan opiskelijoiden toiveita ja pilottien aikana saadaan varmasti konkreettisia kehittämisehdotuksia ensimmäisiltä testaajilta. Koulutuksen puolelta on kuultu opetushenkilöstön ja koulutusprosessista vastaavien mielipiteitä ja linjauksia. Fyysisten tenttiakvaarioiden rakentaminen ja sisustaminen vaatii kiinteistöpalvelujen asiantuntemusta. Tietohallinto vastaa puolestaan siitä, että tenttijärjestelmä EXAM on asennettu mahdollisimman toimintavarmasti ja akvaarioiden tietokoneet toimivat siten, miten niiden kuuluukin.

Riihimäen tenttiakvaario on valmis. Tilasta löytyy neljä työpistettä, joista yksi on esteetön säädettävällä sähköpöydällä. Akvaarioon opiskelija pääsee omatoimisesti tentti-ilmoittautumisen jälkeen pin-koodilla ja tietokone sekä EXAM-järjestelmä toimivat tutuilla HAMKin tunnuksilla. Tenttitilanne taltioidaan video- ja äänivalvonnan avulla. Tentti tehdään opettajan ohjeiden ja määritysten mukaisesti joko suoraan EXAM-tenttijärjestelmään kirjoittaen tai esim. Office-ohjelmia hyödyntäen. Tentin tekemisen jälkeen opettaja pääsee arvioimaan tentin omassa EXAM-näkymässään ja opiskelija näkee myöhemmin palautteen ja arvioinnin EXAMista. Mahdollisia liitäntöjä esim. Peppi/Pakki-järjestelmiin selvitetään myöhemmin.

Tällä hetkellä pääkäyttäjät tutustuvat järjestelmään ja tekevät samalla ohjeistusta käyttäjille. Huhtikuun aikana innokkaimmat testaajat pääsevät sitten tutustumaan Riihimäen tenttiakvaarioon. EXAM-tarina jatkuu tässä blogissa ja sisäisesti HAMKin Yammerissa. Ole kuulolla!

Miikka Ruusunen, It-projektipäällikkö, Opiskelun ja työskentelyn verkkopalvelut. EXAM-käyttöönottoprojektin vetäjä

Leave A Reply