Joustoa tenttimiseen

1

HAMK on liittymässä mukaan EXAM-konsortioon, joka on edistänyt sähköisen tenttimisen käytänteitä jo muutaman vuoden ajan. Opiskelija pystyy jatkossa tekemään joustavammin esim. kypsyysnäytteitä tai uusintatenttejä tenttiakvaariossa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Tämä vastaa suoraan HAMKin strategiseen tavoitteeseen, jossa digitaalisuuden avulla mahdollistetaan ja tehostetaan ajasta riippumatonta toimintaa. Ensimmäiset tenttiakvaariot rakennetaan HAMKissa Riihimäelle ja Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen, missä pilotit käynnistyvät jo keväällä 2017.

Tenttiakvaario rakentuu EXAM-tenttijärjestelmästä ja fyysisestä tenttitilasta, jossa on tallentava kamera- ja äänivalvonta. Lisäksi tilan käyttöä seurataan sähköisen kulunvalvonnan avulla. Opiskelija pystyy ilmoittautumaan hänelle avoinna oleviin tentteihin etukäteen ja varaamaan itselleen sopivan ajan. Tilaan opiskelija pääsee itsenäisesti, jonka jälkeen hän voi suorittaa tentin valvotusti ja opettajan asettamin rajoituksin. Rauhallinen ja esteetön tila sekä joustavuus ajankohdassa antaa opiskelijalle mainiot mahdollisuudet valmistautua tenttiin tai kypsyysnäytteeseen.

EXAM-tenttijärjestelmä mahdollistaa myös opettajan näkökulmasta uuden tenttimuodon ja toisaalta haastaa samalla uudenlaiseen toimintaan. Koko opiskelijaryhmän, samanaikaisesti luokkahuoneessa tehtävän, tentin sijaan opettaja voi suunnitella sähköisen tentin, jonka opiskelija suorittaa vapaasti esim. kuukauden ajanjaksolla. Vaihtoehtoisesti opettaja voi tehdä esim. yksilöllisen uusintatentin tai kypsyysnäytteen opiskelijalle. Opettaja rakentaa järjestelmään siis omia kysymyspankkejaan, joiden avulla hän pystyy muodostamaan yleisiä tai henkilökohtaisia tenttejä opiskelijoille. Arviointi nopeutuu osin automaattisen arvioinnin avulla ja tentit arkistoituvat turvallisesti järjestelmään.

EXAM-järjestelmää kehitetään jatkuvasti EXAM-konsortion toimesta ja tulevaisuuden tavoitteena on tilojen yhteiskäyttöisyys. Parhaassa tapauksessa opiskelija voisi siis suorittaa tentin toisen korkeakoulun tenttiakvaariossa. Tällä hetkellä tenttiakvaariossa suoritettava tentti sijoittuu verkossa etänä sekä ilman valvontaa suoritettavan ja perinteisen valvotun luokkahuonetentin välimaastoon. Hyödyntäen pilottien kokemuksia HAMKissa tullaan määrittämään strategiaa tukevat digiajan tenttikäytänteet, joissa huomioidaan eri tenttimuodot ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus.

Käyttöönoton etenemistä ja kokemuksia voi seurata tästä Digi-HAMK -blogista. Opiskelijat ja opettajat voivat esittää tarkempia kysymyksiä ja kommentteja HAMKin Yammerissa.

 

Miikka Ruusunen, It-projektipäällikkö, Opiskelun ja työskentelyn verkkopalvelut. EXAM-käyttöönottoprojektin vetäjä

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: HAMKin tenttiakvaariot tulossa

Leave A Reply