Monialaiset opiskelijatiimit ratkomassa aitoja työelämähaasteita PDP:ssä 2/2

0

Maaliskuun puolivälissä tuli päätökseen 16 viikon HAMK Design Factoryn järjestämä toinen PDP (Product Development Project) -opintojakso ja nyt pääset tutustumaan opiskelijoiden projekteihin tarkemmin! Opintojakson aikana hevosalan liiketoiminnan opiskelijat, biotalouden insinööriopiskelijat, kestävän kehityksen opiskelijat sekä Forssan ammatti-instituutin opiskelijat työskentelivät monialaisesti aitojen projektitoimeksiantojen parissa. Lopputuotoksena syntyi 16 prototyyppiä, jotka esiteltiin 12.3.2021 PDP Final Galassa.

Tänä vuonna projektien painopiste on ollut kestävässä kehityksessä, joiden ympärille suurin osa toimeksiannoista rakentuivat. Opiskelijat syventyivät työskentelemään muotoiluajattelun parissa ja perehtyivät muun muassa projektisuunnitteluun, eläytymiseen, haastatteluihin, osto- sekä käyttäjäpersooniin, datan keräämiseen, affiniteettikaavioon, prototypointiin sekä kokeilemiseen. Työpajoja tarjottiin muun muassa 3D-mallinnukseen, graafiseen suunnitteluun, UI-suunnitteluun ja esiintymiseen. Työpajoihin osallistuminen oli vapaaehtoista ja niiden pohjalta pystyi suorittamaan opintopisteitä.

Ensimmäisellä viikolla ryhmäydyttiin ja jaettiin ryhmät toimeksiantojen mukaan. Empatian sekä kehittämisen kautta jatkettiin ongelman määrittelemiseen ja innovointiin sekä innovatiiviseen konseptisuunnitteluun. Prototyyppejä kehitettiin matkalla ja kokeiluja sekä testauksia tehtiin ideoille ja tuotteille. Näiden vaiheiden jälkeen keskityttiin prototyypin rakentamiseen sekä sen kokeilemiseen, kehittämiseen ja pitchaamiseen. Opintojakson lopussa opiskelijat esittelivät kehittelemänsä prototyypin opettajille, muille opiskelijoilla sekä toimeksiantajille Final Galassa. Alla pääset tutustumaan lyhyesti projekteihin sekä tiimien rakentamiseen ratkaisuihin.

Projektiesittelyt:

Järviseuden ammatti-instituutti (JAMI)

JAMIn projektitiimin toimeksiantona oli liikkuvan oppimisympäristön rakentaminen opetusrekkaan. JAMI hyödyntää liikkuvaa oppimisympäristöä opetuksessa ja rekan puoliperävaunuun kätkeytyy helposti eri tarpeisiin mukautuva tila. Tilaa voi hyödyntää kokous-, edustus- ja opetustilana sekä se sopii ympärivuorokautiseen käyttöön sisältäen taukotilan, saniteettitilat sekä yöpymismahdollisuuden. Opiskelijat rakensivat 3D-mallinnuksen sisätiloista, kalustuksen ja laskivat budjettia tilojen rakentamista varten. Tiimi tutustui projektin aikana erilaisiin kestäviin tilaratkaisuihin, säädöksiin sekä toiminnallisuuksiin.

 

Suomen tietoturva Oy

Projektitiimin toimeksiantona oli kehittää ratkaisu jäteastioiden täyttymisen, tyhjentämisen ja reittien optimointiin, jotta vältyttäisiin turhalta työltä. Tiimi lähti selvittämään asiakastyytyväisyyttä kyselyn avulla. Kyselyssä selvisi, että valtaosa asiakkaista pitää yrityksen toimintaa nopeana sekä kuljettajan toimintaan oltiin tyytyväisiä. Myös asiakaspalvelu sai kehuja.

Ratkaisuksi kehitettiin anturia, joka ilmoittaa täyttymisestä kuljettajille, joka voi ennakoida sekä tyhjennyksen sopivalle päivälle. Anturi ilmoittaa keltaisella, kun astia alkaa lähestyä täyttymistä ja punainen valo kertoo, että astia vaatii tyhjentämistä. Anturien ilmoitusten perusteella voidaan suunnitella kuljettajalle mahdollisimman optimaalinen ajopäivä. Turhien ajojen poistaminen säästää luontoa sekä kustannuksia. Tarkoituksena on vähentää kustannuksia sekä yritykseltä, että asiakkaalta.

Projektissa tehdyt toiminnot

FM-Haus

Projektin alussa oli tarve löytää ratkaisu rakennuselementtien lämmön ja kosteuden tarkkailemiseen. Tavoitteena oli suunnitella lähtökohdat anturijärjestelmälle asennukselle sekä ongelmien paikantamiselle. Tiimi kokeili ja tutki erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia anturille sekä vertaili erilaisia tekniikoita tiedonsiirtoon.

LoRanWan on langaton, nopea sekä vähätehoinen tiedonsiirtoverkko, jonka kautta on mahdollistaa lähettää tietoa vain tarvittaessa. Tämä mahdollistaa jopa kymmenen lisävuotta anturin akunkestolle, jolloin myös akkujen vaihtokustannukset pienenevät. Anturi lähettää tietoa vastaanottajalle sähköpostiin, mikäli säädetyn raja-arvon ylittyminen tapahtuu. Saapuvan tiedon voi visualisoida, jolloin muutoksia on selkeämpi seurata. Anturien avulla rakennusten huolto sekä kunnossapito helpottuu ja ongelman paikantaminen on helppoa ja nopeaa.

Lasimäki, kävelyreitti

Lasimäen kävelyreitti tarina

Lasimäen kävelyreitin tiimin tavoitteena oli kehittää Iittalan Lasimäen alueen viihtyvyyttä sekä kasvattaa kävijämäärää. Alueella on kaunis kävelyreitti, jonka tunnettavuutta sekä käyttömäärää haluttiin lisätä. Opiskelijat tarinnallistivat reitin, loivat nettisivut ja rakensivat QR-koodin taakse toimivan sivuston, josta löytyy kuva, tarina ja äänite. Äänite kertoo tarinaa ja jokaiselta pisteeltä löytyy eri tarina. Pisteillä voidaan lukea QR-koodi mobiililaitteella, jonka takaa löytyy koko perheelle soveltuva toiminnallinen ja fiktiivinen keskiaikaan ja Lasimäen ympäristöön keskittyvä tarina. Tarinan löytää mahdollisesti pian Lasimäen ympäristöstä!

Lasimäki, POP-UP

Lasimäen POP-UP tiimi lähti kehittelemään vuokrattavaa myyntikojua myyjille. Tiimi suunnitteli kaksi erikokoista kojua ja niihin kalustuksen sekä kustannusarvion. Erityisesti kiinnitettiin huomiota kojujen muokattavuuteen, liikuteltavuuteen sekä ekologisuuteen. Kalusteiden materiaalina käytettäisiin puuta, energianlähteenä aurinkoenergiaa, lämmitys hoituisi säteilylämmittimellä sekä se sopisi ulkoisesti Lasimäen ympäristöön.

Tiimi rakensi suunnitelmastaan 3D-mallinnuksen sisä- sekä ulkopuolelta havainnollistamaan kojua. Tämän lisäksi tiimi rakensi kolme tulomahdollisuutta kumpaankin kärryyn. Budjettiin laskettiin kojujen kustannusarvio rakennusmateriaaleista, kalusteista ja kahden ihmisen palkalla. Tulot he laskivat ihanteellisen, optimistisen sekä inhorealistisen mallin mukaan, jotta voidaan ennakoida erilaiset skenaariot tulojen kanssa.

Pilvenmäen ravirata

Pilvenmäen raviradan projektissa pyrittiin kehittämään asiakaskokemusta raviradan ympäristössä. Tiloihin haluttiin hyödyntää asiakkaiden osallistamista sekä herättää erilaisia aisteja kuten esimerkiksi ääntä. Olemassa olevan nostalgiahuoneen tilan pohjapiirrustus sekä sisustusta suunniteltiin uudelleen mahdollisimman mukavan kokemuksen saavuttamiseksi.

Nostalgiahuoneen viereen on suunnitteilla tarinahuone, jonne asiakkaat voisivat tuoda ja kerätä omia muistojaan Pilvenmäen raviradalta. Tarinahuoneen kaveriksi tulisi myös elokuvahuone, jossa pyörisi vanhoja ravien filmauksia menneisyydestä. Filmauksia näytettäisiin kaitafilmiprojektorilla aidon tunnelman luomiseksi. Molempien tilojen sisustus ja ulkonäkö suunniteltiin myös uudelleen ja näihin rakennettin budjetti. Kestävän kehityksen näkökulma huomioiden tiimi keräsi myös kehityslistan kohteista, jotta toiminnoista saataisiin kestävämpiä. He toivat esiin mm. lämmitystavan vaihtamisen vihreämpään, valaistuksen vaihtamisen ledeihin sekä ruokahävikin minimoimisen ravintolassa.

HAMK Biotalousosaamisen yksikkö

HAMK Biotalousosaamisen yksikön toimeksiannossa pureuduttiin yksintyöskentelyn turvallisuuden parantamisesksi. Projektitiimi kehitti Solo9 -turvajärjestelmän, joka turvaa päivystäjän työskentelyä ollessaan yksin. Laite itsessään on hieman kolikkoa suurempi sensori, joka yhdistyy bluetoothin kautta mobiilisovellukseen. Laite osaa hälyttää apua itsenäisesti, mikäli se ei havaitse liikettä, jopa puhelimen rikkoutuessa. Opiskelijatiimi kävi esittelemässä projektia eri yksiköille ja vastaanotto oli erittäin hyvä. Seuraavana vuorossa olisi laitteen kokeileminen aidossa työympäristössä sekä jatkokehittäminen.

Forssan kaupunki

Forssan kaupungin toimeksiannossa opiskelijatiimi lähti rakentamaan Technical/Educational visits – vierailukonseptia Forssan Kehräämön kampukselle. Asiantuntijavierailut ovat kysyttyjä ja kansainväliset matkajärjestävät toivovat valmiiksi järjestettyjä vierailuja. Alueella on vahva biotalouden ja kestävän kehityksen osaaminen, joiden ympärille vierailua lähdettiin rakentamaan.

Projektin aika rakentui esite, aikataulu sekä tarkka blueprint-ohjeistus kierroksen järjestäjälle. Prototyypiksi tiimi esitteli valmiin HAMKin visuaalista ilmettä mukailevan esitteen niin sähköisessä kuin taitetussakin versiossa.

Loput projektiesittelyt voit lukea täältä!

Product Development Project (PDP) on järjestetty Häme Design Factory -hankkeessa.

Leave A Reply