Oman koulutuksen markkinointi osana opintoja

0

Opiskelija voi saada opintopisteitä oman koulutuksensa markkinoinnista. Markkinointi voi koostua muun muassa messuesittelyistä, kouluvierailuista, koulutuksen esittelystä vierailijaryhmille, valokuvauksiin osallistumisesta, bloggaamisesta ja sosiaalisen median kanavien päivittämisestä. Markkinointiin liittyvät omat projektit ovat myös mahdollisia tapoja toteuttaa opintoja. Markkinointityöllä opiskelija voi kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä niin itsensä kuin koulutuksensa markkinointia. Näiden taitojen harjoittelusta on hyötyä esimerkiksi työhakua ajatellen.

Sonja Kauppi on ollut mukana biotalouden insinööriopiskelijoiden markkinointitiimissä opintojensa alusta alkaen.
-Toisena koulupäivänä mulla oli mukana kamera, kun kävimme tutustumassa Elonkiertoon Jokioisilla ja meidän tuutorimme tuli kysymään, kiinnostaisiko mua koulutuksen markkinointi, koska kuvaajalle olisi tarvetta. Lähden ennakkoluulottomasti mukaan uusiin juttuihin ja sillä tiellä vieläkin ollaan, Sonja naurahtaa.

Sonja ei aivan kylmiltään lähtenyt mukaan markkinointitiimiin, sillä hän on jo ennen opiskeluaikaa toiminut festaripromoottorina, kirjoittanut omaa blogia ja harrastanut pitkään valokuvaamista. Oman blogin kirjoittamisen Sonja aloitti jo 12-vuotiaana ja hän on kasvanut aikakaudella, jolloin Facebookin rinnalle on syntynyt uusia ja erilaisia sosiaalisen median kanavia.
-Blogissa kerroin mun päivistä ja esittelin mun valokuvia. Se oli kuin päiväkirja ja tavallaan samankaltaista sisältöä kuin nykyään jaan sosiaalisessa mediassa. Some on mulle luonteva tapa kommunikoida, koska mun sukupolvi on kasvanut kännykkä kädessä, Sonja kertoo.

Vaikka Sonja on aktiivisesti mukana myös koulutuksen esittelyissä messuilla ja vierailuilla, sosiaalinen media kiinnostaa häntä vahvasti.
-Somessa oman viestinnän vaikutus näkyy heti ja kohderyhmän kanssa pystyy olemaan eri tavalla vuorovaikutuksessa kuin perinteisessä printtimediassa. Somessa omasta työstä saa palautteen heti tykkäysten ja kommenttien muodossa ja voi kehittää omaa työtään sen pohjalta, Sonja kuvailee kiinnostustaan somemarkkinointiin.

-On ollut mukavaa vaihtelua muulle opiskelulle päästä tekemään markkinointia. Olen aina tykännyt tehdä visuaalisia juttuja ja olen tosi sosiaalinen, joten tää oman koulutuksen markkinointi on mulle enemmänkin rentouttavaa tekemistä rankan opiskelun vastapainoksi. Oli yllättävää päästä toteuttamaan tätä puolta itsessään inssiopinnoissa, Sonja sanoo.

Myös muissa opinnoissa näkyy Sonjan kiinnostuksen kohteet. Toisena vuotena opinnot suoritetaan opiskelijoiden omissa insinööritoimistoissa ja omassa toimistossaan Sonja vastaa toimiston dokumentaatiosta ja visuaalisesta ilmeestä. Sonja on myös suorittanut someprojektin Envor Groupille ja tulee kesällä Kotipitsassa työskentelyn ohella tekemään vastaavan projektin Forssan ravintolalle.

Sonjaa kiinnostaa tekniikka ja hän oivaltaa helposti, kuinka käyttää itselle uusia laitteita. Hän voi viettää tietokoneella pitkiäkin aikoja tutkien erilaisia asioita verkossa, pelaten ja kavereiden kanssa jutellen. Sonja on pohtinut, että valmistuttuaan voisi työskennellä ympäristöalan yrityksessä sosiaalisen median asiantuntijana tai data-analytiikan projektien parissa. Sonjan mielestä parasta olisi, jos työssä voisi yhdistää näitä mielenkiinnon kohteita.

Teksti ja kuvat:

Katja Pouta, Yritysyhteistyöhenkilö, Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous, Forssa

Leave A Reply