Opiskelijat mukana HAMKin tutkimustoiminnassa

0

HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech tarjoavat opiskelijoillemme mahdollisuuden päästä tutustumaan tutkimusyksikköjen toimintaan monipuolisesti muun muassa erilaisten hankkeiden, projektien, tilaustöiden ja opinnäytetöiden kautta. Lue alta esimerkkejä siitä, miten opiskelijat ovat olleet mukana jokaisen neljän yksikön toiminnassa!

Onnistumisia myös poikkeusaikana

Biotalouden tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen kehitysprojekti-moduuli antoi opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamista projektitoimeksiannon kautta. Yhdeksi projektiksi opiskelijoille valikoitui HAMK Bio-tutkimusyksikön toimeksianto liittyen Hyvää Karjalle-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa rehuresurssien käyttöä ja tutkia rehun pilaantumisen etenemistä aumasäiliössä pistemäisen lämpötilamittauksen avulla.

HAMKin opiskelijat pääsivät seitsemän hengen tiimeissä kehittämään työkalua pistemittauksen analysointiin, ja simulaation avulla opiskelijat pohtivat pistemittauksen optimaalista sijoittelua. Kehitysprojektin tavoitteena oli luoda kolmiulotteinen malli rehusiilosta, lisätä siihen lämmönjohtumislaskelmia ja arvioida, kuinka monta anturia lämpötilan mittaamiseen tarvittaisiin. Yhteistyökumppanina oli Quanturi Oy, jonka lämpötilaa mittaavat anturit olivat asennettu rehusiiloihin.

Poikkeusaika pakotti kehitysprojektin toteutettavaksi kokonaan verkossa. Tiimeittäin opiskelijat jakoivat kehitysprojektin osaamis- ja vastuualueita. Esimerkiksi projektipäällikön vastuu jaettiin kahden opiskelijan kesken. Opiskelijat saivat ohjausta sovitusti kerran viikossa ja joustavasti tarpeen mukaan. Asiantuntijaohjaaja, tutkimuspäällikkö Olli Koskela HAMK Smart-tutkimusyksiköstä koki opiskelijoiden ohjaamisen verkossa onnistuneeksi muun muassa opiskelijatiimin oman aktiivisuuden ja työn visuaalisen luonteen vuoksi.

Projektin lopputuloksena syntyivät mallit, joihin on simuloitu lämmönjohtumista erivärisinä alueina ja vyöhykkeinä kappaleessa. Tutkimusyksikön toimeksiantaja ja HAMK Bion tutkijayliopettaja Ilpo Pölönen kertoo projektin hyödyiksi lopputuloksen lisäksi sen, että opiskelijayhteistyö tuotti uusia näkökulmia. Myös hankkeen yhteistyökumppani, Quanturi Oy:n edustaja oli vaikuttunut opiskelijoiden paneutumisesta ja lähestymistavasta asiaan.

Voit lukea jutun kokonaisuudessaan blogista.

Tilaustyö KONEelle

Kesällä 2020 hissiyhtiö KONEelle tilaustyönä kehitetty ohjelmisto toteutettiin HAMK Smart tutkimusyksikössä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijan, Genrikh Ekkermanin ja henkilökunnan yhteistyönä. Ohjelmiston, joka järjestelee uudelleen tuotantolinjalle saapuvia tilauksia, tarkoitus on tehostaa tuotantoa automaation kautta.

Projektissa mukana ollut HAMK Smart-tutkimusyksikön data-analyytikko Olli Niemitalo tuotti KONEelle demon tilausten järjestyksen automaattisesta optimoinnista.  Demossa ongelmaa lähestyttiin kauppamatkustajan ongelmana, jossa kauppamatkustajan tulee kulkea kaikkien kaupunkien kautta lyhintä mahdollista reittiä. Tässä tapauksessa kaupunkeja vastasivat tuotteet ja etäisyyksiä lavanvaihtojen määrä. Syntyi ohjelmisto, jolla tilausten järjestys voitiin optimoida automaattisesti, ja lavan vaihtojen määrä laskettiin vähenevän puoleen alkuperäisestä nimenomaan optimoinnin ansiosta. Projektissa mukana ollut 3.vuoden sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Genrikh Ekkerman ratkaisi kauppamatkustajan ongelman geneettisen algoritmin avulla, jonka Niemitalo hioi toimintavarmaksi.

KONE on ollut tyytyväinen tähän ja aikaisempiin HAMKin kanssa toteutettuihin tutkimus- ja opiskelijaprojekteihin, ja myös uusia yhteistyöhankkeita on jo mietitty. Juha-Matti Kuparinen KONEelta oli tyytyväinen ohjelmistoprojektin nopeaan valmistumiseen, erityisesti huomioiden, että työ käynnistettiin kesäloma-aikaan sekä koronatilanteen asettaman vierailukiellon aikana.

Lue lisää projektista tiedotteista englanniksi tai suomeksi!

Biovärien avulla kohti kestävämpää tulevaisuutta

HAMK Tech on mukana kuusivuotisessa BioColour-hankekokonaisuudessa, jonka tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä luontoperäisien väriaineiden tuotantoon ja käyttöön sekä löytää vähemmän luontoa kuormittavia väriaineita. Lisäksi hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia.

HAMK Tech tutkii hankkeessa luontoperäisten väriaineiden sovellettavuutta eri käyttökohteissa ja olosuhteissa. Uusien bioväriaineiden käyttökohteita ovat muun muassa tekstiilien värjäys, pakkausmateriaalien painatukset ja erilaiset pinnoitteet, kuten maalit.

Korkeakoulujen lisäksi hankkeessa on mukana yrityksiä, mutta myös opiskelijat ovat päässeet mukaan hankkeeseen muun muassa opinnäytetöiden merkeissä. HAMKin alumni Roosa Helander teki kevään 2020 aikana opinnäytetyönsä BioColour-hankkeeseen. Roosan opinnäytetyössä tutkittiin peltokasvi värimorsingosta saatavalla indigolla pinnoitettujen puunäytteiden värinkestoa kiihdytetyssä olosuhdetestissä. Opinnäytetyössä tutustuttiin myös indigopigmentin uuttamiseen väritattaresta Lepaan puutarhaoppilaitoksella.

Roosan opinnäytetyöhön voit tutustua täältä, lisätietoa BioColourista löydät hankesivuilta.

Tekoälystäkö ratkaisu tulevaisuuden opinto- ja uraohjaukseen?

Jatkuva oppimisen tarve uudistuvassa työelämässä, siirtymä koulutuksen ja työelämän välillä sekä laajeneva etänä opiskelevien joukko haastaa vakiintuneet opinto- ja uraohjausmallit. Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hankkeessa pyritään selvittämään, voisiko teknologian avulla löytää ratkaisuja monimuotoistuvien koulutus- ja urapolkujen ohjaukseen, vaikkakaan teknologia ei voi täysin korvata kasvokkain tapahtuvaa ohjausta.

HAMKin osatoteuttamaan hankkeeseen on päässyt ottamaan osaa myös opiskelijat. Esimerkiksi tällä hetkellä HAMKissa tehdään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä hankkeeseen.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin sen sivuilla.

Kirjoittaja: Maria Tams
Kuvat: HAMKin kuvagalleria

Kiinnostuitko opinnoista tutkimusyksikössä? Lue lisää sivuiltamme!

Leave A Reply