UKK – Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)

0

Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutuksessa opit ymmärtämään ympäristöarvoja ja kiertotalouden haasteita sekä soveltamaan uusinta teknologiaa. Mitä koulutus pitää sisällään ja miten siihen haetaan? Näihin ja moniin muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löydät vastaukset oheisesta blogijutusta!

Miten haen opiskelemaan koulutukseen?

Äykkään ja kestävän muotoilun koulutukseen haetaan opiskelemaan kevään yhteishaussa. Hakulomake täytetään opintopolku.fi-sivustolla. Tarkat ajankohdat ja ohjeet löydät täältä.

Miten opiskelijat valitaan? Millainen valintakoe on?

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeissa mitataan alalle soveltuvuutta, motivaatiota alalle, luovaa ongelmanratkaisua, teknistä osaamista ja visuaalista esittämisen taitoa. Hakijan on ilmoitettava, mikäli hän ei kutsun saatuaan osallistu koulutuksen valintakokeeseen. Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkään ja kestävän muotoilun koulutuksen valintakoe on ehdoton edellytys valituksi tulemiselle.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (min 50 p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Kuinka kauan opinnot kestävät?

Koulutus kestää keskimäärin neljä vuotta ja artenomin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Aiempi muotoilualaan liittyvä osaaminen voidaan huomioida opinnoissasi, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Lue blogistamme, kuinka muotoilun opiskelija Laivi on opiskellut nopeutetussa tahdissa. 

Mitä eri suuntautumisvaihtoehtoja (profiileja) minulla on valittavanani? Mitä muuta voin opiskella?

Sinun tulee valita oma profiilisi valintakokeiden yhteydessä. Voit suuntautua johonkin kolmesta profiilista (eli pääaine), jotka ovat

  • vaatetus
  • jalkine
  • lasi ja keramiikka

Syvennät osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan. Voit valita opintokokonaisuuksia myös toisista HAMKin koulutuksista tai muista korkeakouluista. Voit hankkia osaamista myös opiskelijavaihdossa suoritetuista kansainvälisistä opinnoista.

Voit laajentaa osaamistasi myös seuraavissa aihealueissa:

  • yrittäjyys
  • liiketoiminnan kehittäminen
  • tekstiilin osaaminen
  • älykäs muotoilu
  • kestävä muotoilu

Millä kielellä opinnot ovat?

Opetus tapahtuu opintojen ensimmäisenä vuonna pääosin suomen kielellä. Toisesta vuodesta eteenpäin opetuskielenä on englanti. Opintojen ohjausta saa suomeksi läpi opintojen.

Millaista muotoilun opiskelu on ja millaisessa ympäristössä opiskelu tapahtuu?

Tutkinto toteutetaan päivätoteutuksena, jolloin opiskelet päivittäin ja kokopäiväisesti.

Opiskelu tapahtuu muotoilun oppimisympäristöissä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen tiloissa Visamäessä. Opiskelet muotoilun studioympäristöissä, joissa opit soveltamaan teoriaa käytäntöön tekemisen kautta. Muotoilun opiskelu on työelämälähtöistä ja opiskelijana sinulla on laajat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alan yritysten kanssa erilaisissa projekteissa.

Tutustu muotoilun opiskeluun blogissamme!

Mitä muotoilun opinnot pitävät sisällään?

Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana hahmotat tuotteiden/palveluiden suunnittelun ja valmistuksen työskentelyprosessin ja opit muotoiluosaamista. Hankit myös ymmärrystä kestävästä ja älykkäästä muotoilusta sekä syvennät käsitystä tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teollisesta toimintaympäristöstä. Pääset myös soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön ensimmäisessä työharjoittelussasi.

Myöhemmin opinnoissasi pääset soveltamaan ammattialasi osaamista monialaisissa projekteissa ja hyödyntämään muotoilun menetelmiä käyttäjätiedon hankinnassa. Harjoittelet myös jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä erilaisissa projekteissa ja hiot ammattimaista toimintaa sekä suunnitelmallisuutta ja tutkimuksellisuutta. Pääset myös soveltamaan älykkään ja kestävän muotoilun periaatteita työskentelyssäsi ja kehität taitoja toisessa työharjoittelussasi. Lisäksi teet opinnäytetyön. Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan täällä.

Opinnot koostuvat 15 opintopisteen moduuleista. Koulutuksen rakenteen näet moduulikartasta, johon voi tutustua täällä.

Miten Älykäs ja kestävä muotoilu eroaa aiemmasta muotoilun koulutuksesta?

Koulutuksen sisällöissä painotetaan aiempaa enemmän ympäristöarvoja ja ymmärrystä kiertotalouden haasteista sekä uusien teknologioiden osaamista ja kykyä soveltaa niitä muotoilussa. Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät vastuulliseen ja tiedostavaan muotoilutyöhön, joka huomioi ekologiset, sosiaaliset, eettiset ja taloudelliset ulottuvuudet.

Haluan opiskeluaikana myös kansainvälistä kokemusta, miten tämä onnistuu?

Muotoilijan työ on usein kansainvälistä ja koulutuksessa rohkaistaankin kansainväliseen opiskeluun. Yhteydet lukuisiin ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin tarjoavat hyvät mahdollisuudet opiskeluun (kv-vaihto) sekä työharjoitteluun ulkomailla.

Lue muotoilun opiskelija Sohvin vaihtokokemuksista Englannissa.
Lue muotoilun opiskelija Miran vaihtokokemuksista Japanissa.

Lisäksi opiskelun aikana voi tarjoutua mahdollisuuksia ottaa osaa myös esimerkiksi kansainvälisiin projekteihin tai muuhun kv-yhteistyöhön. Esimerkiksi vaatetusmuotoilun opiskelijoilla oli yhteistyöprojekti hollantilaisten floristiopiskelijoiden kanssa. Voit lukea projektista lisää täällä.

Lisätietoja koulutuksesta:

Aija Lundahl, opintojen ohjaaja
Puh. +358 50 5745 292
aija.lundahl@hamk.fi

Mirja Niemelä, koulutuspäällikkö
Puh. +358 50 5745281
mirja.niemela@hamk.fi

 

Leave A Reply