Diili -tekojen kautta!

0

Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat haastetaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana tekemään yrityksille diilejä, kokeiltuja ratkaisuja aitoihin liiketoiminnan kehittämisen haasteisiin. Diiliopinnoissa oppiminen tapahtuu opiskelijatiimeille annetuissa aidoissa työelämän liiketoimintahaasteissa. Opiskelijat saavat viiden viikon aikana joka viikko uuden Diili haasteen ja heillä on kaksi viikkoa aikaa ratkaista haaste.

Tykkäsin, että tekemämme työ vaikutti oikeasti yrityksiin. Alussa oli vaikea keksiä ideoita, koska luovuustaidot eivät olleet hyvällä tasolla.

Opiskelijan kommentti

Mitä käytännössä tehdään?

Diiliopinnoissa opiskellaan neljän oppijan tiimeissä, jokainen oppija pääsee tekemään ja oppimaan itselleen uusia asioita eri rooleissa. Jokainen Diili haasteen ratkaisu noudattelee etsi, oivalla, kehitä, kokeile ja reflektoi vaiheita. Toimeksiantoja saadaan erilaisilta tosielämän yrityksiltä. Haasteita ratkaistavaksi ovat antaneet esimerkiksi HPK Liiga Oy, Fiskars Oyj Iittalan lasitehdas, Lammin säästöpankki, Ambientia Oy, jne.

Aluksi etsitään sitä mistä Diilitoimeksiannossa on kyse, kuka sen esittää? Miksi se esitetään? Mitä tiimi tietää toimeksiantoon liittyen? Mitä pitäisi tietää? Keneltä voisi kysyä apua ja asiantuntemusta? Mistä etsitään tietoa? Käytännössä etsimisvaiheessa tehdään usein lukemalla, kirjoittamalla, keskustelemalla perehtymistä, laaditaan kysymyslistoja, ja pyritään havainnoimaan tai ainakin kuvittelemaan käyttäjiä aidoissa käyttötilanteissa. Kun tiimi tuntee saavuttaneensa riittävän perehtyneisyyden, tiimi siirtyy määrittelyn vaiheeseen.

Määrittelyn ja oikeastaan oivaltamisen vaiheessa tiimi antaa löytämälleen tiedolle merkityksen, muodostamalla oman näkemyksen haasteesta, ilmiöstä, ihmisistä, joita ilmiö ja haaste koskee ja siitä mikä on tärkeää ja merkityksellistä erityisesti haasteen kohteena oleville käyttäjille. Tässä vaiheessa oppimistyönä tehdään tyypillisesti tulkintoja, annetaan merkityksiä, tunnistetaan asioita ja teemoja, kerrotaan ja kirjoitetaan tarinoita, jäsennetään ja ryhmitellään löydöksiä, määritellään tietoa ja näkemyksiä, kuvataan mahdollisuudet ja asetetaan suunnittelu, muotoilu ja kehittämishaaste omin sanoin kysymyslauseeksi ”miten me ratkaisisimme…?”

Opin keksimään erilaisia ideoita mm. ”out of the box”. Tietenkin opin työskentelyä tiimissä. Löysin hyödyllisinä myös erilaiset työkortit.

Opiskelijan kommentti

Kehittämisen vaihe starttaa ratkaisujen ideoinnilla, ideoiden ryhmittelyllä, ideoiden arvioinnilla niiden vaikuttavuuden ja toteutettavuuden näkökulmista, valittujen ideoiden tai ideayhdistelmien muuntaminen visuaalisiksi, muotoilluiksi, esitettäviksi ja jaettaviksi konsepteiksi, joihin tiimin jäsenet voivat muutoksia, ehdotuksia, vaihtoehtoja erilaisten kokeilujen avulla.

Kokeiluvaiheessa konsepti muotoillaan ja suunnitellaan prototyypeiksi, joita tarjotaan käyttäjille kokeiltavaksi. Kokeilujen perusteella viimeistellään ratkaisu ja jaetaan toimeksiantajille. Kokeiluvaiheen oppimistöitä ovat prototyypit, esitteet, valemainokset, esitykset, roolipelit, tarinat, myyntipuhe-esitykset, myyntipuhe, kokeilujen suunnittelu ja toteutus. Lopulliseen ratkaisuehdotukseen huomioidaan kokeiluissa saadut löydökset ja niiden perusteella määritetyt menestystekijät.

Lopuksi reflektoidaan mitä tehtiin? Miten tehtiin? Mitä opittiin? Mitä tuotoksia saatiin aikaiseksi? Mitä palautetta toimeksiantajat antoivat ratkaisusta ja sitten juhlitaan menestymistä! Ja koko tekemisen aikana opiskelijoille syntyy verkostoa, osaamisen identiteetti ja osaamisen itsetunto kasvaa.

Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory
Anni Pajunen, Opiskelija-assistentti, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Leave A Reply