Miten virtuaalinen Amazing Business Train toteutettiin? / How was the Virtual Amazing Business Train implemented?

0

Amazing Business Train on perinteisesti ollut junamatka Hämeenlinnasta Tampereen kautta Ouluun ja takaisin. Junamatkan aikana monikansalliset opiskelijatiimit kehittävät ympäristöä muovaavia innovaatioita erilaisia liiketoimintamuotoilun työkaluja hyödyntäen. Kahdestoista Amazing Business Train oli tarkoitus toteuttaa alun perin maaliskuussa 2020, mutta se jouduttiin perumaan vain muutamaa päivää ennen lähtöä maailmanlaajuisen koronaviruspandemian alkamisen vuoksi. Pettymys oli ymmärrettävästi osallistujien ja ohjaajien osalta suuri. Silloin päätettiin jäädä odottamaan ajankohtaa, jolloin ABT voitaisiin järjestää uudelleen.

In English below!

Ensimmäistä kertaa virtuaalisena

Vuotta myöhemmin, keväällä 2021, junamatkaa ei ollut vieläkään mahdollista toteuttaa. Suhteellisen lyhyen harkinnan jälkeen järjestäjätiimi päätti kokeilla, voitaisiinko Amazing Business Train toteuttaa virtuaalisena. HAMK historian ensimmäinen virtuaalinen ABT saatiin rakennettua ja se toteutettiin huhtikuussa 2021. Toteutukseen saatiin sisällytettyä ABT:lle tyypillisiä piirteitä kuten intensiivisyys, monikansallinen tiimityöskentely ja kannustava yhteishenki. Virtuaalisesta toteutuksesta muodostui melkoisen tiivis paketti, kuten alkuperäinen Amazing Business Train -matkakin on ollut. Tämänkertainen toteutus sisälsi lopulta yhteensä neljän päivän edestä työskentelyä, joista kaksi oli yhteisiä workshop-tyylisiä intensiivipäiviä. Amazing Business Trainin suorittaneet opiskelijat ansaitsevat 5 opintopistettä.

Virtuaalinen ABT huipentui kolmen (3) minuutin mittaisiin Pitch deck -esityksiin, joissa opiskelijat esittelivät liiketoimintaideansa. Pitchauksillaan opiskelijat osallistuivat neljä kertaa vuodessa järjestettävään Linkroom -hakuun.

Virtuaalisen Amazing Business Trainin studio
Virtuaalisen ABT:n ohjausluennot lähetettiin Hämeenlinnan kampukselle rakennetulta studiolta.

Virtuaalinen toteutustapa tuki monikansallisuutta

Amazing Business Train on kaikille HAMKin opiskelijoille avoin valinnainen toteutus. Toteutukselle on aiemmilla kerroilla osallistunut sekä suomalaisia että ulkomailta kotoisin olevia opiskelijoita ja siten ABT:lla on suomen kielen lisäksi käytetty yhteisenä työskentelykielenä enimmäkseen englantia.

Virtuaalinen toteutus osoittautui monikansallisuutta tukevaksi toteutustavaksi. Virtuaalinen toteutus mahdollisti sen, että monet kansainväliset opiskelijat pystyivät osallistumaan toteutukselle kotoaan käsin ympäri maailman. Tämä tarjosi opiskelijoille erinomaisen tilaisuuden tutustua eri aikavyöhykkeillä tapahtuvaan kansainväliseen tiimityöskentelyyn ja mahdollisuuden kurkistaa erilaisiin kulttuureihin ja työskentelyn olosuhteisiin.

Työskentelyä kolmella alustalla

Virtuaalinen toteutus tapahtui käytännössä kolmella alustalla. Kaikki yhteiset luentosessiot toteutettiin Zoomissa. Yhteisillä luentosessioilla keskusteltiin toteutuksen keskeisistä teemoista, eri liiketoimintamuotoilun vaiheista, käytettävistä työkaluista ja tarkasteltiin opiskelijatiimien projektien etenemistä.

mies katsoo näyttöä, jossa näkyy miro.com -työskentelyalusta
Tiimityöskentelyn alustana toimi miro.com

Opiskelijoiden tiimityöskentelyn alustana toimi interaktiivinen tiimityöskentelyalusta, miro.com. Miro sopi tämän tyylisen aktiivisen työskentelyn alustana erinomaisesti, sillä se tarjoaa runsaasti erilaisia visuaalisia pohjia, työkaluja ja elementtejä, joiden avulla opiskelijat voivat visualisoida työskentelyään ja oppimistaan sekä sieltä löytyvät valmiina Amazing Business Trainilla hyödynnettäviä canvaksia, kuten esimerkiksi Business Model Canvas.

Virtuaalisella Business junalla viestintäkanavana toimi Microsoft Teams. Jokaiselle tiimille luotiin oma yksityinen kanava, jolla tiimin jäsenet voivat järjestää keskenään palavereja, käydä keskustelua chatissa ja jakaa tarvittaessa tiedostoja toisilleen.

Amazing Business Trainilla opiskelijoita ohjaavana tukimateriaalina toimi tälläkin kertaa working kit, joka toimii ikään kuin opiskelijan käsikirjana. Se sisältää esimerkiksi toteutuksen aikataulut, valmentajien yhteystiedot, esittelee liiketoimintamuotoilun vaiheet ja niiden keskeisimmät sisällöt sekä kertoo jokaiseen vaiheeseen kuuluvat oppimistehtävät. Working kit siis opastaa opiskelijaa intensiivisen kokonaisuuden läpi, toimii muistikirjana ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuden isot linjat. Liiketoimintamuotoilun työkaluina ABT:lla hyödynnetään työkortteja (esim. persona canvas ja business model canvas).

Mahdollisuuksien mukaan ensi kerralla Amazing Business Train palaa alkuperäiseen muotoonsa toisin sanoen nopeimmaksi kampukseksi. Pysy kuulolla!

 

How was the Virtual Amazing Business Train implemented?

The Amazing Business Train has been traditionally train trip from Hämeenlinna via Tampere to Oulu and back. Due the train trip, multinational student teams have been developed innovations that shape the environment by using different kind of business design tools. Twelfth Amazing Business Train was ordinally scheduled to take place in march 2020, but unfortunately it had to be cancelled only few days before departure due to the onset of a global coronavirus pandemic. Understandably, the disappointment was big for the participants and facilitators. It was decided to wait until the time, when ABT could be possible to reorganize.

For the first time as a virtual

After one year of hiatus, at spring 2021, it was still impossible to organize the Amazing Business Train trip. After a short thinking, the facilitator team was decided to do an experiment: Could Amazing Business Train be executed by virtual? The first virtual ABT was organized and it was executed in April 2021. Virtual implementation included many features typical traditional ABT, such as intensiveness, multinational team working and supportive team spirit. The virtual implementation included working worth of four (4) days, where two (2) were common intensive days with workshop style of learning. Participants who accomplished the ABT will get five (5) credit points.

Virtual ABT culminated to the three (3) minutes long Pitch Deck presentations where students were introducing their business ideas. Student teams participated to the Linkroom application with their Pitch Deck presentations.

Studio
The Zoom lectures were broadcasted from studio

The virtual implementation supported multinationality

Amazing Business Train enrollment is open to all students in HAMK and participants have been coming from many different backgrounds and home countries. The main working language is English.

Turned out that virtual implementation was great way to support multinational participation in Amazing Business Train. Many students from all around the world were able to participate this time when participation was possible from home office. This offered students great possibility familiarize themselves to international team working in many time zones and possibility to explore different cultures and studying conditions.

Working in three platforms

The virtual ABT was executed in three (3) platforms. All common sessions were held in ZOOM. During the joint session were discussed about the main topics of implementation, the different phases of business design, tools used and the progress of student team projects.

Used platform of student team working was miro.com, which is an interactive platform of team working. The Miro works very well in this kind of active working because it offers many different virtual models, tools and elements, which can be used in visualization of working and learning. Many used canvases in ABT can been found also from Miro.

ruutukaappaus miro.com -työskentelyalustasta
Used platform of team working was miro.com.

Microsoft Teams was used as communication channel during virtual Amazing Business Train 12. Every team has their own private channel were team members were able to organize their own meetings, send messages in chat and share documents if necessary.

Like in traditional Amazing Business Train trip, virtual ABT has also its own working kit. Working kit is guiding student support material. It includes for example schedules, staff contact information, introductions of business design phases and the learning assignments for all phases. The working kit guides student through the intensive learning experience, works like an notebook and helps to outline big lines. Used business design tools in ABT are canvases, for example persona canvas and business model canvas.

If possible, next time Amazing Business Train will be return to its original form, in other words literally the fastest campus. Stay tuned!

 

Follow us on instagram @hamk_cschool

Leave A Reply