Business Design

0

Liiketoimintamuotoilun opinnot yhdistävät ketterästi oppimisen, muotoiluajattelun sekä tekemisen ja liiketoiminnan kehittämisen työkalujen käyttämisen ihan oikeissa liiketoimintahaasteissa. Liiketoimintamuotoilu on opittava ja toistettava lähestymistapa, ja prosessi menetelmineen, jota me kaikki voimme oppia!

Koulutus oli hyvin organisoitu, esitykset ja tehtävän annot selkeät, oli kiva seurata muiden töitä, se avarsi omaa katselukantaa. Alusta toimi kivasti, kun siihen pääsi sisään. Oikeat yritysesimerkit olisi ollut hyvä lisä ja tuonut konkretiaa korttien täytölle.

Opiskelijan kommentti Business Design opinnoista

Elämme verkostotaloudessa, joka on jatkuvassa kuluttajien käyttäytymisen, teknologioiden, trendien, ja markkinoiden muutoksessa. Muutos on epävarmuutta, ennalta arvaamattomuutta ja epätietoisuutta, joka tarjoaa mahdollisuuksia muotoilla uusia parempia liiketoimintoja ja uudelleen muotoilla olemassa olevia liiketoimintoja paremmiksi. Parempi liiketoiminta on ihmiskeskeistä, tekee oikeampia päätöksiä aikaisemmin, ratkaisut ovat puoleensavetävämpiä, kannattavampia ja elinvoimaisempia, epätietoisuus ja epävarmuus osataan valjastaa mahdollisuudeksi ja muotoilun menetelmiä opitaan yhdistämään strategiaan ja käyttämään liiketoiminnan luomisessa, kasvattamisessa ja kehittämisessä. Parempi liiketoiminta yhdistää muotoilun ja suunnittelun prosesseja, työkaluja ja menetelmiä päätöksenteossa.

Mistä on kyse ja mitä käytännössä tehdään?

Liiketoimintamuotoilulla pyritään parantamaan liiketoiminnan tekemistä, sisältöä ja sitä miten liiketoiminta näyttäytyy asiakaan ja käyttäjän kokemuksena. Sillä pyritään luomaan parempaa liiketoimintaa ratkaisujen haluttavuuden, kannattavuuden ja liiketoiminnan elinvoimaisuuden eli uudistumiskyvykkyyden näkökulmista. Liiketoimintamuotoilu yhdistää ja pyrkii luomaan arvoa niin asiakkaille, käyttäjille kuin liiketoiminnalle itselleen.

Business Design opinnoissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Liiketoimintamuotoilun työkalujen avulla voidaan rakentaa joko täysin uutta liiketoimintaa tai tutkia uudesta näkökulmasta vanhaa liiketoimintaa. Toimintamallin vahvuutena voidaan pitää sitä, että liiketoiminnan kehittäminen jaetaan selkeisiin paketteihin ja se rakennetaan vahvasti visuaalisten elementtien varaan.

Business Design opinnot haastavat niin opiskelijat vuorovaikutteiseen oppimiseen yhteistyössä kanssaoppijoiden, ratkaisujen käyttäjien ja ohjaajien kanssa. Opinnot antavat menetelmiä ja työkaluja niin palveluiden, tapahtumien, tuotteiden kuin liiketoiminnan kehittämisen. Liiketoimintamuotoiltavissa tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät kannattavuuden, toteutettavuuden sekä haluttavuuden elementit. Liiketoimintamuotoiluopinnoissa työskentelyn etenemistä ohjaavaa tuplasilmukkamalli eli valmistaudu, valitse näkökulma, rakenna ymmärrys, ideoi, tee prototyyppi, kokeile ja anna merkitys. Jokaiselle vaiheelle on rakennettu omat käytännön oppimistehtävät.

Vesa Tuomela, Lehtori, Liiketalous
Jukka Raitanen, Yhteisöpäällikkö, HAMK Design Factory
Anni Pajunen, Opiskelija-assistentti, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Leave A Reply