Opiskelijoiden kehittämä IRMELI taistelee hävikkiruokaa vastaan!

0

Tietojenkäsittelyn opiskelijat toteuttivat Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle ja Forssan yhteislyseolle mobiilisovelluksen, jonka tarkoituksena on ruokahävikin vähentäminen. IRMELI on nettipohjainen sivusto, johon opiskelija ilmoittaa milloin on tulossa syömään koulun ruokalaan. Tieto välittyy ruokapalveluyritykseen, joka näkee etukäteen ruokailijoiden määrän ja voi siten valmistaa oikean määrän ruokaa. Kokeilu on hyvä esimerkki Hämeen ammattikorkeakoulun yrittäjyysvuoden toiminnasta. HABA#17-18 lukuvuoden aikana tavoitteena on saada työelämälähtöinen projekti jokaiseen opintomoduuliin.

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Forssan kaupunki ovat toteuttaneet Alueelliset järkivihreät innovaatiot –hanketta muutaman vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on resurssiviisauden lisääminen, innovaatiotoiminnan tukeminen sekä vähähiilisten pilottien toteuttaminen Kanta-Hämeessä. Projektissa on ollut mukana myös Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka tarjoaa ateriapalveluita Forssassa muun muassa päiväkodeille, kouluille ja sairaalalle.

– On huomattu, että lukiolaiset saattavat mennä kouluruokailun sijasta muualle syömään. Silloin koulun heille varaamat ruoat menevät jätteeksi. Ruokahävikistä on keskusteltu paljon ja päätimmekin Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa tehdä aiheesta pilotin HAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Hävikkiruoan vähentäminen sopii mainiosti hankkeen toimenpiteeksi, kertoo Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeen projektipäällikkö Laura Vainio Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Ruokahävikin vähentämisen projektityö liittyi tietojenkäsittelyn koulutusalan ICT-projektiopintoihin. Ohjelmaa voi käyttää selaimen kautta tietokoneella tai älypuhelimella. IRMELIin kirjaudutaan anonyymisti (kuva 1). Ruokalista on sivustolla näkyvissä ja opiskelija valitsee päivät, jolloin hän tulee syömään. Lisäksi hän rastittaa ohjelmasta aikooko syödä liha- vai kasvisvaihtoehdon.

Kuva 1. Kuvakaappaus IRMELIstä.

– Tilaustyö alkoi lokakuussa ja tavoitteena oli luoda toimiva ohjelma, jonka avulla nähdään Forssan yhteislyseon ruokailijoiden määrä etukäteen. Aluksi ideoimme asiaa ryhmässä sekä tilaajan että Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeen projektipäällikön kanssa. Sitten jaoimme ryhmän jäsenille vastuualueet. Meillä oli kolme koodaria, päädokumentoija ja itse vastasin koko projektin etenemisestä sekä viestinnästä, opiskelijaryhmän projektipäällikkö Jaakko Eloranta kertoo.

IRMELI valmistui joulukuussa ja se esiteltiin Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ateriapalvelupäällikkö Jaana Ketoselle ja Forssan yhteislyseon rehtori Simo Veistolalle.

– Opiskelijat olivat todella sitoutuneita työhön ja toimivat hyvin tiiminä. Oli kiva katsoa, kun nuoret olivat innostuneita ja heillä oli yhteinen päämäärä tilaajan kanssa (kuva 2). Opiskelijat kantoivat hienosti vastuun työstä ja saivat työn valmiiksi aikataulun mukaan, kiittelevät Jaana Ketonen ja Simo Veistola.
Loimijoen Kuntapalvelut Oy ja Forssan kaupunki päättävät piakkoin mille palvelimelle toiminta tullaan sijoittamaan.

Kuva 2. IRMELIn kehittänyt HAMKin Tietojenkäsittelyn opiskelijaryhmä ihailee lopputulosta. Kuvassa vasemmalta Emma Helenius, Veeti Liljedahl, Jaakko Eloranta, Juuso Vakli ja Santeri Aaltonen.

 

– Työ oli käytännönläheinen Järkivihreän Forssan seudun pilotti, jolla ruokahävikin määrää voidaan todellisuudessa vähentää, jos lukiolaiset ottavat ohjelman kattavasti käyttöön. Samanlainen toiminta kannattaa aloittaa valtakunnassa muissakin oppilaitoksissa. Tietämällä ruokailijoiden määrät etukäteen pystytään vähentämään paljon ruokahävikkiä, innostaa rehtori Simo Veistola Forssan yhteislyseosta.

HAMKin viisihenkinen opiskelijatiimi oli myös tyytyväinen työelämäprojektiin, jossa he huomasivat oman ammattitaitonsa kasvaneen.

– Oli kiva tehdä työ, joka oli tarpeellinen tilaajalle. Haastavaa oli pitää seitsemän henkilöä koko ajan tilanteen tasalla. Onnistuimme mielestämme hyvin tiiminä. Mukavaa oli myös se, että huomasi osaavansa asiaa ja olevansa hyödyksi tilaajalle. Yritimme porukalla selittää tietoteknisiä koukeroita selkokielellä niin, että asiakaskin ymmärtää mistä on kyse. Tämä oli hyvää harjoittelua työelämää varten, kehuu opiskelijatyön projektipäällikkönä toiminut Jaakko Eloranta.

Hämeen ammattikorkeakoulussa lukuvuosi 2017-2018 on nimetty yrittäjyyden lukuvuodeksi eli HABA#17-18:ksi. Vuoden aikana toteutetaan opiskelijoille, henkilökunnalle ja sidosryhmille erilaisia tapahtumia ja toimenpiteitä. Opiskelijoiden työelämälle toteuttamat projektitehtävät ovat osa lukuvuoden toimintaa. Lue lisää www.hamk.fi/yrittajyys

Leave A Reply