Yrittäjyyttä Filippiineillä

0

Hämeen ammattikorkeakoulun yrittäjyys lukuvuoden tiimoilta haluamme nostattaa erilaisia yrittäjyysnäkökulmia ja -tarinoita. Lue lisää Karin ajatuksia ulkomailla yrittämisestä.

1. Kerro kuka olet ja mistä?

Olen Kari Kinnunen, tuore Ylöjärveläinen. Minulla on yli 17-vuoden työkokemus ICT-alalta eri päällikkö- ja johtotason tehtävissä.

2. Millä alalla ja missä olet toiminut yrittäjänä?

Toimin yrittäjänä Filippiineillä, jossa yritykseni tarjosi koulutusta, rekrytointipalveluja, sekä ammattitaitoista henkilöstöä ICT-alan yrityksille.

3. Mikä sai sinut alkamaan yrittäjäksi ulkomailla?

Idea yrityksen perustamisesta syntyi, kun huomasin Filippiiniläisten ICT-alan yritysten tarvitsevan kokeneita ja ammattitaitoisia projektipäälliköitä. Tämän takia päätin perustaa yrityksen, joka pystyi tarjoamaan, sekä kouluttamaan heitä.

Yrityksen perustamisen jälkeen tarjoamaan lisättiin mm. rekrytointipalvelut, jonka avulla pyrimme tarjoamaan IT- ja ICT-alalla toimiville asiakkaillemme heidän kulloinkin tarvitsemaa työvoimaa.

4. Mitä hyviä puolia yrittäjyydessä ulkomailla on?

Filippiineillä on paljon palveluntarjoajia, jotka voivat hoitaa yrityksen perustamistoimet, taloushallinnon jne. kohtuullisilla kustannuksilla. Myöskään lakitoimistojen korvaukset eivät ole suuria. Tästä syystä pystyin ulkoistamaan lähes kaikki liiketoiminnan tukiprosessit, joka auttoi minua keskittymään asiakkaisiin, sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Suomessa en olisi pystynyt tekemään samaa, ja byrokratia ja muu tuottamaton toiminta olisi vienyt huomattavasti enemmän aikaani.

Lisäksi yrittäjäksi ryhtyminen Filippiineillä ei tuntunut pelottavalle, koska kulttuuri siellä on ymmärtäväinen. Virheitä tapahtuu, varsinkin yritystoimintaa aloittavalle. Sen sijaan että viranomaiset olisivat rankaisseet virheistä ankarimmalla mahdollisimmalla tavalla, saatiin asiat sovittua.

Trooppisessa ilmastossa asuminen tuki yrittäjyyttä myös henkilökohtaisella tasolla. Sain valtavan määrän lisäenergiaa auringosta ja lämmöstä.

5. Mitä haasteita olet kohdannut ulkomailla yrittämisessä?

Filippiineillä, kuten monessa kehittyvässä maassa, on omistukseen liittyviä rajoituksia. 60% osakeyhtiön osakkeista ja hallituksen paikoista tulee olla paikallisten hallinnassa, ja tästä syystä yritystä perustaessa on oltava erittäin tarkka, kenet mukaan valitsee.

Myös maksuliikenteen hoitaminen oli hankalaa, sillä pankkien väliset tilisiirrot maan sisällä eivät vielä onnistuneet. Tästä syystä monet yritykset maksoivat shekeillä, usein myöhässä. Maksukyvyn turvaamiseksi yrittäjän onkin hyvä ylläpitää kassavirtaennustetta.

Omat ongelmansa aiheutti myös se, ettei Filippiinien pesoa voi siirtää maasta ulos, eivätkä kaikki pankit suostu vaihtamaan pesoja dollareiksi.

Ulkomailla yrittäessä on myös hyvä ymmärtää, ettei sopimukselle välttämättä anneta samaa painoarvoa, kuin Suomessa. Eteen tuli siis tilanteita, joissa asiakas poikkesi sovitusta, ennen kuin työt olivat kunnolla alkaneet. On myös hyvä tiedostaa, että esimerkiksi sopimusrikkomuksista johtuvan kanteen käsittely voi viedä hyvin pitkän ajan.

6. Kaiken saamasi kokemuksen jälkeen, kummassa toimit mieluummin yrittäjänä suomessa vai ulkomailla?

Tähän kysymykseen joudun valitettavasti vastaamaan ulkomailla. Valitun maan tulee kuitenkin tarjota aiemmin mainitut yrittäjyyttä tukevat palvelut.

7. Mikä olisi tärkein neuvosi yrittäjälle joka suunnittelee ulkomailla yrittämistä?

Aivan ensimmäiseksi on syytä selvittää, onko yritystoiminnalle edellytyksiä. Onko kohdemaassa tilausta tuotteille tai palveluille, joita yrittäjä tarjoaa? Jos tarkoitus on perustaa paikallinen yritys, tulee selvittää voiko ulkomaalainen näin tehdä, ja millä omistussuhteella se on mahdollista? Entä miten yhteisöverotus toimii, ja onko maassa liiketoimintaa koskettavia rajoituksia? Haluaako kohdemaassa edes asua, ja onko siellä tarvittavaa työvoimaa tarjolla?

Laeilla on suuri vaikutus siihen voiko, tai kannattaako, liiketoimintaa harjoittaa paikallisella yrityksellä, tai paikallisella valuutalla. Ennen liiketoiminnan aloittamista asiat on syytä tutkia ja suunnitella huolellisesti, sillä voi olla, että yritys olisikin ollut kannattavampaa perustaa toiseen maahan, missä asuu, ja jossa asiakkaat ovat. Kolikolla on kuitenkin aina kääntöpuolensa, sillä viisumiehdot ja lait voivat estää pitkäaikaisen oleskelun, sekä työskentelyn kohdemaassa, mikäli yrityksen on perustanut muualle.

Tarjolla olevan avun määrä ja hinta on myös hyvä selvittää. Se täytyykö kaikki tehdä itse, vai onko apua mahdollisuus käyttää, vaikuttaa siihen, miten miellyttävää yrittäminen tulee olemaan. Jos yrittäjän aika menee byrokratian pyörittämiseen, voi se tehdä yritystoiminnasta pienyrittäjälle hyvin haastavaa.

Maan kulttuuriin ja tapoihin on myös syytä tutusta, ennen kuin potentiaalisia asiakkaita lähestyy. Hofsteden kulttuuriulottuvuudet voivat esimerkiksi antaa vinkkejä oikeanlaiseen käytökseen.

Verkostoitumisen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa, ja paikallisiin yrittäjiin kannattaa luoda kontakteja. Mikäli mahdollista, heiltä kannattaa myös pyytää apua ”ovien avaamiseen”. Ainakin Filippiineillä suhteet ovat erittäin tärkeitä.

Oletko kiinnostunut yrittämään ulkomailla? 

HAMKista saat monenlaista apua liiketoiminnan käynnistämiseen kuten esim. Market Entry –projekteja. Kysy lisää: Tiina Björkskog, etunimi.sukunimi@hamk.fi tai puh. 040 7690 900

Tiina Björkskog
palveluneuvoja
HAMK Työelämäpalvelut

Leave A Reply