Lisääkö tieto tuskaa?

0

Alussa oli hiljaisuus ja tieto lepäsi yksilön harteilla kuin näkymätön viitta. Tuo viitta kuului kuninkaalle ja toi mukanaan valtaa. Eräänä päivänä viitan kantaja kuitenkin oivalsi viitan tuovan mukanaan myös vastuun, vastuun perinnön siirtymisestä seuraavalle kun häntä ei enää olisi. Kuningas poltti viittansa ja siitä leijuva tuhka sai maan kukoistamaan sekä kansan vaurastumaan.

Tiimiä voidaan verrata pieneen kansakuntaan. Jokainen tiimin jäsen työskentelee yhteisen päämäärän, vaurauden eteen. Tiedon ja oppien jakaminen koko tiimin käyttöön saa tiimin kukoistamaan. Kukaan tiimissä ei hyödy hiljaisesta tiedosta, ei edes sen haltija. Tätä tietoa on kuitenkin paljon ja itsekin myönnän omistavani sellaista.

Itseohjautuvuuden ja tiimityöskentelyn lisääntyessä, digitaalisten kanavien rooli on tiedon jakamisessa korostunut. Elämme runsauden sarvessa jossa oikeiden valintojen tekeminen voi joskus olla hankalaa. Miten voimme valita oikeat kanavat tiedon jakamiseen jotta oikea tieto saavuttaa sitä tarvitsevat?

Tieto ja sen tarvitsijat määrittävät käytetyn kanavan. Kenelle tieto on tarpeellista? Kuka siitä hyötyy? Miten tietoa haetaan ja hyödynnetään? Ei riitä että tietoa syötetään sisään, on osattava myös tuoda tietoa halutussa muodossa ulos. Motivaatio tiedon jakamiseen lisääntyy kun ymmärtää mihin sitä tarvitaan. Siksi on tärkeää huolehtia myös että jokainen tietoa tarvitseva osaa käyttää valittua kanavaa halutulla tavalla.

Menestyvä tiimi oppii yhdessä. Unohdetaan hiljainen tieto, viitta yksilön harteilla, ja vastuutetaan koko tiimi menestyksen saavuttamiseen. Tieto ei lisää tuskaa.

Riitta Ruoho, menestyvän tiimin ylpeä jäsen

Blogikirjoitus on osa viestintä- ja vuorovaikutuskokeiluita, joita Tradenomi (YAMK) -opiskelijat toteuttivat yliopettaja Pirjo Valokorven ohjauksessa syksyllä 2017. Kokeilutoimintaa edistetään myös Hämeen liiton osarahoittamassa WhatsUP (AIKO) -hankkeessa. Lisätiedot: www.hamk.fi/whatsup

Leave A Reply